หนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่ภาพนายแบบ-​นางแบบและทรัพย์สินที่ลงลายมือชื่อซึ่งเก็บเข้าแฟ้มที่ Shutterstock,​ Inc

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 1054012055

Teenager girl in math class overwhelmed by the math formula. Pressure, Education, Success concept. - ภาพ

ความกระวนกระวายใจ ความกังวลใจ ความวิตก ความวิตกกังวล ความวุ่นวายใจ สิ่งที่ทำให้กังวล ฝูงปลาหรือสัตว์ทะเลอื่น พิทยาคาร ร ร วิทยาคาร สถานที่เรียน สถานศึกษา สำนัก โรงเรียน คนรุ่นหนุ่มรุ่นสาว ความเศร้าระทม เกี่ยวกับวัยรุ่น การเน้นเป็นพิเศษ การให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ทำให้ตึงเครียด ออกเสียงหนัก เน้นหนัก เน้นเสียงหนัก เสียงหนักเบา เสียงเน้น ความล้มเหลว ผู้ที่ล้มเหลว การทดสอบ การสอบย่อย คำถามหรือปัญหาที่ใช้ในการทดสอบ ทดลอง ทดสอบ ประลอง ลองดี ลองทำ วิธีที่ใช้ในการทดสอบ เหตุการณ์ที่พิสูจน์คุณสมบัติของบุคคล เหตุการณ์ที่เป็นเครื่องพิสูจน์บุคคล แบบทดสอบ กัญญา ด ญ ดรุณี สาว สาวน้อย สาวรุ่น เด็กผู้หญิง เด็กสาว เด็กหญิง เด็กหญิงรุ่น น ศ นักศึกษา นักเรียน นิสิต นิสิตนักศึกษา ผู้เรียน ศิษย์ การสอบ วิทยาลัย โรงเรียนเฉพาะสาขาวิชา จัดแบ่งหมวดหมู่ ชนชั้น ชั้น ที่ดีเยี่ยม ประเภทหรือชนิด ระดับ กระวนกระวายใจ ช่างวิตก ที่กระวนกระวาย ที่ทำให้เกิดความกลัว ที่ทำให้เกิดความกังวล ที่ร้อนใจ ที่วิตก ที่วิตกกังวล ที่เต็มไปด้วยความกังวล ของจริง มีผลตามกฎหมาย ความเป็นมา ฉากหลัง ปูมหลัง พื้นหลังภาพ พื้นเดิม พื้นเพเดิม ภูมิหลัง รกรากเดิม หัวนอนปลายตีน เบื้องหน้าเบื้องหลัง เบื้องหลัง กระดานดำ ชอล์ก หินดินสอพอง เขียนด้วยชอล์ก การท้าทาย ท้าตีท้าต่อย ท้าทาย สิ่งที่ท้าทาย ชั้นเรียน ห้องเรียน ความคิดรวบยอด มโนทัศน์ การแพ้ ความปราชัย ความพ่ายแพ้ ความแพ้พ่าย ทำให้พ่ายแพ้ ปราชัย สยบ ซึ่งจมลงไป ซึ่งตกต่ำลง ซึ่งบุ๋มลงไป น่าสลด น่าสลดหดหู่ น่าหดหู่ น่าเศร้า เจ้าทุกข์ เศร้าซึม เหี่ยวแห้ง ไร้ความสุข การยุบตัวลงไป ความกดอากาศต่ำ ความตกต่ำทางเศรษฐกิจ ความสะเทือนใจ ความเศร้าสลด ดีเปรสชัน ดีเปรสชั่น บริเวณความกดอากาศต่ำ พายุดีเปรสชัน รอยกด รอยบุ๋ม รอยเว้าลงไป ส่วนที่ยุบตัวลง ซึ่งสิ้นหวัง ซึ่งหมดหวัง บ้าระห่ำ สิ้นคิด เต็มไปด้วยอันตราย การศึกษา การศึกษาเล่าเรียน การหาความรู้ การเรียน การให้ความรู้ สิกขา การแสดงความรู้สึกทางสีหน้า การแสดงออก การแสดงออกทางสีหน้า วิธีทำ สูตร โรงเรียนมัธยมปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา การสืบราชการลับ การหาข่าวกรอง กึ๋น ข่าวกรอง ความฉลาด ความสามารถในการคิดและเรียนรู้ ความสุขุม ความหลักแหลม ความเฉียบแหลม ปรีชา ปัญญาสามารถ ผู้สืบความลับ พุทธิ มุติ สติปัญญา สืบราชการลับ หน่วยราชการลับ หน่วยสืบราชการลับ อินทรีย์ เชาวน์ปัญญา เมธา คณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคำนวณ เลข คนน่าเบื่อ คนหรือสิ่งที่ไม่เฉพาะเจาะจง คำแทนคำนามที่นำมาก่อน ที่มีจำนวนหนึ่งเดียว สิ่งที่มีค่าเท่ากับหนึ่ง หนึ่ง เลขหนึ่ง เอก เอ็ด ความตื่นตกใจ ความอกสั่นขวัญหาย ทำให้อลหม่าน ทำให้แตกตื่น หวั่นวิตก ฮือฮา ภาพบุคคล ภาพเหมือน กดดันให้ทำ การกด การกดดัน การบีบคั้น การบีบบังคับ ความกดดัน ความดัน ความบีบคั้น แรงกดดัน แรงกดบนพื้นผิว แรงดัน แรงบีบคั้น แรงอัด ตัวปัญหา ที่ยากจะแก้ไข ที่เสนอเกี่ยวกับปัญหาของสังคม ปัญหา อุปสรรค เรื่องยุ่งยาก เรื่องลำบาก มลาน ระทด ระทวย รันทด หม่นหมอง ห่อเหี่ยวใจ เศร้า เศร้าสร้อย โศก ความสลด ความสลดหดหู่ ความเศร้า ความเศร้าเสียใจ ความโศก ความโศกเศร้า โทมนัส การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศาสตร์ ศาสตร์หรือสาขาทางวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งที่สอง ต่อจากขั้นแรก ระดับมัธยม ลำดับสอง อันดับรอง ไม่สำคัญมาก วัยจ๊าบ วัยรุ่น วัยโจ๋ หนุ่มสาว