รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 123206926

Wind turbines - ภาพ