รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 110996021

View over Columbia River, Columbia River Gorge, Oregon. - ภาพ

วอชิงตัน ดีซี สวนองุ่น ไร่องุ่น สีแดงปนม่วงเข้ม สีไวน์ เหล้าองุ่น เหล้าไวน์ ไวน์ สถานที่ทำเหล้าองุ่น โรงกลั่นเหล้าองุ่น มลรัฐ รัฐ สถานะ สภาพ สภาพการณ์ สภาวะ อธิบาย แถลง แถลงการณ์ โคลัมเบีย การไหล การไหลบ่า นที น้ำ วารี ศิรา สาคร แม่น้ำ แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำธาร กินอย่างตะกละ ช่องแคบระหว่างหุบเขา การตรวจตราอย่างละเอียด การสำรวจทั่วไป การเดา ความคาดหมาย ทัศนียภาพที่มองเห็น ทิวทัศน์ ทิวภาพ ภาพทิวทัศน์ มีความคิดเห็น มุมมองหรือมิติที่มองเห็น ระยะที่มองเห็น วิว เพ่งพินิจ กว่า ขึ้นไป ซึ่งเรียบร้อย ซึ่งเสร็จสิ้น ตลอดทั้งหมด ทั่ว ที่จบสิ้น เหนือ ในช่วง ในเรื่อง ภาพภูมิประเทศ ภูมิทัศน์ ภูมิภาพ ผลองุ่น องุ่น ต้นแอปเปิ้ล ผลแอ๊ปเปิล แอปเปิล แอปเปิ้ล กรมท่า กลายเป็นสีน้ำเงิน น้ำเงิน ฟ้า สีกรมท่า สีขาบ สีน้ำเงิน สีน้ำเงินแก่ หม่น เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน ขอบนอก สร้างขอบเขต อาณาเขต เขตแดน แนวชายแดน น้ำตาล สีน้ำตาล กระเพาะย่อยอาหารของสัตว์บางชนิด กลุ่มคนหรือของที่รวมกันอยู่ กินยอดหญ้า ตัดให้สั้น ทรงผมแบบสั้น ปลูกพืช ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวพืชผล ซึ่งมีลักษณะของทะเลทราย ทะเลทราย บริเวณแห้งแล้ง ปล่อยวาง พื้นที่แห้งแล้ง ละวาง เกี่ยวกับทะเลทราย กรัง กรับ ขาดความหวาน ตากแห้ง ถนอมอาหารด้วยการอบแห้ง ทำให้แห้ง น้ำนมแห้ง ห้ามขายเหล้า ห้ามจำหน่ายสุรา แห้งตึง แห้งแล้ง ไม่ดื่มเหล้า ไม่นำกระแสไฟฟ้า ไม่มีน้ำนม ไม่หวาน ไม่เปียกชื้น ไอแห้งๆ ผล ผลาผล ผลาหาร ผลิดอกออกผล ผลไม้ ส้มสุกลูกไม้ ให้ผล ไม้ผล เขาเตี้ยๆ เนิน เนินเขา การชลประทาน การทดน้ำ ชลประทาน กระบวน ความสนใจในงานหรือกิจกรรม จดหมายสั้นๆ ทำให้มีริ้วรอย ทำให้เป็นรอย ทิศทางในการเคลื่อนไหว ธุรกิจการขนส่ง บาทหนึ่งของโคลง บุ พวน 1 รอยย่น วาดเส้น สาย สายโทรเลข สินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักร เป็นแถว เส้น เส้นทางคมนาคม เส้นทางเดินรถ เส้นบรรทัด เส้นแบ่งเขต โคลงบรรทัดหนึ่ง ใส่ซับใน ธรรมชาติ ธาตุแท้ นิสัย นิสัยถาวร ลักษณะที่แท้จริงของสิ่งต่างๆ วิสัย สภาพธรรมชาติ สันดาน สันดานเดิม หลักธรรมชาติ เทพนิรมิต แก่นแท้ โฉมหน้า สวนผลไม้ กรรเชียง ขนัด คอน ดอม ตับ ถนนที่มีตึกอยู่สองข้าง ถ่องแถว ทิว ทิวแถว พาย มาลา เสียงทะเลาะตึงตัง เสียงเอะอะโวยวาย แข่งเรือ แจว แจวเรือ แนว กลางหาว กลางเวหา คคนางค์ คัคนัมพร คัคนางค์ คัคนานต์ ดาราบถ ตีหรือโยนให้สูง ทิฆัมพร ท้องฟ้า นภดล นภมณฑล นภา นภากาศ นภาลัย นักษัตรบถ พื้นฟ้า ฟากฟ้า ส่วนแห่งฟ้า หาว อัมพร เวหะ เวหา เวหาส โพยม ต้นตอ ที่อยู่ บ่อเกิด อู่ เค้ามูล เรื่องเดิม เหตุเดิม แหล่ง แหล่งกำเนิด แหล่งที่มา แหล่งเกิด ความส่องสว่างของเพชรพลอย ชล ทำให้เปียก ทึก ธาตุน้ำ น้ำท่า ผืนน้ำ รด รดน้ำ รดน้ำต้นไม้ อัมพุ อาปะ อาสิญจ์ อาโป อุทก เกี่ยวกับน้ำ แผ่นน้ำ โอก