หนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่ภาพนายแบบ-​นางแบบที่ลงลายมือชื่อซึ่งเก็บเข้าแฟ้มที่ Shutterstock,​ Inc.

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 292935077

Woman sleeping in bed - ภาพ

กานดา คุณสมบัติหรือความรู้สึกของผู้หญิง ดอกดั้ว นงนุช นฤมล นัง นาง นารี พนิดา พุ่มพวง มาตุคาม มารศรี รมณี ลูกผู้หญิง วนิดา สตรี สายสมร สุดา อังคณา อิตถี อิสตรี การมีเพศสัมพันธ์ ชั้นหิน ฐานของถนนหรือรางรถไฟ ทำให้เป็นชั้น ที่สำหรับนอน ฝังลงไป พระแท่นบรรทม พื้นที่ใต้ทะเลที่มีหอยฝังตัวอยู่ มัญจก มัญจกะ มัญจา ร่องสวน เตียง เตียงนอน แนวหิน แปลงที่ดิน ร ร โรงแรม โฮเต็ล การนิ่งเฉย การหยุดชั่วขณะ การหยุดพัก นอนพัก พักผ่อน พักเหนื่อย พิราม ยังเป็น เอาแรง คนหรือสิ่งอำนวยความสะดวก ความรู้สึกสบาย ความสบายกาย ความอบอุ่นใจ คำปลอบใจ ทำให้สะดวกสบาย ประเล้าประโลม สิ่งปลอบใจ เครื่องบรรเทาทุกข์ เรียกขวัญ กลางเมือง คนในครอบครัว ชน ทวยราษฎร์ ประชา ประชาชน ประชาชนพลเมือง ประชาราษฎร์ ปวงชน ผู้คน พสก ราษฎร สมาชิกในครอบครัว หมู่คน หมู่ชน เข้าไปอยู่อาศัย คน นรชน นรชาติ นิติบุคคล บุคคล บุรุษ พระองค์ เอกชน ซึ่งผ่อนตาม ซึ่งมีระเบียบ ซึ่งยอมตาม ซึ่งโอนอ่อน ร่มเย็น ร่มเย็นเป็นสุข สำรวม เงียบสงบ การงีบ การม่อยหลับไป ขนอ่อนของต้นพืช งีบ งีบหลับ ม่อยหลับไป หลับ ก่าย คลี่ คู่ร่วมสังวาส จัดวางให้เหมาะสม จัดเตรียมโต๊ะอาหาร ทำให้อยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่ง นำไปแจ้ง ปู พาด วาง วางราก วางลง วางให้เป็นระเบียบ อ้างเหตุผล เกี่ยวกับฆราวาส เรื่องเล่าหรือบทกลอนสั้นๆ ไม่มีความรู้พิเศษ ไม่เชี่ยวชาญพิเศษ ไม่ใช่พระ ซึ่งเกิดขึ้นในตอนเช้า ตอนเช้า ยามเช้า ระยะแรกเริ่ม รุ่งเช้า รุ่งแจ้ง อรุณรุ่ง เกี่ยวกับเวลาเช้า เช้า เวลาเช้า ห้องนอน กะแอ กำดัด คนที่มีอายุน้อย คนหนุ่มคนสาว ดรุณ ตะกอ ถึก รุ่น สะกอ สาว หนุ่ม หนุ่มสาว หนุ่มแน่น อายุยังน้อย อ่อนวัย เปลี่ยว เพิ่งเริ่มต้น เยาว์วัย เล็ก เหน้า แอ คนที่อยู่ในห้อง ห้อง กะปลกกะเปลี้ย ท้อแท้ มืออ่อนตีนอ่อน ย่อย่น สิ้นหวัง หมดกำลัง หมดหวัง หมดแรง อิดโรย อ่อนเปลี้ย อ่อนเพลีย เหน็ดเหนื่อย ไม่มีแรง งาม ดี