ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว Rostislav Glinsky / Shutterstock.com

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 95035489

VENICE - MARCH 04: Historic center of Venice near Piazza San Marco (St Mark's Square) full of walking tourists during traditional famous venetian carnival on March 04, 2011 in Venice, Italy. - ภาพ

กลุ่มคน กลุ่มชน คละคล่ำ คลาคล่ำ ประดัง ประเดประดัง ผลักไปข้างหน้า ฝูงชน มหาชน มัดรวมกัน ยัดเยียด ยัดเยียดเข้าไป รวมกลุ่ม รุม หมู่คน หมู่ชน ออ เกาะกลุ่ม เบียด เบียดเสียด เบียดเสียดเข้ามา เบียดเสียดเยียดยัด เยียดยัด แออัด โขยง ไทยมุง กลางเมือง คนในครอบครัว ชน ทวยราษฎร์ ประชา ประชาชน ประชาชนพลเมือง ประชาราษฎร์ ปวงชน ผู้คน พสก ราษฎร สมาชิกในครอบครัว เข้าไปอยู่อาศัย ชาวยุโรป ภาษาและวัฒนธรรมยุโรป เกี่ยวกับยุโรป เกี่ยวกัสหภาพยุโรป ของถนน คนที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ตามถนน ตึกอาคารตามถนน ถนนหนทาง บนถนน ใกล้ถนน ในถนน ทวีปยุโรป ยุโรป กรุง ตัวเมือง ธานี นคร บุรี บูรี พลเมืองทั้งหมด เมือง เมืองใหญ่ ไม่อยู่เฉย ชาวอิตาลี ภาษาอิตาลี อิตาลี อิตาเลียน เกี่ยวกับอิตาลี ชาติ ชีพ ชีวะ ชีวัน ชีวา ชีวิต ชีวิตินทรีย์ ชีวี ช่วงชีวิตของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ปากท้อง รูปแบบการดำเนินชีวิต อายุการใช้งานของสิ่งของ งานสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตย์ กองหลัง ขนอง ข้างหลัง คืน ค้างจ่าย ซึ่งผ่านมาแล้ว ซึ่งอยู่ด้านหลัง ถือหาง ที่พิง ปฤษฎางค์ ผู้เล่นกองหลัง ผ่านมา ผ่านมาแล้ว ฝ่ายหลัง พระขนอง พิมุข วิมุข ส่งท้าย หลัง หวนกลับคืนมา หันหลังชิด หันหลังพิงกัน หันไปข้างหลัง เขียนบันทึกกำกับ เขียนสลักหลัง เดินทางกลับ เบื้องหลัง แผ่นหลัง งานเฉลิมฉลองของมวลชน งานเทศกาล การเฉลิมฉลอง งานฉลอง งานพบปะสังสรรค์ งานสมโภช งานสังสรรค์ งานเฉลิมฉลอง ภาพทิวทัศน์ของเมือง ซึ่งเต็มไปด้วยฝูงชน ยัดเยียดกัน อัดแอ เบียดเสียดกัน แจจน แจจัน แน่นกัน แออัดยัดเยียด ตอนเย็น ตอนเย็นๆ สายัณห์ อันธการ อันธิกา เย็น เวลาเย็น กลุ่ม กลุ่มก้อน กอง ก๊ก ขันธ์ คณะ คล่ำ ค่าย จับกลุ่ม ชุด ชุมนุม ทวย ฝักฝ่าย ฝูง ฝ่าย พรวน พวก ราสี หมวด หมู่ ี่รวมกลุ่ม เหล่า คน คนเรา มนุษย์ มนุษย์เรา มานพ เกี่ยวกับคน ประเทศอิตาลี จุดสังเกต สถานที่ที่เป็นจุดสังเกต หลักเขต เบ้อเริ่ม เบ้อเร่อเท่อ ใหญ่เบ้อเริ่ม ก่ายกอง คนส่วนมาก คนหรือสิ่งของจำนวนมาก ดอกเห็ด นานา ภูริ ยั้วเยี้ย