Young man hiding in a blue shirt, knitting his brows angrily

หนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่ภาพนายแบบ-​นางแบบที่ลงลายมือชื่อซึ่งเก็บเข้าแฟ้มที่ Shutterstock,​ Inc.

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 561833812

Young man hiding in a blue shirt, knitting his brows angrily
ชวนหัว น่าขบขัน น่าขัน น่าขำ น่าขำขัน น่าชวนหัว น่าหัวเราะ บ้องแบ๊ว คนนั้น คนนี้ พ่อหนุ่ม หมอนั่น เจ้านั่น เชือกรัด กบาล กระบาล จุดวิกฤต จ่า ต้น มัตถก มัตถกะ มัสดก มุทธา มุ่งหน้าไป วรงค์ ศิระ ศีรษะ สำคัญที่สุด ส่วนยอด หัว หัวหน้า หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าทีม เกล้า เกศ เกศา เศียร กริ้ว กริ้วโกรธ ที่มีพายุแรง เดือดดาล โกรธ โมโห กงการ การขาย การค้า การพาณิชย์ กิจการ กิจธุระ ธุรกิจ ธุรกิจการค้า ธุระ ยอดไปเลย วณิชยา วณิชย์ หน้าที่ หน้าที่การงาน การแสดงความรู้สึกทางสีหน้า การแสดงออก การแสดงออกทางสีหน้า การมองเห็น การแสดงความรู้สึก จักขุ จักษุ ดวงตา ดวงเนตร ตา นัยนา นัยน์ นัยน์ตา นัยน์เนตร นัยเนตร รูเข็ม หน่วย น้ำหน้า ประสบ ผิวสัมผัส พบหน้า พระพักตร์ พักตร์ มองสิ่งหนึ่งสิ่งใด ยัน รูปหน้า หน้า หน้าตา หันหน้าออกไปทาง หันหน้าไปทาง อานน เข้าหน้า เค้าหน้า เจอะเจอ เผชิญหน้า แพนก โครงหน้า โฉมหน้า ใบหน้า การทำหน้าถมึงทึง การทำหน้านิ่วคิ้วขมวด การทำหน้าบึ้ง ขมวดคิ้ว ทำหน้านิ่วคิ้วขมวด ทำหน้าบึ้ง นิ่ว นิ่วหน้า น้าบึ้ง บึ้งตึง ย่นคิ้ว ย่นหน้าผาก หน้างอ หน้าบึ้ง หน้าบึ้งตึง หน้าบูด หน้าหงิกหน้างอ หน้าเง้า หน้าเง้าหน้างอ กบดาน ซอกซัง ซุก ซุกซ่อน ซ่อน บดบัง ปิด ปิดบัง มุดหัว ยักเอาไว้ หดหัว หนังสัตว์ หมกเม็ด หลบ หลบซ่อน หลบเร้น อม อำ เม้ม เร้น แฝงตัว แอบ แอบซ่อน แอบแฝง คนที่ชอบคิดแต่เรื่องของตัวเอง คนเก็บตัว ที่สนใจแต่เรื่องของตัวเอง เก็บตัว เก็บเนื้อเก็บตัว การมองดู ดูราวกับว่า มอง มีท่าทาง ยล เครื่องทอผ้า แลดู ให้ความสนใจ ซึ่งเป็นของผู้ชาย ตัวผู้ เกี่ยวกับผู้ชาย เพศผู้ คนงานชาย คำเรียกผู้หญิงหรือผู้ชาย คู่นอนชาย จัดกำลังคน จัดคนเข้าประจำตำแหน่ง ชาย ทหารชาย บรรจุคน บุรุษ ผู้ชาย ลูกจ้างชาย เตรียมกำลังคน คน นรชน นรชาติ นิติบุคคล บุคคล พระองค์ เอกชน ภาพบุคคล ภาพเหมือน ขลาด ความกลัว ทำให้กลัว ฝ่อ เชิ้ต เสื้อเชิ้ต การเต้นระบำเปลื้องผ้า การ์ตูนเรื่องยาว ฉีกเป็นแผ่นเล็กยาว ชิ้นยาว ถนนที่มีร้านค้าสองข้างทาง ถอดผ้า ทางยาวสำหรับเครื่องบินขึ้นลง ภาพแสดงเรื่องราวเป็นตอนๆ ระบำเปลื้องผ้า ระบำแก้ผ้า ริ้ว รีดนมวัวหรือแพะจนหมด รีดนมส่วนสุดท้ายจนหมด ลานสนามบิน เปลือย เปลื้อง เพิก แก้ผ้า แก้ผ้าแก้ผ่อน แถบ แผ่นยาว ขาว ชาวผิวขาว ผิวขาว สิ่งที่มีสีขาว สีขาว หงอก ีขาว เกือบไม่มีสี เศวต คนงาน ผึ้งงาน ผู้ทำงาน