ดีเยี่ยม ดีเลิศ นิส นิสัยดี มีมารยาท สวย ทางธรรมชาติ ีเกี่ยวกับธรรมชาติ ตัวเมีย ผู้หญิง หญิง เกี่ยวกับผู้หญิง เกี่ยวกับสตรี เกี่ยวกับเพศหญิง เกี่ยวกับเพศเมีย เพศเมีย ลีลาชีวิต วิถีทางการดำเนินชีวิต ชาติ ชีพ ชีวะ ชีวัน ชีวา ชีวิต ชีวิตินทรีย์ ชีวี ช่วงชีวิตของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ปากท้อง รูปแบบการดำเนินชีวิต อายุการใช้งานของสิ่งของ ซึ่งดีต่อสุขภาพ ซึ่งมีพลานามัยดี ซึ่งมีสุขภาพดี ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย สด สดๆ ไม่มีประสบการณ์ ไม่ตื่นตัว ไม่มีความรู้สึกเนื่องจากมีเลือดไปเลี้ยงไม่พอ น่ามอง มีเสน่ห์ มีเสน่ห์ดึงดูด มโนชญ์ เป็นที่ดึงดูด งดงาม งามผุดผ่อง งามพริ้ง งามยิ่ง งามเลิศ ตรู ทรรศนีย์ ทัศนีย์ ทัศไนย นวลใย ประไพ พริ้ง มัญชุ ย้อง รงรอง รจนา รจเรข รจเลข รมย์ รังรอง รำไพ ลออ ละออ ลำยอง วิลาวัณย์ วิลาส วิไล สดสวย สวยงาม สวยพริ้ง สุนทร อำไพ เจริญตา เพราพริ้ง เพราเพริศ เพริศ เพริศพราย เพริศพริ้ง เพริศแพร้ว เพาพะงา เพิศ แอร่ม โศภา โศภิต โสภณ ไพจิตร ไพรู เวลานอน เวลาเข้านอน กว้างพอ บริบูรณ์พูนสุข พอมีพอกิน มีกินมีใช้ มีเงินมาก สมบูรณ์พูนสุข สุขสบายใจ น่ารักน่าชัง น่ารักน่าเอ็นดู น่าเกลียดน่าชัง ความฝัน คิดฝัน จิตนาการ นิมิต ฝัน ฝันใฝ่ ใฝ่ฝัน กระเษมสานต์ ความบันเทิงใจ ความปลื้มใจ ความสนุกสนาน ความสบาย ความสำราญ ความสุข ความสุขสบาย ความสุขใจ ความหรรษา ความเจริญรุ่งเรือง ความเบิกบานใจ ปราโมช ปราโมทย์ รณ สวัสดิ์ สุข เกษมศานต์ เกษมสันต์ เกษมสำราญ ที่พัก ที่อยู่ ที่อยู่อาศัย บ้าน บ้านเรือน ภายในครัวเรือน มุ่งไปที่บ้าน อาคารที่พัก การดู การเห็น อาโลก คนที่น่ารัก น่าชื่นชอบ น่ารัก น่าเอ็นดู มีอัธยาศัย เป็นที่เบิกบานใจ แฉล้ม ทำเป็นหมอนรอง พระเขนย หนุน หนุนหมอน หมอน เขนย จิ้มลิ้ม พริ้งพราย พริ้งเพรา พริ้มเพรา พิไล มโนหร สะสวย อย่างพอควร เก๋ เพา โก้เก๋ ไฉไล ซึ่งผ่อนคลาย ซึ่งรู้สึกสบาย การง่วงซึม การนอนหลับ การหลับ ง่วงซึม นอน นอนหลับ นิทรา บรรทม หลับนอน หลับใหล หลับไหล เคล้ง ไม่กระฉับกระเฉง ไสยาสน์ ซึ่งเต็มไปด้วยสติสัมปชัญญะ ตื่นตัว ขาว ชาวผิวขาว ผิวขาว สิ่งที่มีสีขาว สีขาว หงอก ีขาว เกือบไม่มีสี เศวต