หนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่ภาพนายแบบและ​นางแบบที่ลงลายมือชื่อซึ่งเก็บไว้ในระบบที่ Shutterstock,​ Inc.

เลือกขนาด / รูปแบบ
รับภาพนี้ฟรี

ดาวน์โหลดภาพนี้ได้เลยเมื่อทดลองใช้งานฟรี

พร้อมทั้งสิทธิ์เข้าถึงห้องสมุดที่มีภาพมากกว่า 316 ล้านรายการ

เรียนรู้เพิ่มเติม

รหัสภาพถ่ายสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 1759651868

Two men stand with their arms outstretched against a wall and look at each other. However, anyone who violates the appropriate distance in Corna times quickly meets with rejection.

E

โดย Edgar G Biehle

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง

บ่ายเบี่ยงยึกยักหนีหลบหลบหลีกหลบเลี่ยงหลีกหลีกเลี่ยงเฉไฉเบี่ยงเบี่ยงบ่ายเลี่ยงกงการการขายการค้าการพาณิชย์กิจการกิจธุระธุรกิจธุรกิจการค้าธุระวณิชยาวณิชย์หน้าที่หน้าที่การงานจีนเมืองจีนความคิดรวบยอดมโนทัศน์การจำกัดกำกับกุมควบคุมควบคุมดูแลความปกครองคุมดูแลมาตรฐานเปรียบเทียบในการทดลองสถานที่ที่ใช้ในการควบคุมอำนาจครอบงำอำนาจในการควบคุมอิทธิพลอุ้งมือเครื่องควบคุมเงื้อมมือทรงกลดโคโรนาcorona virusโคโรนาไวรัสcovid-19ซึ่งเป็นอันตรายมหาภัยอยู่ในระหว่างอันตรายเป็นภัยโรคโรคภัยระยะทางdistance ruledistancingการลุกลามอย่างรวดเร็วการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วซึ่งระบาดอย่างรวดเร็วโรคระบาดทวีปยุโรปยุโรปโรคไข้หวัดใหญ่กลมเหมือนโลกซึ่งมีรูปร่างกลมกรการปรบมือขาไพ่ความมีส่วนร่วมพระหัตถ์มือหัตถ์เข็มนาฬิกาไพ่ที่ถืออยู่บนมือสภาพร่างกายสุขภาพคนคนเรามนุษย์มนุษย์เรามานพเกี่ยวกับคนสุขวิทยาสุขศึกษาซึ่งติดโรคการติดเชื้อการติดโรคการกักตัวคนงานชายคำเรียกผู้หญิงหรือผู้ชายคู่นอนชายจัดกำลังคนจัดคนเข้าประจำตำแหน่งชายทหารชายบรรจุคนบุรุษผู้ชายลูกจ้างชายเตรียมกำลังคนที่คลุมหน้าหน้ากากเครื่องปิดหน้าการตรวจร่างกายการเช็คสุขภาพด้านการแพทย์ทางการแพทย์เกี่ยวกับการรักษาเกี่ยวกับการแพทย์older people exercisingการเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและทันทีทันใดการระบาดใหญ่ซึ่งระบาดไปทั่วซึ่งแพร่กระจายไปทั่วกลางเมืองคนในครอบครัวชนทวยราษฎร์ประชาประชาชนประชาชนพลเมืองประชาราษฎร์ปวงชนผู้คนพสกราษฎรสมาชิกในครอบครัวหมู่คนหมู่ชนเข้าไปอยู่อาศัยนรชนนรชาตินิติบุคคลบุคคลพระองค์ขับไล่บำบัดเกียดกันการกันการป้องกันซึ่งป้องกันยาป้องกันเกี่ยวกับการป้องกันโรคการคุ้มครองการดูแลการปกป้องคนหรือสิ่งที่คุ้มครองความคุ้มครองค่าคุ้มครองระบบการปกป้องสินค้าพื้นเมืองโดยการจัดเก็บภาษีนำเข้าสูงอารักขาอารักษ์กองกลางที่รู้กันโดยทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับส่วนรวมสาธารณชนสาธารณะส่วนรวมหลวงกักไว้การกักกันโรคการกักเรือหรือบุคค่ลหรอสัตว์ที่ต้องสงสัยว่าเป็นพาหะนำโรคติดต่อการกักไว้อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ของเชื้อโรคทำให้อยู่โดดเดี่ยวระบบการป้องกันการแพร่ของเชื้อโรคสถานที่กักกันกังกล่าวsars-cov-2ซึ่งมีอายุมากกว่าซึ่งเป็นรุ่นพี่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายผู้ที่มีอายุมากกว่าผู้มีอาวุโสกว่าระดับอาวุโสรุ่นพี่วุฒอาวุโสติดต่อกันด้วยสัญญาณธวัชลงชื่อลงนามลงลายมือชื่อลางวี่แววเขียนชื่อเค้าเซ็นเซ็นชื่อเซ็นสัญญาแสดงอากัปกิริยาการชุมนุมกันด้านสังคมทางสังคมสังคมเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับสังคมนิยมsocial distanceการรักษาระยะห่างทางสังคมกระจายกระจายเชื้อกระจายไปทั่วกระพือกางออกการกระจายกำจรกำจายขจรขจรขจายขจายขยายคลี่ออกคลุ้งซึ่งแพร่กระจายตลบอบอวลทำให้กระจายประโคมฟุ้งฟุ้งกระจายระบาดระบือระยะกว้างลามลือลือเลื่องลุกลามวู่วามอบอวลอาหารที่ใช้ทาขนมปังเลื่องลือแบออกแผ่กว้างแผ่ออกแพนแพร่กระจายแพร่ขยายแพร่ระบาดแพร่สนั่นแพร่สะพัดแพร่เชื้อแพร่ไปโต๊ะโปรยโปรยปรายที่สามารถกระตุ้นอารมณ์transmissionเชื้อโรคเชื้อไวรัสโรคที่เกิดจากไวรัสไวรัสทั่วโลกทั้งโลกแพร่หลายทั่วโลก

หมวดหมู่: บุคคลการดูแลสุขภาพ/การแพทย์

ภาพที่คล้ายคลึงกัน

นายแบบ-นางแบบคนเดียวกัน

อื่นๆ จากศิลปินคนนี้