ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว Milosz Maslanka / Shutterstock.com

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 428664070

VALPARAISO, CHILE - FEBRUARY 15, 2016: Colorful buildings on the hills of the UNESCO World Heritage city of Valparaiso, Chile - ภาพ

กรุง ตัวเมือง ธานี นคร บุรี บูรี พลเมืองทั้งหมด เมือง เมืองใหญ่ งานสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตย์ กระจ่างแจ้ง งาม ฉาน ถ่อง นวลบาง บางๆ ผุดผ่อง ผ่อง มลังเมลือง มำเลือง รุจี รูจี วิโรจ วิโรจน์ สดใส สว่าง สีสดใส สีเจิดจ้า สุกใส หัวไว อำไพ เจิดจ้า เฉียบแหลม เมลือง เอี่ยม แจ่ม แจ่มใส ใย ไพโรจน์ ก่อนถึงจุดสำคัญของเรื่อง ตัวตึก ตัวอาคาร ตึก ธุรกิจก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง สิ่งปลูกสร้าง อาคาร โรง โรงเรือน รถกระเช้า ตู้โดยสารรถไฟ รถม้า รถเข็นเด็ก แคร่ แคร่พิมพ์ดีด ชิลี ประเทศชิลี ภาพทิวทัศน์ของเมือง ของกลุ่มที่ไม่ใช่ชนผิวขาว ที่มีสี ฉูดฉาด ที่มีชีวิตชีวา ที่มีสีสันสดใส มีชีวิตชีวา มีสีสัน สีจัดจ้าน สีฉูดฉาด การขาย การค้าขายสินค้า การติดต่อสัมพันธ์ในสังคม การแลกเปลี่ยน กิจการค้า ธุรกิจการค้า พาณิชยกรรม พาณิชยการ พาณิชยศาสตร์ พาณิชย์ การเตรียมที่ดินเพื่อเพาะปลูก การเพาะเชื้อจุลินทรีย์ คนที่เชื่อและปฏิบัติเหมือนกัน ค่านิยมและความเชื่อ วัฒนธรรม เพาะ เพาะเชื้อ กำหนดอาณาเขต ชุมชนเล็กๆ ตำบล ท้องที่ ประจำตำบล อำเภอ แขวง แบ่งอาณาเขต แบ่งเขตแดน กองมรดก ทรัพย์สินที่ดิน มรดก เขาเตี้ยๆ เนิน เนินเขา คนดูในโรงภาพยนตร์ จัดบ้านหรือที่พักให้อยู่ ตัวบ้าน ตัวเรือน ที่อยู่ ที่อยู่อาศัย บ้านช่อง บ้านช่องห้องหับ มีซ่อนไว้ เรือน เวสน์ เหย้า เหย้าเรือน ให้ที่อยู่ การพาไปส่ง การยก การหยิบฉวย การแบกขึ้น การโดยสาร การโดยสารไปด้วย การให้ติดรถไปด้วย ความกระปรี้กระเปร่า ช้อน ทำให้ร่าเริง ยกขึ้นยกลง ยัก ลิฟต์ เชิด กลุ่มคนที่มีชีวิต การคงอยู่ การดำรง การดำรงชีพ การดำรงชีวิต กำลังลุก ชีพ ที่มีสภาพตามธรรมชาติ ที่ยังมีอยู่ มีชีวิตอยู่ รูปแบบชีวิต สภาพชีวิต เกี่ยวกับคนที่มีชีวิตอยู่ เจริญขึ้น เพียงพอต่อการมีชีวิตอยู่ เหมาะสมกับการดำรงชีพ ไม่ตาย จิตกรรมฝาผนัง จิตรกรรมฝาผนัง บนฝาผนัง ภาพจิตรกรรมฝาผนัง เกี่ยวกับผนัง