รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 664237834

Tea Plantation at Cha Gorreana on Sao Miguel Island, the Azores archipelago in the Atlantic Ocean belonging to Portugal - ภาพ

กสิกรรม การกสิกรรม การเกษตร เกษตรกรรม มหาสมุทรแอตแลนติก เกี่ยวกับมหาสมุทรแอตแลนติก แอตแลนติก เครื่องดื่ม ชนบท การมีความรู้ การเตรียมดินสำหรับเพาะปลูก การให้ความรู้ พะเลย ลักษณะที่มีการศึกษา ทวีปยุโรป ยุโรป ทำกสิกรรม ทำการเพาะปลูก ทำนา ทำไร่ ทำไร่ทำนา ทำไร่ไถนา ที่เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ปลูกข้าว ฟาร์ม ไร่ การทำนา การทำฟาร์ม ที่ดินเพาะปลูก ที่นา ที่เพาะปลูก เกษตร ด้าน ทุ่ง ทุ่งกว้าง ทุ่งข้าว ทุ่งนา ท้องทุ่ง ท้องไร่ นา รับลูก รับลูกบอล ลาน สาขาวิชา สายงาน เก็บลูก แขนง ไร่นา สด สดๆ ไม่มีประสบการณ์ กลายเป็นสีเขียว ซึ่งเขียวชอุ่ม พื้นที่ที่มีหญ้าปกคลุม มีสีเขียว สีเขียว เขียว ขยาย ขึ้น งอก งอกงาม ทำให้งอกงาม ทำให้เจริญเติบโต ทำให้เป็นผู้ใหญ่ ทำให้โตขึ้น ปลูก ผลิออก เจริญงอกงาม เจริญเติบโต เติบโต เติบใหญ่ เพิ่มขึ้น เพิ่มปริมาณ เพิ่มพูน แตกหน่อ แตกออก โต โตขึ้น การเก็บเกี่ยว ฤดูเก็บเกี่ยว เกี่ยวข้าว เก็บเกี่ยว เขาเตี้ยๆ เนิน เนินเขา isle เกาะ ภาพภูมิประเทศ ภูมิทัศน์ ภูมิภาพ ผลิใบอ่อน หน้าหนังสือ ใบ ใบไม้ กองมหึมา กองใหญ่ คล้ายภูเขา คีรี ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขา ซึ่งอาศัยอยู่บนภูเขา ซึ่งเกิดขึ้นบนภูเขา ดอย พนม ภู ภูธร 2 ภูเขา มหิธร ศิขริน ศิขรี ศิงขร ศิงขริน ศีขร ศีขริน สิงขร เขา ธรรมชาติ ธาตุแท้ นิสัย นิสัยถาวร ลักษณะที่แท้จริงของสิ่งต่างๆ วิสัย สภาพธรรมชาติ สันดาน สันดานเดิม หลักธรรมชาติ เทพนิรมิต แก่นแท้ โฉมหน้า ทะเลใหญ่ มหรณพ มหรรณพ มหาสมุทร สมุทร ห้วงน้ำใหญ่ ห้วงมหาสมุทร ห้วงสมุทร อรรณพ ซึ่งมาจากสิ่งมีชีวิต เกี่ยวกับสารอินทรีย์ เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต เกี่ยวกับอวัยวะ กลางแจ้ง ที่อยู่กลางแจ้ง ที่แจ้ง ที่โล่ง การเพาะปลูก พืชคาม ลง สิ่งหรือคนหลอกลวง อุปกรณ์ติดตั้งทั้งหมด เครื่องมือครบชุด เพาะชำ ไม้ ประเทศโปรตุเกส โปรตุเกส กรรเชียง ขนัด คอน ดอม ตับ ถนนที่มีตึกอยู่สองข้าง ถ่องแถว ทิว ทิวแถว พาย มาลา สาย เสียงทะเลาะตึงตัง เสียงเอะอะโวยวาย แข่งเรือ แจว แจวเรือ แนว ของชนบท บ้านนอก บ้านนอกคอกนา เกี่ยวกับการทำเรือกสวนไร่นา เกี่ยวกับการเกษตร เกี่ยวกับชนบท เกี่ยวกับบ้านนอก เกี่ยวกับไร่นา ในชนบท ของว่างที่รับประทานเวลาน้ำชา ชา น้ำชา ชานบ้าน ทำเป็นชั้น ทำเป็นระเบียง ทำให้ลดหลั่นเป็นชั้น ที่ราบเป็นขั้นบันได ที่ราบเป็นขั้นลดหลั่น ระเบียงกลางแจ้ง เทอร์เรซ เทอเรซ เนินที่ลาดเอียง การท่องเที่ยว ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว นักเที่ยว ลูกทัวร์ ดั้งเดิม ตัวเต็ม เก่าก่อน เป็นประเพณี แบบดั้งเดิม การสัญจร การเดินทาง มะงุมมะงาหรา สัญจร เดินทาง เดินหน เที่ยว ไปเที่ยว นักเดินทาง ผู้เดินทาง การสะดุด ประสบการณ์น่าตื่นเต้น พูดผิดพลาด