ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว Ververidis Vasilis / Shutterstock.com

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 720519778

Thessaloniki, Greece - September 17, 2017. Kyriakos Mitsotakis President of New Democracy party during a news conference at the Greek city of Thessaloniki, during Thessaloniki International Trade Fair - ภาพ

กงการ การขาย การค้า การพาณิชย์ กิจการ กิจธุระ ธุรกิจ ธุรกิจการค้า ธุระ ยอดไปเลย วณิชยา วณิชย์ หน้าที่ หน้าที่การงาน การประสานกัน การรวมเป็นหนึ่งเดียว การร่วมกัน การร่วมมือกัน รัฐบาลร่วม ที่ประชุม ช่วงที่มีปัญหาร้ายแรง ช่วงวิกฤต ช่วงเวลาที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของโรค ช่วงเวลาที่เป็นตายเท่ากัน ภาวะวิกฤติ มรสุม วิกฤตการณ์ วิกฤติ วิกฤติการณ์ อุปสรรค การปกครองแบบประชาธิปไตย ประชาธิปไตย ประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธปไตย ระบบประชาธิปไตย ระบอบประชาธิปไตย ลัทธิประชาธิปไตย ที่ประหยัดกว่า ที่ราคาถูกกว่า สภาวะเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ ทวีปยุโรป ยุโรป ชาวยุโรป ภาษาและวัฒนธรรมยุโรป เกี่ยวกับยุโรป เกี่ยวกัสหภาพยุโรป จำนวนน้อย จำนวนไม่มาก นิดเดียว น้อย น้อยนิด ฝ่ายข้างน้อย ส่วนน้อย หน่อยเดียว เกือบไม่มี กรีก กรีซ ประเทศกรีก ประเทศกรีซ คนกรีก ชาวกรีก ภาษากรีก เกี่ยวกับกรีก ช้างเท้าหน้า ตัวนำ ตัวยืน ตัวสำคัญ ธิบดี ประมุข ผู้นำ ผู้นำประเทศ ผู้นำฝูง ผู้อยู่เหนือ ผู้อาวุโส ผู้เป็นใหญ่ ผู้ใหญ่ หัวหน้า เท้าหน้า โจก โมกข์ ของชาติ ประจำชาติ ระดับชาติ ระดับประเทศ แห่งชาติ ข่าว ข่าวคราว รายการข่าว การเป็นปรปักษ์ การเป็นศัตรู ผู้ต่อต้าน ฝ่ายค้าน กองทัพมด งานกินเลี้ยง งานปาร์ตี้ งานสังสรรค์ งานเลี้ยงสังสรรค์ จัดงานสังสรรค์ จัดงานเลี้ยง พรรค มีงานเลี้ยง เกี่ยวกับพรรคการเมือง คน นรชน นรชาติ นิติบุคคล บุคคล บุรุษ พระองค์ เอกชน ทางการเมือง เกี่ยวกับการปกครอง เกี่ยวกับการเมือง เกี่ยวกับพลเมือง เกี่ยวกับรัฐ เกี่ยวกับรัฐบาล นักการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ทางการเมือง ผู้เล่นการเมือง ผู้แสวงตำแหน่งอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน การบ้านการเมือง การเมือง กิจกรรมทางการเมือง ข้อคิดเห็นทางการเมือง วิชาการเมือง ศิลปะการปกครองโดยรัฐ หลักการทางการเมือง เล่ห์เหลี่ยมทางการเมือง ้อุบายทางการเมือง ภาพบุคคล ภาพเหมือน นายก บุคคลสำคัญขององค์กร ปธน ประธาน ประธานาธิบดี ผู้มีอำนาจในการบริหาร สภานายก สภาบดี กด กดดันผู้อื่นให้ทำบางสิ่งบางอย่าง กดปุ่ม การกด การยกน้ำหนักในท่าเหนือศีรษะ การเกณฑ์เข้าเป็นทหาร การเคลื่อนไหวของฝูงชน คลึง ความแออัดของฝูงชน คั้นน้ำผลไม้ บีบรัด บีบอัด บีบอัดให้เล็กลง ยัดเยียด รีด รีดให้เรียบ สถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ หีบ เกณฑ์เข้าเป็นทหาร เครื่องบีบอัด เค้น เค้นคอ เน้นย้ำให้เห็นความสำคัญ เยียดยัด โรงพิมพ์ พิดทูล พูดจา ลั่นคำ ลั่นปาก ลั่นวาจา วิสาสะ ส่งภาษา อื้น เว้า เอิ้น การปราศรัย การพูด การอภิปราย คำปราศรัย คำปาฐกถา คำพูด ถ้อย ปราศรัย ปาฐกถา พาณี ภารดี วจีเภท วาจา สุนทรพจน์ กล่าวคำ การถกเรื่อง การสนทนา การแสดงปาฐกถา คำพูดนินทา คุย จ้อ ถกเรื่อง พิจารณากันในเรื่อง พูด พูดถึงเรื่อง วิธีการพูด สนทนา สิ่งที่กล่าวถึง สิ่งที่พูดถึง อภิปรายกันในเรื่อง แสดงปาฐกถา