WASHINGTON D.C., USA - Sep 18, 2014: United States President Barack Obama during an official meeting with the President of Ukraine Petro Poroshenko in Washington, DC (USA)
ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว Drop of Light / Shutterstock.com

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 218485873

WASHINGTON D.C., USA - Sep 18, 2014: United States President Barack Obama during an official meeting with the President of Ukraine Petro Poroshenko in Washington, DC (USA)
โอบามา โอะบะมะ บารัค นายก บุคคลสำคัญขององค์กร ปธน ประธาน ประธานาธิบดี ผู้มีอำนาจในการบริหาร สภานายก สภาบดี หัวหน้า ตำแหน่ง ที่ทำการ ที่ทำงาน ที่ประกอบการ สถานที่ทำงาน สนง สำนักงาน ห้องทำงาน ออฟฟิศ กลมรี ทุย รี รูปทรงรี รูปไข่ ูซึ่งเป็นรูปไข่ การปราศรัย การพูด การอภิปราย คำปราศรัย คำปาฐกถา คำพูด ถ้อย ปราศรัย ปาฐกถา พาณี ภารดี วจีเภท วาจา สุนทรพจน์ จัดทหารเข้าค่ายพัก โรงทหาร วุฒิสมาชิก ส ว สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาสูง ทวีปอเมริกา คนอเมริกัน คนอเมริกา ชาวอเมริกัน ชาวอเมริกา เกี่ยวกับชาวอเมริกา เกี่ยวกับภาษาหรือวัฒนธรรมอเมริกา เกี่ยวกับอเมริกา การปรากฏตัว การแสดงตัว ภายนอก รูปพรรณสัณฐาน รูปร่าง รูปลักษณะ รูปลักษณ์ รูปสัณฐาน สกนธ์ สารรูป เปลือกนอก โฉม ผู้มีชื่อเสียง ผู้โ่ด่งดัง นักประชาธิปไตย ผู้นิยมการปกครองในระบบประชาธิปไตย เกียวกับความเสมอภาค เกี่ยวกับประชาธิปไตย กบาล กระบาล จุดวิกฤต จ่า ต้น มัตถก มัตถกะ มัสดก มุทธา มุ่งหน้าไป วรงค์ ศิระ ศีรษะ สำคัญที่สุด ส่วนยอด หัว หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าทีม เกล้า เกศ เกศา เศียร ภาพใบหน้า คนดูในโรงภาพยนตร์ จัดบ้านหรือที่พักให้อยู่ ตัวบ้าน ตัวเรือน ที่อยู่ ที่อยู่อาศัย บ้านช่อง บ้านช่องห้องหับ มีซ่อนไว้ เรือน เวสน์ เหย้า เหย้าเรือน ให้ที่อยู่ การประชุม การพบกัน การสัมมนา การเจอกัน ผู้เข้าประชุม วงประชุม ทางราชการ ที่เป็นทางการ เจ้าพนักงาน นักการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ทางการเมือง ผู้เล่นการเมือง ผู้แสวงตำแหน่งอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน การบ้านการเมือง การเมือง กิจกรรมทางการเมือง ข้อคิดเห็นทางการเมือง วิชาการเมือง ศิลปะการปกครองโดยรัฐ หลักการทางการเมือง เล่ห์เหลี่ยมทางการเมือง ้อุบายทางการเมือง ภาพบุคคล ภาพเหมือน เกี่ยวกับประธานาธิบดี กด กดดันผู้อื่นให้ทำบางสิ่งบางอย่าง กดปุ่ม การกด การยกน้ำหนักในท่าเหนือศีรษะ การเกณฑ์เข้าเป็นทหาร การเคลื่อนไหวของฝูงชน คลึง ความแออัดของฝูงชน คั้นน้ำผลไม้ บีบรัด บีบอัด บีบอัดให้เล็กลง ยัดเยียด รีด รีดให้เรียบ สถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ หีบ เกณฑ์เข้าเป็นทหาร เครื่องบีบอัด เค้น เค้นคอ เน้นย้ำให้เห็นความสำคัญ เยียดยัด โรงพิมพ์ ชั้นแรก ที่มีมาดั้งเดิม ที่สำคัญที่สุด ปฐมภูมิ ประถม พื้นฐาน รูปแบบดั้งเดิม ลำดับเบื้องต้น ลำดับแรก สิ่งที่เป็นพื้นฐาน สิ่งที่เป็นลำดับแรก เบื้องต้น ในขั้นพื้นฐาน ในชั้นประถม ชั้นหนึ่ง ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิต ดีที่สุด ดียอด ดีเยี่ยม ดีเลิศ ที่ดีที่สุด ที่ดีเลิศ ที่มาลำดับแรก ที่เป็นจำนวนเฉพาะ ลงพื้น เตรียมพร้อมไว้ ใส่ดินระเบิด วุฒิสภา สภาบริหารมหาวิทยาลัย สภาสูงสุดของโรมัน ห้องสภาสูง อาคารสภาสูง มลรัฐ รัฐ สถานะ สภาพ สภาพการณ์ สภาวะ อธิบาย แถลง แถลงการณ์ ชื่อแคว้นหนึ่งในยุโรปตะวันออก ยูเครน ซึ่งพร้อมเพรียงกัน ซึ่งร่วมมือกัน ี่รวมกัน การมีชัยชนะ ความชนะ ความมีชัย ความสำเร็จ ชัย ชัยชนะ อปราชัย อัปราชัย การติดต่อ การพบปะ การเยี่ยม การเยี่ยมเยียน การเยี่ยมเยือน การเยือน การไปมาหาสู่ การไปเยี่ยม มาเยี่ยม มาเยือน สู่ สู่หา หาสู่ เยี่ยม เยี่ยมเยียน เยี่ยมเยือน เยือน แวะเยี่ยม ไปพบ ไปมาหาสู่ ไปหา ไปเยี่ยม วอชิงตัน ดีซี ขาว ชาวผิวขาว ผิวขาว สิ่งที่มีสีขาว สีขาว หงอก ีขาว เกือบไม่มีสี เศวต