เป็นร้อยเป็นพัน เป็นสิบๆ เยอะแยะ กว้างมาก ซึ่งมีจำนวนมาก พิธีมิสซา พิธีรำลึกถวันสวรรคตของพระเยซูในศาสนาคริสต์ มวล มวลสาร มิสซา รวมกันหนาแน่น รวมกันเป็นกอง รวมตัวเป็นก้อน เกี่ยวกับคนจำนวนมาก เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก เป็นวงกว้าง คนงานชาย คำเรียกผู้หญิงหรือผู้ชาย คู่นอนชาย จัดกำลังคน จัดคนเข้าประจำตำแหน่ง ชาย ทหารชาย บรรจุคน บุรุษ ผู้ชาย ลูกจ้างชาย เตรียมกำลังคน บุคคลตัวอย่าง สิ่งที่เป็นตัวอย่าง อนุสรณ์สถาน อนุสาวรีย์ การทำท่าทาง ข้อเสนอเพื่อการอภิปรายในที่ประชุม ญัตติ ภาพเคลื่อนไหว หัวข้อ โจทย์ ให้สัญญาณเคลื่อนที่ กริยาท่าทาง การเคลื่อนกำลังทหาร การเคลื่อนที่ การเคลื่อนไหว การโยกย้ายกำลังทหาร ขบวนการ ความเคลื่อนไหว ช่วงหนึ่งของเพลง ส่วนที่เคลื่อนไหวของระบบกลไก อิริยา คนเดินถนน คนเดินเท้า เกี่ยวกับการเดิน นรชน นรชาติ นิติบุคคล บุคคล พระองค์ เอกชน กลุ่มพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณหนึ่ง ประชากร พลเมือง กองกลาง ที่รู้กันโดยทั่วไป ที่เกี่ยวข้องกับส่วนรวม สาธารณชน สาธารณะ ส่วนรวม หลวง งานประติมากรรม ปฏิมากรรม ประติมากรรม รูปสลัก รูปแกะสลัก รูปปั้น การเดินเที่ยว การเดินเล่น ฉุยฉาย ทอดน่อง นวยนาด ยุรยาตร เดินทอดน่อง เดินเตร็ดเตร่ เดินเตร่ เดินเรื่อยเปื่อย เดินเล่น เตร็ดเตร่ เตร่ เยื้องกราย กรู ทำให้เนืองแน่น ทำให้เบียดเสียด ทำให้แน่นขนัด ประชาชนจำนวนมากที่มาชุมนุมกัน มาชุมนุมกัน มารวมกลุ่มกัน มารวมตัวกัน ดั้งเดิม ตัวเต็ม เก่าก่อน เป็นประเพณี แบบดั้งเดิม การสัญจร การเดินทาง มะงุมมะงาหรา สัญจร เดินทาง เดินหน เที่ยว ไปเที่ยว ทีเป็นลักษณะของชุมชนเมือง เกี่ยวกับเมือง เป็นลักษณะของเมือง ในเมือง คุณสมบัติของชาวเมือง ช่วงปิดภาคการศึกษา ช่วงปิดภาคเรียน ช่วงลาพักผ่อน ช่วงลาพักร้อน ลาพัก ลาพักผ่อน ลาพักร้อน ชาวเวนิส เวเนโต้ การย่าง การเดิน การเดินทางโดยทางเท้า การเหยาะย่างของม้า ก้าวเดิน ช่วงเวลาที่เดินทางด้วยเท้า ช่วยให้เดิน ถูกขโมยไป ท่วงท่าในการเดิน ท่องเที่ยวไปด้วยการเดินเท้า ผายผัน พยุงให้เดิน พาสัตว์เลี้ยงไปออกกำลังด้วยการเดิน ย่างเท้า ย่ำเดิน ระยะทางที่เดินทางด้วยเท้า วัดความยาวด้วยจำนวนก้าว เคลื่อนย้ายวัตถุขนาดใหญ่ในลักษณะคล้ายการเดิน เดิน เดินทางด้วยเท้า เดินเท้า เดินเหิน ได้รับการพิจารณาว่าบริสุทธิ์ กานดา คุณสมบัติหรือความรู้สึกของผู้หญิง ดอกดั้ว นงนุช นฤมล นัง นาง นารี พนิดา พุ่มพวง มาตุคาม มารศรี รมณี ลูกผู้หญิง วนิดา สตรี สายสมร สุดา อังคณา อิตถี อิสตรี