หนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่ภาพนายแบบ-​นางแบบที่ลงลายมือชื่อซึ่งเก็บเข้าแฟ้มที่ Shutterstock,​ Inc.

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 552259924

Yoga group concept. Young couple meditating together, sitting back to back on windows background, copy space

ปรัชญาศาสนาฮินดูที่สอนให้ควบคุมจิตใจและร่างกาย ระบบการบริหารร่างกายและการควบคุมลมหายใจ โยคะ บริษัทภาพยนตร์ สตูดิโอ ห้องชุดขนาดเล็ก ห้องทำงานของช่างเขียนหรือช่างปั้น ห้องแสดงรายการวิทยุโทรทัศน์ โรงถ่ายทำภาพยนตร์ โรงเรียนสอนเต้นรำ การฝึกฝนร่างกาย คนสองคนที่ทำบางสิ่งบางอย่างร่วมกัน คู่ คู่ผัวตัวเมีย ทำให้เชื่อมต่อ สองสิ่งที่คล้ายกัน สิ่งที่เชื่อมติดกัน ความทัดเทียมกัน ความเท่ากัน ความเสมอกัน คิดงบดุล ดุล ตราชั่ง ตราชู ตาชั่ง ตุล ตุลย์ ถ่วงดุล ทรงตัว ทัดเทียมกัน ทำให้สมดุล ทำให้เข้าสู่ดุลยภาพ ยอดเงิน สภาพคงที่ สมดุล เครื่องชั่ง เครื่องชั่งสิ่งของ เครื่องตวง เท่ากัน เสมอกัน ก้อร่อ ก้อร่อก้อติก จัดท่า จัดท่าจัดทาง จัดท่าทาง ตั้งตัว ทำท่าทาง ยกย่องตัว เลียนแบบผู้อื่น ซึ่งเป็นของผู้ชาย ตัวผู้ เกี่ยวกับผู้ชาย เพศผู้ ซึ่งดีต่อสุขภาพ ซึ่งมีพลานามัยดี ซึ่งมีสุขภาพดี ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย กางออก การขยายออก การยืดเนื้อยืดตัว การเหยียดแขนขา การแผ่ขยาย ขยาย ขยายออก ขึง ขึงให้ตึง ง่า ทำให้ตึง บิดขี้เกียจ ยาวเหยียด ยืด ยืดขยาย ยืดหยุ่น สัก อ้า เหยียด เหยียดตัว เหยียดแขนขา ความผูกพัน ความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาว ความเป็นญาติกัน สัมพันธภาพ สายใย เยื่อใย คู่สามีหรือภรรยา คู่เต้นรำ ผู้ร่วมกระทำ ผู้ร่วมหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน ภาคินี หุ้นส่วน เป็นคู่หรือจับคู่ ขาว ชาวผิวขาว ผิวขาว สิ่งที่มีสีขาว สีขาว หงอก ีขาว เกือบไม่มีสี เศวต กายบริหาร การกายบริหาร การบริการร่างกาย การบริหารกาย การบริหารร่างกาย การออกกำลัง การออกกำลังกาย การใช้ ซักซ้อม ซ้อมมือ ดัดตน บริหาร บริหารกาย บริหารร่างกาย ฝึกมือ ออกกำลัง ออกกำลังกาย เตรียมพร้อม แบบฝึกหัด การปราศจากแสง คล้ำ ความมืดมิด ค่ำ ค่ำมืด ชอ่ำ ช่วงเวลาดึก ที่มืด ทึม ผิวคล้ำ พยับ มืด มืดตึดตื๋อ มืดมน มืดมนอนธการ มืดสนิท สี แก่ เข้ม เวลาดึก แก่ แก่จัด ใจคอเหี่ยวแห้ง กำลังกาย กำลังวังชา ข้อเด่น ความเข้มข้น ความเข้มแข็ง ความแข็งแกร่ง ความแข็งแรง ความแน่นหนา จุดแข็ง พละ พละกำลัง พลัง เรี่ยวแรง แรงกาย กลางเมือง คนในครอบครัว ชน ทวยราษฎร์ ประชา ประชาชน ประชาชนพลเมือง ประชาราษฎร์ ปวงชน ผู้คน พสก ราษฎร สมาชิกในครอบครัว หมู่คน หมู่ชน เข้าไปอยู่อาศัย ตัวเมีย ผู้หญิง หญิง เกี่ยวกับผู้หญิง เกี่ยวกับสตรี เกี่ยวกับเพศหญิง เกี่ยวกับเพศเมีย เพศเมีย กัน ด้วยกัน ที่มีอารมณ์มั่นคงและเชื่อมั่นในตัวเอง พร้อมกับคนอื่น อย่างต่อเนื่องกัน อย่างสัมพันธ์กัน อย่างเชื่อมโยงกัน อย่างเห็นพ้องร่วมกัน อย่างไม่ถูกขัดจังหวะ เข้าด้วยกัน แต่งงานกัน โดยพร้อมเพรียง