เหมือนฝาผนัง ชรา ที่ชำนาญ ที่ช่ำชอง ที่มีประสบการณ์ ที่มีอายุมาก ที่สูงอายุ ที่อยู่ในช่วงก่อน ที่อยู่ในช่วงแรก ที่อยู่ในอดีต พุฒ พ้นสมัย มีอายุ สมัยก่อน สูงอายุ หง่อม อายุมาก เก่า เก่าๆ เฒ่า เดิม เพรง แต่หนหลัง ไม้ใกล้ฝั่ง กลางแจ้ง ที่อยู่กลางแจ้ง ที่แจ้ง ที่โล่ง การทาสี การทาสีบ้านหรืออาคาร จิตรกรรม ภาพลายเส้น ภาพวาด ภาพเขียน รูปเขียน ทัศนียภาพทั้งหมด คุณสมบัติ ทรัพยสมบัติ ทรัพย์ ทรัพย์สมบัติ ธนทรัพย์ ธนสมบัติ ธนสาร ธนสารสมบัติ พัสถาน พิตร สมบัติ หลักทรัพย์ อุปกรณ์การแสดง อุปกรณ์ประกอบฉากละคร โภค โภคสมบัติ โภไคย โภไคศวรรย์ นกกวัก ราง ราว ใส่ราว เกี่ยวกับที่พักอาศัย ฉากบนเวที ทัศนียภาพ ทิวภาพ น่าดึงดูดใจ มีฉากดึงดูดใจ มีทิวทัศน์สวยงาม สวยงามอย่างธรรมชาติ เกี่ยวกับฉาก เกี่ยวกับทัศนียภาพ เกี่ยวกับภาพภูมิประเทศ จัดตั้งขึ้นในสถานที่ ทำเล สถานที่ตั้ง สถานที่เกิดเหตุการณ์ ไซต์งาน จุ้ม ชัน ซึ่งขึ้นสูงหรือตกลงทันที ลาดชัน สูงชัน ของถนน คนที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ตามถนน ตึกอาคารตามถนน ถนนหนทาง บนถนน ใกล้ถนน ในถนน มีแดดจัด มีแสงแดดมาก ร่าเริงแจ่มใส ทางวิ่ง รางคู่ขนาน ร่องเสียงในเทปแม่เหล็ก ร่องแผ่นเสียง ลู่ ลู่สำหรับวิ่ง เลน ขน ขนส่ง บรรทุก บริษัทขนส่ง ลำเลียง ส่งสินค้า การขนย้าย การคมนาคม การติดต่อ การลำเลียง การเคลื่อนย้าย การเนรเทศ ตั๋วเดินทาง ธุรกิจการขนส่ง ระบบการขนส่ง วิธีการขนส่ง เส้นทางขนส่ง การสัญจร การเดินทาง มะงุมมะงาหรา สัญจร เดินทาง เดินหน เที่ยว ไปเที่ยว ยูเนสโก องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ทีเป็นลักษณะของชุมชนเมือง เกี่ยวกับเมือง เป็นลักษณะของเมือง ในเมือง ซึ่งกระหึ่ม ซึ่งมีชีวิตชีวา ซึ่งสั่นสะเทือน การตรวจตราอย่างละเอียด การสำรวจทั่วไป การเดา ความคาดหมาย ทัศนียภาพที่มองเห็น ทิวทัศน์ ภาพทิวทัศน์ มีความคิดเห็น มุมมองหรือมิติที่มองเห็น ระยะที่มองเห็น วิว เพ่งพินิจ วินเทจ ดงไม้ ทำจากไม้ ทำด้วยไม้ พงไม้ พื้นที่ป่า ลำเนาไพร หมู่ไม้ เนื้อไม้ แก่นไม้ แนวป่า แมกไม้ ไม้ ไม้ตีกอล์ฟชนิดหัวไม้ ประกอบด้วยไม้ ไม่มีอารมณ์ความรู้สึก ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคนคนหนึ่ง พิภพ พื้นพิภพ ภพ มนุษยโลก สังคมมนุษย์ แห่งโลก โลก โลกมนุษย์ โลกา