เลือกขนาด / รูปแบบ
รับภาพนี้ฟรี

ดาวน์โหลดภาพนี้ได้เลยเมื่อทดลองใช้งานฟรี

พร้อมทั้งสิทธิ์เข้าถึงห้องสมุดที่มีภาพมากกว่า 316 ล้านรายการ

เรียนรู้เพิ่มเติม

รหัสเวกเตอร์สต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 310779284

dove of peace in the words background Word War. Day related in shape of peace symbol

r

โดย rodnikovay

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง

ความนิ่งความสงบความสงบสุขความสงบเรียบร้อยความสันติความเงียบความเงียบสงบความเรียบร้อยศานติศานติภาพศานติสุขสนธิสัญญาสันติภาพสันติสันติภาพโมนนานาชาตินานาประเทศระดับนานาชาติระหว่างชาติระหว่างประเทศสากลองค์กรระหว่างประเทศอินเตอร์เนชั่นแนลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเกี่ยวกับประชากรหลายประเทศการต่อสู้การทำศึกการทำสงครามการรบการรบพุ่งการศึกการสู้รบความพยายามที่จะกำจัดสิ่งที่เป็นอันตรายให้หมดไปช่วงเวลาระหว่างสงครามดวลทำศึกทำสงครามรณรบระยะเวลาที่ทำสงครามศึกสงครามสถานการณ์ต่อสู้กันด้วยอาวุธร้ายแรงสมรออกศึกโรมรันการค้างการพักการหยุดอยู่การแวะการแวะพักขยักงดงดไว้ฐิติที่ปิดป้ายหยุดรถประจำทางหรือรถไฟพักไว้ยกไว้ยั้งรำงับวางมือสถานีรถประจำทางหยุดหยุดชะงักหยุดยั้งหยุดไว้หย่าเปิดหมวกลาเลิกเลิกราเลิกล้มแวะความเป็นมาฉากหลังปูมหลังพื้นหลังภาพพื้นเดิมพื้นเพเดิมภูมิหลังรกรากเดิมหัวนอนปลายตีนเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องหลังความคิดรวบยอดมโนทัศน์นกเขาเขาความอิสระความเป็นไทนิพพานอิสรภาพอิสระเสรีเสรีเสรีภาพโมกข์ไทยการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นการอดใจความระงับใจความสะกดกลั้นความอดกลั้นความอดทนการใช้กำลังทำลายความรุนแรงข้อคัดย่อความคิดในทางทฤษฎีคิดในเชิงทฤษฎีทางทฤษฎีทางหลักการทางหลักวิชาที่เป็นนามธรรมนามธรรมบทคัดย่อสาระสังเขปทวิชทวิชาติทิชากรนกบุหรงปักษาปักษินปักษีวิหคศกุนศกุนต์ศกุนาศกุนีสกุณสกุณาสกุณีสกุนต์สัตว์จำพวกไก่และเป็ดสัตว์ปีกที่ใช้กินเป็นอาหารจังหวะเกิดขึ้นโดยบังเอิญเวลาโอกาสโอกาสอันควรกลุ่มควันก่อให้เกิดปัญหาก้อนเมฆขี้เมฆทำให้มืดปกคลุมด้วยเมฆปุยเมฆมีเมฆมากละอองหมอกสิ่งของจำนวนมากที่อยู่รวมกันอัมพุทเกิดปัญหาเมฆเมฆหมอกเมฆาเมฆินทร์เมฆีไอหมอกการสร้างสรรค์การออกแบบดีไซน์ลวดลายลายออกแบบข้อแตกต่างความตรงข้ามกันความต่างความต่างกันความห่างไกลความเหลื่อมล้ำความแตกต่างความแปลกทำให้แตกต่างผลต่างผลลบเภทแยกความแตกต่างการระบายสีการวาดเขียนจิตรรูปวาดวาดเขียนวิชาวาดเขียนสภาพแวดล้อมสิ่งเเวดล้อมสิ่งแวดล้อมการณ์การแข่งขันกีฬาผลที่ได้สภาพการณ์สภาวะการเหตุการณ์เหตุการณ์สำคัญขนนกติดขนนกปกคลุมด้วยขนนกพายเรือแบบกรรเชียงพู่ขนนกสิ่งที่คล้ายขนนกการพุ่งตัวของวัตถุการเคลื่อนที่ของวัตถุผ่านอากาศการเดินทางด้วยเครื่องบินขั้นบันไดระหว่างชั้นนกหรือเครื่องบินที่บินเป็นฝูงองทัพบินเป็นฝูงเที่ยวบินกลมเหมือนโลกซึ่งมีรูปร่างกลมเกี่ยวกับภาพเกี่ยวกับเส้นกราฟแสดงด้วยภาพhippiesวันนักขัตฤกษ์วันพักผ่อนวันหยุดวันหยุดงานวันหยุดเทศกาลความหวังคาดหวังคิดหวังนึกหวังมีความหวังมีหวังหวังคนทั่วไปความเป็นคนความเป็นมนุษย์คุณธรรมของมนุษย์มนุษยธรรมผู้มีชื่อเสียงและเป็นสัญลักษณ์แทนบางสิ่งภาพบูชารูปสัญลักษณ์บนจอคอมพิวเตอร์ไอคอนการแสดงด้วยตัวอย่างการใส่ตัวอย่างการให้ตัวอย่างประกอบภาพประกอบภาพอธิบายรูปประกอบการประสานการผสมผสานการผสานการรวมกันการรวมเข้าด้วยกันบูรณาการความทรงจำจำเนียรนานพักใหญ่มีระยะนานยาวยาวนานระยะทางเจียรเฟื้อยเวลานานแวงกริยาท่าทางการเคลื่อนกำลังทหารการเคลื่อนที่การเคลื่อนไหวการโยกย้ายกำลังทหารขบวนการความเคลื่อนไหวช่วงหนึ่งของเพลงส่วนที่เคลื่อนไหวของระบบกลไกอิริยาติดป้ายประกาศติดใบปลิวประกาศแผ่นประกาศใบปลิวประกาศคุ้มคุ้มกบาลคุ้มกะลาหัวคุ้มกันคุ้มครองคุ้มครองรักษาคุ้มหัวดูแลตั้งภาษีสินค้านำเข้าเพื่อคุ้มครองสินค้าในประเทศปกปักรักษาปกป้องปกป้องรักษาปกเกล้าปกเกศป้องกันพิทักษ์พิทักษ์รักษาระแวดระวังรักษ์อภิบาลอารักขาการคุ้มครองการดูแลการปกป้องคนหรือสิ่งที่คุ้มครองความคุ้มครองค่าคุ้มครองระบบการปกป้องสินค้าพื้นเมืองโดยการจัดเก็บภาษีนำเข้าสูงอารักษ์ต้านไว้ทักท้วงประกาศยืนยันประท้วงความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์สะอาดพิศุทธิ์วิสุทธิ์การปฏิวัติการหมุนหนึ่งรอบการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงติดต่อกันด้วยสัญญาณธวัชลงชื่อลงนามลงลายมือชื่อลางวี่แววเขียนชื่อเค้าเซ็นเซ็นชื่อเซ็นสัญญาแสดงอากัปกิริยาการชุมนุมกันด้านสังคมทางสังคมสังคมเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับสังคมนิยมกำลังใจขวัญจิตวิญญาณปีศาจผีผีกระสือภูตภูตผีปีศาจลักพาไปสปิริตเจตภูตสัญลักษณ์เครื่องแสดงการมีชัยชนะความชนะความมีชัยความสำเร็จชัยชัยชนะอปราชัยอัปราชัยขาวชาวผิวขาวผิวขาวสิ่งที่มีสีขาวสีขาวหงอกเกือบไม่มีสีเศวตซึ่งกระตือรือร้นซึ่งมาจากป่าซึ่งอยู่ในป่าซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งไม่มีการยับยั้งชั่งใจซึ่งไม่มีความอดกลั้นซึ่งไม่ได้จากการเพาะปลูกดุร้ายเถื่อนไม่มีอารยธรรมไม่เชื่อง

หมวดหมู่: นามธรรมวันหยุด

ภาพที่คล้ายคลึงกัน

อื่นๆ จากศิลปินคนนี้