หนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่ภาพนายแบบ-​นางแบบและทรัพย์สินที่ลงลายมือชื่อซึ่งเก็บเข้าแฟ้มที่ Shutterstock,​ Inc

เลือกขนาด / รูปแบบ
รับภาพนี้ฟรี

ดาวน์โหลดภาพนี้ได้เลยเมื่อทดลองใช้งานฟรี

พร้อมทั้งสิทธิ์เข้าถึงห้องสมุดที่มีภาพมากกว่า 316 ล้านรายการ

เรียนรู้เพิ่มเติม

รหัสภาพถ่ายสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 517343881

Supervisor and manual worker using digital tablet in metal industry

s

โดย sirtravelalot

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง

คนงานผึ้งงานผู้ทำงานอุตสาหกรรมร งโรงงานชนิดเม็ดทำให้เป็นแผ่นยาเม็ดแบนซึ่งรับส่งข้อมูลด้วยการใช้ตัวเลขดิจิตอลระบบดิจิตอลคอมพิวเตอร์ผู้คำนวณสมองกลการจำกัดกำกับกุมควบคุมควบคุมดูแลความปกครองคุมดูแลมาตรฐานเปรียบเทียบในการทดลองสถานที่ที่ใช้ในการควบคุมอำนาจครอบงำอำนาจในการควบคุมอิทธิพลอุ้งมือเครื่องควบคุมเงื้อมมือนายตรวจผู้ตรวจการณ์สายตรวจสารวัดสารวัตรคุณภาพซึ่งมีคุณภาพลักษณะเกี่ยวกับสังคมชั้นสูงนักธุรกิจนักธุรกิจชายพาณิชกลางเมืองคนในครอบครัวชนทวยราษฎร์ประชาประชาชนประชาชนพลเมืองประชาราษฎร์ปวงชนผู้คนพสกราษฎรสมาชิกในครอบครัวหมู่คนหมู่ชนเข้าไปอยู่อาศัยกลุ่มที่มีจำนวนสองจำนวนสองญิบทวิยี่สองหญิบกงการการขายการค้าการพาณิชย์กิจการกิจธุระธุรกิจธุรกิจการค้าธุระวณิชยาวณิชย์หน้าที่หน้าที่การงานการสนทนาการแลกเปลี่ยนความเห็นคู่มือคู่มือการใช้ซึ่งใช้กำลังกายซึ่งใช้มือทำซึ่งใช้แรงกายซึ่งใช้แรงงานตำราคู่มือหนังสือคู่มือเอกสารแนะนำกะแผนการกำหนดแผนการผังผังงานมีแผนวางแผนการวางแผนงานเขียนแบบแปลนแบบแปลนแบบแผนผังแปลนแผนการแผนผังงานการกระทำร่วมกันการร่วมมือกันทำเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะทีมเวิร์กคนหรือสัตว์ที่โตเต็มวัยผู้ที่บรรลุนิติภาวะผู้หลักผู้ใหญ่พุฒลามกอนาจารสำหรับผู้ใหญ่โตเต็มที่โตเต็มวัยผจกผู้จัดการผู้ดำเนินงานการนำเอาวิทยาศาสตร์มาใช้ในการปฏิบัติวิทยาการผลิตเครื่องมือหรือเครื่องยนต์ที่สร้างขึ้นจากความรู้ทางเทคโนโลยีเทคโนโลยีusing35-3945-49จนทผู้ที่รอบรู้สิทธิอาณาอำนาจอำนาจอันชอบธรรมอำนาจในการสั่งการเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บริหารเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเดโชcaucasianพาสน์ผู้ร่วมงานสหายร่วมงานเพื่อนผู้ร่วมงานเพื่อนร่วมงานความมีสีสันศิลปะการใช้สีสีสีผิวสีผิวของชนที่ไม่ใช่คนผิวขาวสีสันต่างๆเม็ดสีกระบวนการสื่อสารการติดต่อสื่อสารการสื่อสารการส่งต่อคมนาคมความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดงานติดต่อวิธีการติดต่อสื่อสารวิธีการสื่อสารการติดต่อการร่วมการเชื่อมกันความเกี่ยวเนื่องความเชื่อมโยงที่ต่อสนธิสันธานอุปพันธ์การช่วยกันการช่วยเหลือการทำงานร่วมกันการยอมทำตามการร่วมมือการร่วมมือกันการร่วมแรงการร่วมแรงร่วมใจการร่วมใจความร่วมมือความร่วมแรงร่วมใจสหการcoworkerทิพทิวาวันวารเวลาหนึ่งวันลักษณะของเชื้อชาติหรือกลุ่มชนที่เหมือนกันหรือต่างกันความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทักษะความรู้จุดรวมแสงจุดรวมแสงจากเลนส์จุดโฟกัสหนักเพ่งความสนใจโฟกัสให้ความสำคัญตำแหน่งที่โดดเด่นทัศนียภาพที่อยู่ใกล้ที่สุดวางไว้ในตำแหน่งที่สำคัญวางไว้ในตำแหน่งที่โดดเด่นส่วนของภาพที่อยู่ใกล้ที่สุดformalwearhardhatพื้นที่ที่เช่าจากผู้อื่นเพื่อทำการเพาะปลูกอาทานจินตภาพตระเว็ดปฏิมาปฏิมากรภาพติดตาภาพนึกคิดภาพพจน์ภาพภายนอกภาพลักษณ์ภาพในความคิดสิ่งแทนเจว็ดเลนส์ในร่มmanufacturingครบอายุทำให้พัฒนาทำให้สมบูรณ์ทำให้สุกทำให้เจริญเติบโตทำให้เสร็จเรียบร้อยทำให้ได้ที่มีพัฒนาการสุกงอมเติบโตเต็มที่เต็มตัวเป็นผู้ใหญ่เสร็จสมบูรณ์คนงานชายคำเรียกผู้หญิงหรือผู้ชายคู่นอนชายจัดกำลังคนจัดคนเข้าประจำตำแหน่งชายทหารชายบรรจุคนบุรุษผู้ชายลูกจ้างชายเตรียมกำลังคนซึ่งทำด้วยโลหะซึ่งทำมาจากโลหะปกคลุมด้วยโลหะสารผสมที่มีโลหะเนื้อโลหะเพลงแนวเฮฟวี่เมทัลโลหะโลหะหนักใส่โลหะmidการทำมาหากินการยังชีพการยึดครองงานอาชีพอาชีพอาชีวอาชีวะกับบนใส่การคุ้มครองการดูแลการปกป้องคนหรือสิ่งที่คุ้มครองความคุ้มครองค่าคุ้มครองระบบการปกป้องสินค้าพื้นเมืองโดยการจัดเก็บภาษีนำเข้าสูงอารักขาอารักษ์ซึ่งปกป้องซึ่งสะท้อนกลับการยืนคูหาทำให้ตั้งอยู่ทำให้ยืนขึ้นยืนยืนขึ้นแผงtogethernessupกะเอวบั้นเอวสะเอวส่วนของเสื้อผ้าที่อยู่บริเวณเอวส่วนตรงกลางที่แคบของวัตถุส่วนโค้งของร่างกายระหว่างซี่โครงกับสะโพกเอวซึ่งไม่มีเส้นลวดไร้สายซึ่งทำงานซึ่งปฏิบัติการได้ซึ่งมีงานทำซึ่งใช้การได้workwearช่วงระยะเวลา

หมวดหมู่: บุคคลอุตสาหกรรม

ภาพที่คล้ายคลึงกัน

นายแบบ-นางแบบคนเดียวกัน

อื่นๆ จากศิลปินคนนี้