รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 797287405

wet asphalt with old road markings at night - ภาพ

กลางคืน คืน คืนวันหนึ่ง คืนหนึ่ง ค่ำคืน ตกดึก ยามค่ำคืน ยามวิกาล รัชนี รัต รัตติ ราตร วิกาล เวลามืด โต้รุ่ง ถนนราดยาง วัสดุสำหรับปูหรือราดถนน ข้อคัดย่อ ความคิดในทางทฤษฎี คิดในเชิงทฤษฎี ทางทฤษฎี ทางหลักการ ทางหลักวิชา ที่เป็นนามธรรม นามธรรม บทคัดย่อ ลอบเอามา ล้วงเอา สาระสังเขป กระเบื้องยาง ยางมะตอย สารชนิดหนึ่งมีสีน้ำตาลหรือดำเหมือนดินน้ำมัน แอสฟัลต์ ความเป็นมา ฉากหลัง ปูมหลัง พื้นหลังภาพ พื้นเดิม พื้นเพเดิม ภูมิหลัง รกรากเดิม หัวนอนปลายตีน เบื้องหน้าเบื้องหลัง เบื้องหลัง กาฬ คนผิวดำ ดำ ทำให้ดำ มืด สีดำ ไม่สว่าง ไร้ความหวัง ก่อนถึงจุดสำคัญของเรื่อง ตัวตึก ตัวอาคาร ตึก ธุรกิจก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง สิ่งปลูกสร้าง อาคาร โรง โรงเรือน กรุง ตัวเมือง ธานี นคร บุรี บูรี พลเมืองทั้งหมด เมือง เมืองใหญ่ การปราศจากแสง คล้ำ ความมืดมิด ค่ำ ค่ำมืด ชอ่ำ ช่วงเวลาดึก ที่มืด ทึม ผิวคล้ำ พยับ มืดตึดตื๋อ มืดมน มืดมนอนธการ มืดสนิท สี แก่ เข้ม เวลาดึก แก่ แก่จัด ใจคอเหี่ยวแห้ง ถอนยวง ทลาย ทำลาย ทำให้พัง ทำให้พินาศ ทำให้สิ้นซาก ผลาญ พร่า ภิท ภินท์ มลาย หัก การชี้ทาง การแนะแนวทาง ก้ำ ทิศ ทิศทาง ทิศา เบื้อง ทางคมนาคมสายสำคัญ ทางสายใหญ่ ทางหลวง ไฮเวย์ ช่องการจราจร ช่องจราจร ช่องถนน ช่องทางจราจร ช่องทางเดินรถ ช่องเดินรถ ซอกซอย ซอย ตรอก กระบวน ความสนใจในงานหรือกิจกรรม จดหมายสั้นๆ ทำให้มีริ้วรอย ทำให้เป็นรอย ทิศทางในการเคลื่อนไหว ธุรกิจการขนส่ง บาทหนึ่งของโคลง บุ พวน 1 รอยย่น วาดเส้น สาย สายโทรเลข สินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักร เป็นแถว เส้น เส้นทางคมนาคม เส้นทางเดินรถ เส้นบรรทัด เส้นแบ่งเขต โคลงบรรทัดหนึ่ง ใส่ซับใน กา ขีด ขีดออก ขูดขีด คะแนน ฆ่าออก ดิลก ตรา ติดราคา ทำตำหนิ ทำเป็นรอย รอยขีดแทนลายเซ็นต์ รอยตวัดลายเซ็นต์ รอยแผลเป็น สัญลักษณ์ เครื่องหมาย เงินมาร์ค เส้นสตาร์ท เส้นเริ่มออกวิ่ง แสดงถึง ใส่ราคา ให้คะแนน ให้แต้ม ไม้ทัณฑฆาต การเคลือบสี ทา ทาสี ป้าย ระบาย ระบายสี ลงสี วาดรูป สีสำหรับทาหรือเขียน สีแต่งหน้า แต้มสี ตัวถนน ถนน ทางคมนาคม ท้องถนน นอกถนน พิถี กรรเชียง ขนัด คอน ดอม ตับ ถนนที่มีตึกอยู่สองข้าง ถ่องแถว ทิว ทิวแถว พาย มาลา เสียงทะเลาะตึงตัง เสียงเอะอะโวยวาย แข่งเรือ แจว แจวเรือ แนว ความปลอดภัย สถานที่ที่ปลอดภัย สวัสดิภาพ สวัสดี อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ชำรุดมาก ต๊อกต๋อย ทุเรศทุรัง พร้อมพร้อ มอซอ มอม ติดต่อกันด้วยสัญญาณ ธวัช ลงชื่อ ลงนาม ลงลายมือชื่อ ลาง วี่แวว เขียนชื่อ เค้า เซ็น เซ็นชื่อ เซ็นสัญญา แสดงอากัปกิริยา หนึ่ง หนึ่งเดียว อย่างเดียว อันเดียว เพียงอย่างเดียว เอกา แท่ง โสด ไร้คู่ ของถนน คนที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ตามถนน ตึกอาคารตามถนน ถนนหนทาง บนถนน ใกล้ถนน ในถนน คลุมผิว ซึ่งขนส่งทางพื้นดินหรือทางทะเล ทำให้มัน ทำให้เกลี้ยงเกลา บริเวณที่ราบแข็ง ปกคลุมผิว ปรากฏบนพื้นผิว ผิว ผิวนอก ผิวภายนอก ผิวหน้า ผิวๆ พื้นดินหรือพื้นน้ำ พื้นผิว พื้นผิวที่เป็นของแข็ง พื้นผิวโลกที่สัมผัสกับอากาศ ลักษณะภายนอก สิ่งที่ปรากฏ หน้า เกี่ยวกับผิวภายนอก เกี่ยวกับพื้นผิว เคลือบผิว เป็นที่ปรากฏ เป็นที่รู้ โฉมภายนอก โผล่ขึ้นมาที่พื้นผิว การขับขี่ยวดยานพาหนะ การจราจร การลักลอบค้า ค้าขายสิ่งผิดกฎหมาย จราจร ลักลอบค้า ทีเป็นลักษณะของชุมชนเมือง เกี่ยวกับเมือง เป็นลักษณะของเมือง ในเมือง ครรลอง ช่องทาง ทาง ทำนอง ลู่ทาง วิถี วิถีชีวิต วิถีทาง วิธีการ วิธีหรือแนวทาง หนทาง แนวทาง ความเปียกชื้น ชื้น ชื้นแฉะ ชุ่ม ชุ่มไปด้วยน้ำ ซึ่งยังไม่แห้งดี ทำให้ชุ่ม ทำให้เปียก ทำให้แฉะ สภาพอากาศที่ชื้น สภาพอากาศที่มีฝนตก เฉอะแฉะ เปียก เปียกชุ่ม เปียกน้ำ เปียกแฉะ แฉะ โชก ้ชื้น ้เปียก ขาว ชาวผิวขาว ผิวขาว สิ่งที่มีสีขาว สีขาว หงอก ีขาว เกือบไม่มีสี เศวต สีย้อมสีเหลือง สีเหลือง เกี่ยวกับชนชาติผิวเหลือง เกี่ยวกับชนชาติมองโกลอยด์ เป็นสีเหลืองคล้ายเนยหรือมะนาวสุก เหลือง