ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว Drop of Light / Shutterstock.com

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 218485888

WASHINGTON D.C., USA - Sep 18, 2014: Speech by President of Ukraine Petro Poroshenko at the joint session of the Senate and House of Representatives in Washington, DC (USA) - ภาพ

การพบปะกัน การมีเพศสัมพันธ์ คองเกรส พรรคคองเกรส รัฐสภา คนดูในโรงภาพยนตร์ จัดบ้านหรือที่พักให้อยู่ ตัวบ้าน ตัวเรือน ที่อยู่ ที่อยู่อาศัย บ้านช่อง บ้านช่องห้องหับ มีซ่อนไว้ เรือน เวสน์ เหย้า เหย้าเรือน ให้ที่อยู่ การร่วมประชุม ภาคการศึกษา ระยะการประชุม วาระประชุม สมัย สมัยประชุม เวลาในการประชุม การประชุม การพบกัน การสัมมนา การเจอกัน ผู้เข้าประชุม วงประชุม กระแสพระราชดำรัส จัดการปัญหา จ่า จ่าถึง จ่าหน้า จ่าหน้าจดหมาย จ่าหน้าซอง ปราศรัย สถานที่ติดต่อ เขียนชื่อที่อยู่ เขียนบอก ข้อต่อ จุดต่อ ที่ร่วมกัน รอยต่อ รอยเชื่อม การปราศรัย การพูด การอภิปราย คำปราศรัย คำปาฐกถา คำพูด ถ้อย ปาฐกถา พาณี ภารดี วจีเภท วาจา สุนทรพจน์ มลรัฐ รัฐ สถานะ สภาพ สภาพการณ์ สภาวะ อธิบาย แถลง แถลงการณ์ ซึ่งพร้อมเพรียงกัน ซึ่งร่วมมือกัน ี่รวมกัน นายก บุคคลสำคัญขององค์กร ปธน ประธาน ประธานาธิบดี ผู้มีอำนาจในการบริหาร สภานายก สภาบดี หัวหน้า ทวีปอเมริกา วอชิงตัน ดีซี การปรบมือแสดงความชื่นชม การช่วยกัน การช่วยเหลือ การทำงานร่วมกัน การยอมทำตาม การร่วมมือ การร่วมมือกัน การร่วมแรง การร่วมแรงร่วมใจ การร่วมใจ ความร่วมมือ ความร่วมแรงร่วมใจ สหการ ห้างหุ้นส่วน วุฒิสภา สภาบริหารมหาวิทยาลัย สภาสูงสุดของโรมัน ห้องสภาสูง อาคารสภาสูง ชื่อแคว้นหนึ่งในยุโรปตะวันออก ยูเครน