ทีเป็นลักษณะของชุมชนเมือง เกี่ยวกับเมือง เป็นลักษณะของเมือง ในเมือง กาย กาเยนทรีย์ ชิ้นส่วนของวัตถุ ตัว ตัวตน ตัวเรือน นวทวาร รูป รูปกาย ร่าง ร่างกาย ร่างกายและจิตใจ สกนธ์ สรีระ สังขาร ส่วนประกอบหลักของยานพาหนะ เทห เทหวัตถุ เท่ห์ เนื้อตัว เรือนร่าง ใจความสำคัญของงานเขียน กัญญา ด ญ ดรุณี สาว สาวน้อย สาวรุ่น เด็กผู้หญิง เด็กสาว เด็กหญิง เด็กหญิงรุ่น ช่องไฟ ต่างดาว ที่ว่าง นอกโลก ระยะห่าง วรรค วรรคตอน สุญญากาศ อวกาศ อากาศ อากาศธาตุ เว้นช่วง เว้นช่อง เว้นระยะ เว้นวรรค กะแอ กำดัด คนที่มีอายุน้อย คนหนุ่มคนสาว ดรุณ ตะกอ ถึก ระยะแรกเริ่ม รุ่น สะกอ หนุ่ม หนุ่มสาว หนุ่มแน่น อายุยังน้อย อ่อนวัย เปลี่ยว เพิ่งเริ่มต้น เยาว์วัย เล็ก เหน้า แอ ที่อยู่นำหน้า เสื้อชั้นในสตรี ขนมปังนุ่มรสหวาน มวยผม หางของกระต่าย อาการเมา ที่ทำไปเรื่อยๆ ที่ไม่ค่อยสนใจ ที่ไม่สนใจ เป็นบางครั้งบางคราว ก๊อบปี้ คัด คัดลอก คัดสำเนา ฉบับ ฉบับสำเนา ถอด ถ่ายสำเนา ถ่ายเอกสาร ถ่ายแบบ ทำอย่างเดียวกัน ปั๊ม พิมพ์สำเนา ลอกเลียน สำเนา เลียนแบบ เล่มคัดลอก เล่มหนังสือ เอาแบบอย่าง แผ่นจดหมาย แผ่นเอกสาร ความแข็งแรงของร่างกาย ฟิตเนส สภาพร่างกาย สุขภาพ ในร่ม กางเกงยีน ลีลาชีวิต วิถีทางการดำเนินชีวิต กมล ดอกบัว นิลุบล นิโลบล บงกช บัว บัวสาย บุษบง บุษย์ ผลไม้ในตำนานกรีกโบราณที่เชื่อว่ากินแล้วทำให้เหมือนอยู่ในฝัน ลวดลายดอกบัวที่ใช้ในงานศิลปะและสถาปัตยกรรม สัตตบรรณ สาโรช สโรช อรพินท์ อัมพุช อุบล คนงานชาย คำเรียกผู้หญิงหรือผู้ชาย คู่นอนชาย จัดกำลังคน จัดคนเข้าประจำตำแหน่ง ชาย ทหารชาย บรรจุคน บุรุษ ผู้ชาย ลูกจ้างชาย เตรียมกำลังคน กรรมฐาน การคิดทบทวน การตริตรอง การตรึกตรอง การทำสมาธิ การพิจารณา การวิเคราะห์ การเข้าฌาน การไตร่ตรอง ทางใน วิปัสสนา ของที่เป็นคู่ คู่ผสมพันธุ์ จับคู่ นำมาประกบคู่ นำมาเข้าคู่กัน ม้าคู่ที่ใช้เทียมเกวียนหรือรถม้า ยมก ยมล เข้าคู่ การจัดวาง การวางตัว การวางตามตำแหน่ง การวางเข้าที่ ฐาน ระดับทางสังคม ระวาง วางตำแหน่ง โสด การคลายอารมณ์ การคลายเครียด การผ่อนคลาย การพักผ่อน การเล่นกีฬา กีฬา ผู้ที่มีน้ำใจนักกีฬา ผู้ที่ยังยิ้มได้แม้ยามพ่ายแพ้ สำหรับการกีฬา สิ่งบันเทิง เกี่ยวกับการกีฬา เล่นสนุกสนาน การประดุง การผดุง การหนุน การเกื้อหนุน ความช่วยเหลือเกื้อกูล ความอุดหนุน ค้ำ ค้ำจุน ค้ำชู จุนเจือ ชุบชีวิต ดัน ดุน ถือท้าย ประกอบ ประคอง ประคับประคอง ผดุง พยุง ภร รองรับ สงเคราะห์ สนับสนุน สิ่งค้ำ สิ่งที่หนุนอยู่ ส่งเสีย หนุน หนุนหลัง อุดหนุน อุปการ อุปการะ อุปการะคุณ อุปถัมภ์ อุปถัมภ์ค้ำชู อุ้มชู เข้าข้าง เชียร์ เผื่อแผ่ เลี้ยงดู เสริม แหย่ง โอบอุ้ม ข้อความสั้นๆ ตัวบท ตำรับ ต้นฉบับเดิม ถ้อยคำเดิม มาตรา หัวข้อสำคัญ เนื้อเพลง กลุ่มที่มีจำนวนสอง จำนวนสอง ญิบ ทวิ ยี่ สอง หญิบ บัญชร หน้าต่าง หน้าต่างกระจกด้านหน้าของร้านสำหรับโชว์สินค้า กานดา คุณสมบัติหรือความรู้สึกของผู้หญิง ดอกดั้ว นงนุช นฤมล นัง นาง นารี พนิดา พุ่มพวง มาตุคาม มารศรี รมณี ลูกผู้หญิง วนิดา สตรี สายสมร สุดา อังคณา อิตถี อิสตรี