รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 48880903

Weaver Ants repairing their nest in the Australian outback - ภาพ