รหัสเวกเตอร์สต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 730967011

Guns: old and modern - เวกเตอร์

ปืน ยิงด้วยปืน สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะของโรค เวกเตอร์ เวคเตอร์ เส้นสมมุติหรือลูกศรสมมุติแสดงปริมาณและทิศทาง จัดหาอาวุธ จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ ศาสตราวุธ สิ่งที่ใช้ต่อสู้กับคู่อริ อาวุธ เตรียมอาวุธให้ใช้ต่อสู้กับคู่อริ กระสุน กระสุนปืน ลูกกระสุน ลูกกระสุนปืน ลูกปืน หัวกระสุน หัวกระสุนปืน ทำเป็นเกลียวร่องในลำกล้องปืน ปืนมณฑก ปืนยาว ปืนเล็กยาว ปืนไรเฟิล มณฑก รื้อค้น ภาพสีดำบนพื้นสีขาว ภาพเงา วาดภาพโครงร่างสีดำ วินเทจ วิธีการโต้ตอบ ข้อคัดย่อ ความคิดในทางทฤษฎี คิดในเชิงทฤษฎี ทางทฤษฎี ทางหลักการ ทางหลักวิชา ที่เป็นนามธรรม นามธรรม บทคัดย่อ ลอบเอามา ล้วงเอา สาระสังเขป ซึ่งถูกกัดเซาะ ซึ่งมีอายุ หงำเหงอะ อยู่ในช่วงอายุ ข้อมูลสนับสนุน คนสมัยก่อน คนสมัยโบราณ คนเก่าแก่ คนโบราณ บรรพชน ปรัมปรา ผู้ที่ชรามาก สมัยโบราณ เก่าก่อน เก่าแก่ โบราณ โบร่ำโบราณ ของเก่า ของเก่าแก่ ของโบราณ คร่ำคร่า ซึ่งทำในสมัยโบราณ ซึ่งเป็นของโบราณ ทำให้ดูเก่า วัตถุโบราณ ศิลปสมัยโบราณ เก่าคร่ำคร่า กระบวนทหาร กองทัพ กองทัพบก ทัพบก พยุหเสนา พยุหแสนยากร พหล รี้พล หมู่เสนา เหล่าทัพ งานศิลปะ ทักษะทางศิลปะ ที่เกี่ยวกับงานศิลป์ ผลงานทางศิลปะ ศิลป ศิลปะ ศิลป์ อัตโนมัติ เป็นไปโดยอัตโนมัติ การต่อสู้ การต่อสู้ดิ้นรน การทำสงคราม การประจัญบาน การรบ การศึกสงคราม การสงคราม การสู้รบ ดิ้นรนต่อสู้ มุ่งมั่นฝ่าฟัน ยุทธการ รบ รบพุ่ง ออกรบ ออกศึก การสัมผัสเบาๆ ถ่านเก็บไฟในไดนาโมและมอเตอร์ไฟฟ้า หมู่ไม้เตี้ยๆ แปรง ความคิดรวบยอด มโนทัศน์ คนหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตราย ปากเหยี่ยวปากกา พิษ พิษภัย ภยันตราย ภัย ภัยอันตราย สถานการณ์อันตราย อันตราย อุปัทวันตราย ต่อสู้คดี สู้คดี ออกตัว แก้คดี การชน การต่อต้าน การประชันขันแข่ง การพยายาม การสู้ การเอาชนะ ขับเคี่ยว ชน ณรงค์ ดวล ตีรันฟันแทง ต่อกร ต่อสู้ บู๊ ประจญ ประจัญบาน ปะทะ พันตู ฟัด ฟาดฟัน รณ รบรา รบศึก ระบาญ ราญ ราญรอน วางมวย สู้ สู้รบ เข้าปะทะ โรมรัน กะหมอก การยิงปืนพร้อมๆกัน การรัวปืน ความรู้สึกแรงกล้า ธาตุไฟ อัคคี อัคคีภัย อัคนิ อัคนี เดโช เติมเชื้อเพลิง เพลิง เพลิงไหม้ เลิกจ้าง ไฟ ไฟไหม้ ไล่ออก ไล่ออกจากงาน เยอรมนี ปืนที่สามารถยิงด้วยมือเดียว ซึ่งเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ที่สำคัญในประวัติศาสตร์ ประวัติ ประวัติศาสตร์ วิชาประวัติศาสตร์ การประหาร คร่าชีวิต ฆ่าปิดปาก ฆ่าฟัน ทำให้ตาย ทำให้เสียชีวิต ประหาร ปลงชีวิต ปลิดชีวิต พิฆาต สังหาร เข่นฆ่า เป็นเหตุให้ตาย เป็นเหตุให้เสียชีวิต เอาชีวิต ความทรงจำ จำเนียร นาน พักใหญ่ มีระยะนาน ยาว ยาวนาน ระยะทาง เจียร เฟื้อย เวลานาน แวง ระบบการปฎิบัติงาน องค์กรที่เป็นกลไกสำคัญ เครื่องจักร ทำด้วยโลหะหรือเหล็ก เกี่ยวกับโลหะ การทหาร ของทหาร ทหาร ทางการทหาร ทางทหาร ฝ่ายบู๊ วงการทหาร เกี่ยวกับทหาร เกี่ยวกับสงคราม แวดวงทหาร ชรา ที่ชำนาญ ที่ช่ำชอง ที่มีประสบการณ์ ที่มีอายุมาก ที่สูงอายุ ที่อยู่ในช่วงก่อน ที่อยู่ในช่วงแรก ที่อยู่ในอดีต พุฒ พ้นสมัย มีอายุ สมัยก่อน สูงอายุ หง่อม อายุมาก เก่า เก่าๆ เฒ่า เดิม เพรง แต่หนหลัง ไม้ใกล้ฝั่ง ปืนพก ปืนสั้น คุ้ม คุ้มกบาล คุ้มกะลาหัว คุ้มกัน คุ้มครอง คุ้มครองรักษา คุ้มหัว ดูแล ตั้งภาษีสินค้านำเข้าเพื่อคุ้มครองสินค้าในประเทศ ปกปักรักษา ปกป้อง ปกป้องรักษา ปกเกล้า ปกเกศ ป้องกัน พิทักษ์ พิทักษ์รักษา ระแวดระวัง รักษ์ อภิบาล อารักขา การคุ้มครอง การดูแล การปกป้อง คนหรือสิ่งที่คุ้มครอง ความคุ้มครอง ค่าคุ้มครอง ระบบการปกป้องสินค้าพื้นเมืองโดยการจัดเก็บภาษีนำเข้าสูง อารักษ์ ปืนพกลูกโม่ การงอกใหม่ การถ่ายภาพยนตร์ การปล่อยขีปนาวุธ การปล่อยจรวด การยิง การยิงจรวด การเตะลูก การแตกหน่อ ต้นอ่อน ถ่ายทำ ถ่ายภาพยนตร์ ถ่ายหนัง ปฏิบัติการอย่างรวดเร็ว ยิง ยิงปืน รัวกระสุน ลั่น ลูกบอล สร้างภาพยนตร์ หน่อ เตะลูก แผลง เขียนหัวข้อย่อย เป็นตัวแทน เป็นผู้รับเหมาย่อย กลุ่มที่มีจำนวนสอง จำนวนสอง ญิบ ทวิ ยี่ สอง หญิบ การทำศึก การรบพุ่ง การศึก ความพยายามที่จะกำจัดสิ่งที่เป็นอันตรายให้หมดไป ช่วงเวลาระหว่างสงคราม ทำศึก ทำสงคราม ระยะเวลาที่ทำสงคราม ศึก สงคราม สถานการณ์ต่อสู้กันด้วยอาวุธร้ายแรง สมร