หนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่ภาพนายแบบ-​นางแบบที่ลงลายมือชื่อซึ่งเก็บเข้าแฟ้มที่ Shutterstock,​ Inc.

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 189988664

Young girl at window (in partial silhouette) hands pressed against window, pensive or wanting out? - ภาพ

กุมาร คนที่มีพฤติกรรมเหมือนเด็ก คุณหนู บุตร ผู้ไม่รู้ประสีประสา ลูก ลูกเต้า หนูน้อย หน่อ เจ้าหนู เด็ก เด็กอมมือ มลาน ระทด ระทวย รันทด หม่นหมอง ห่อเหี่ยวใจ เศร้า เศร้าสร้อย โศก บัญชร หน้าต่าง หน้าต่างกระจกด้านหน้าของร้านสำหรับโชว์สินค้า กัญญา ด ญ ดรุณี สาว สาวน้อย สาวรุ่น เด็กผู้หญิง เด็กสาว เด็กหญิง เด็กหญิงรุ่น การปฏิบัติไม่ดีต่อ การสบประมาท การใช้ในทางที่ผิด คำด่า ด่า บริภาษ ใช้ในทางที่ผิด คนที่ช่วยเหลือ ช่วย ช่วยเหลือ ช่วยเหลือเกื้อกูล ช่วยเหลือเจือจาน บริการ พะยุพยุง ร่วมมือร่วมใจ ร่วมแรงร่วมใจ สิ่งที่ช่วยเหลือ อนุกูล อนุเคราะห์ อุดหนุน อุปการ เกื้อ เกื้อกูล เครื่องช่วย เมตตา เอื้ออารี เอื้อเฟื้อ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โปรด กระจอกงอกง่อย กิ๊กก๊อก ขาดแคลน คนจน คนยากคนจน คนยากจน คุณภาพเลว ทุคตะ ยากจน ยากจนข้นแค้น ยากแค้น ยากไร้ อัตคัด เบี้ยน้อยหอยน้อย ซึ่งทำด้วยหนังแพะ หนังลูกแพะ แหง่ การมองดู ดูราวกับว่า มอง มีท่าทาง ยล เครื่องทอผ้า แลดู ให้ความสนใจ ฝูงปลาหรือสัตว์ทะเลอื่น พิทยาคาร ร ร วิทยาคาร สถานที่เรียน สถานศึกษา สำนัก โรงเรียน ความหวัง คาดหวัง คิดหวัง นึกหวัง มีความหวัง มีหวัง หวัง การยุบตัวลงไป ความกดอากาศต่ำ ความตกต่ำทางเศรษฐกิจ ความสะเทือนใจ ความเศร้าสลด ดีเปรสชัน ดีเปรสชั่น บริเวณความกดอากาศต่ำ พายุดีเปรสชัน รอยกด รอยบุ๋ม รอยเว้าลงไป ส่วนที่ยุบตัวลง การคอย ช่วงเวลาที่ใช้ในการรอคอย ซึ่งรอคอย กิ่งก้อย ขลุกขลิก จำนวนเล็กน้อย ระยะทางสั้น ระยะเวลาสั้น สักนิด สักนิดสักหน่อย สักหน่อย อายุน้อย อายุน้อยกว่า อีกหน่อย อ่อนกว่า เล็ก เล็กน้อย เอียด แทบจะไม่ ไม่มาก ไม่สำคัญ ไม่เท่าไหร่ ที่พัก ที่อยู่ ที่อยู่อาศัย บ้าน บ้านเรือน ภายในครัวเรือน มุ่งไปที่บ้าน อาคารที่พัก ปฐมวัย ระยะต้นๆ วัยต้น วัยเด็ก วัยเด็กเล็ก หม่นไหม้ ี่ สภาพร่างกาย สุขภาพ ที่ไม่สามารถหนีได้ เชลย ติดปีก หนี หนีพ้น หนีรอด หนีหาย หลบลี้ หลีกลี้ หลีกหนี ขาดการสนับสนุน ขาดความช่วยเหลือ ขาดความเห็นใจ ขาดมิตรภาพ ขาดแรงกระตุ้น ปราศจากผู้คน วาก หงอยเหงา ห่างไกลผู้คน ไม่มีคนอยู่ น้ำหน้า ประสบ ผิวสัมผัส พบหน้า พระพักตร์ พักตร์ มองสิ่งหนึ่งสิ่งใด ยัน รูปหน้า หน้า หน้าตา หันหน้าออกไปทาง หันหน้าไปทาง อานน เข้าหน้า เค้าหน้า เจอะเจอ เผชิญหน้า แพนก โครงหน้า โฉมหน้า ใบหน้า กะแอ กำดัด คนที่มีอายุน้อย คนหนุ่มคนสาว ดรุณ ตะกอ ถึก ระยะแรกเริ่ม รุ่น สะกอ หนุ่ม หนุ่มสาว หนุ่มแน่น อายุยังน้อย อ่อนวัย เปลี่ยว เพิ่งเริ่มต้น เยาว์วัย เหน้า แอ การดูแล การเฝ้าดู การเอาใจใส่ ความควบคุม ความดูแล ความพะวง ความเป็นห่วงเป็นใย ดูแล ทำนุบำรุง ธำรงรักษา สนใจ อนาทร อาทร อินัง อินังขังขอบ เป็นห่วงเป็นใย เหลียวแล เอาใจใส่ แคร์ กลางเมือง คนในครอบครัว ชน ทวยราษฎร์ ประชา ประชาชน ประชาชนพลเมือง ประชาราษฎร์ ปวงชน ผู้คน พสก ราษฎร สมาชิกในครอบครัว หมู่คน หมู่ชน เข้าไปอยู่อาศัย ตัวรับเคราะห์ ผู้ประสบภัย ผู้รับเคราะห์ เหยื่อ ก่อไฟ จุด จุดไฟ ติด ทำให้สว่าง ที่มีน้ำหนักน้อย ที่มีน้ำหนักเบา ที่ย่อยง่าย ที่ไม่หนักท้อง ธุมเพลิง ประภาส ฝน ภัสสร ภา ภาณุ ภาส รุจี รุม รุมๆ รูจี ลหุ อาภา อาภาส อาโลก อ่อนๆ เต็มไปด้วยแสงสว่าง เบา เบาเหวง เบาโหวง เบาโหวงเหวง แสง แสงสี แสงไฟ แหล่งกำเนิดแสง โอภาส ให้ความสว่าง ไฟรถยนต์ ไฟหน้ารถ ไฟแช็ค ไม่ยากเย็น ไม่หนักหนา ไม่เคร่งเครียด ขาว ชาวผิวขาว ผิวขาว สิ่งที่มีสีขาว สีขาว หงอก ีขาว เกือบไม่มีสี เศวต กาฬ คนผิวดำ ดำ ทำให้ดำ มืด สีดำ ไม่สว่าง ไร้ความหวัง ฉุด ฉุดคร่า ชิงไป ลักพา ลักไป โฉบไป การลักพาตัว กร่ำกรุ่น ซึ่งพร่ามัว พร่ามัว พร่าเลือน มัว มัวๆ เบลอ เลือน ตัวเมีย ผู้หญิง หญิง เกี่ยวกับผู้หญิง เกี่ยวกับสตรี เกี่ยวกับเพศหญิง เกี่ยวกับเพศเมีย เพศเมีย นิ้วมือ สัมผัสด้วยนิ้ว ส่วนที่ยื่นออกมามีลักษณะคล้ายนิ้วมือ ส่วนที่สวมใส่นิ้วของถุงมือ องคุลี อัจฉรา เล่น ดนตรี ด้วยนิ้ว แตะด้วยนิ้ว ใช้นิ้วมือเล่นดนตรี กร การปรบมือ ขาไพ่ ความมีส่วนร่วม พระหัตถ์ มือ หัตถ์ เข็มนาฬิกา ไพ่ที่ถืออยู่บนมือ คน นรชน นรชาติ นิติบุคคล บุคคล บุรุษ พระองค์ เอกชน การไถ่ตัว การไถ่เชลย ค่าไถ่ ค่าไถ่ตัว ไถ่ตัว ความสลด ความสลดหดหู่ ความเศร้า ความเศร้าเสียใจ ความโศก ความโศกเศร้า โทมนัส ฐานกำแพง ฐานหิน ธรณีประตูหรือหน้าต่าง