ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว Peek Creative Collective / Shutterstock.com

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 637290124

US Route 66, Oklahoma - July 7, 2014: Oklahoma Route 66 Sign along the historic Route 66 in the State of Oklahoma, USA. - ภาพ

การสัญจร การเดินทาง มะงุมมะงาหรา สัญจร เดินทาง เดินหน เที่ยว ไปเที่ยว ทวีปอเมริกา ตึกราม ตึกรามบ้านช่อง สิ่งปลูกสร้าง กระบองเพชร ตะบองเพชร ต้นตะบองเพชร พืชจำพวกหนึ่งไม่มีใบพบมากในแถบทะเลทราย ความมีสีสัน คุณภาพที่เด่นชัด คุณภาพเสียง ลักษณะภายนอก ศิลปะการใช้สี สี สีผิว สีผิวของชนที่ไม่ใช่คนผิวขาว สีผิวที่มีสุขภาพดี สีสันต่างๆ เม็ดสี ใบหน้าที่มีสีแดงเพราะสุขภาพดี ใบหน้ามีเลือดฝาด ตามแนวนอน แนวขนาน แนวยาว แนวระดับ แนวราบ ชรา ที่ชำนาญ ที่ช่ำชอง ที่มีประสบการณ์ ที่มีอายุมาก ที่สูงอายุ ที่อยู่ในช่วงก่อน ที่อยู่ในช่วงแรก ที่อยู่ในอดีต พุฒ พ้นสมัย มีอายุ สมัยก่อน สูงอายุ หง่อม อายุมาก เก่า เก่าๆ เฒ่า เดิม เพรง แต่หนหลัง ไม้ใกล้ฝั่ง สัญลักษณ์จราจร เครื่องหมายจราจร สหรัฐ สหรัฐอเมริกา ประเทศสหรัฐอเมริกา สหรัฐฯ อเมริกา