ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว Nenad Nedomacki / Shutterstock.com

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 682126279

Subotica, Serbia - April 23, 2017: The Raichle palace in Subotica, Serbia - ภาพ

ปัจจุบันนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของยูโกสลาเวีย อาณาจักรเซอร์เบียสมัยก่อนในตอนใต้ของยุโรป เซอร์เบีย งานสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตย์ งานศิลปะ ทักษะทางศิลปะ ที่เกี่ยวกับงานศิลป์ ผลงานทางศิลปะ ศิลป ศิลปะ ศิลป์ งดงาม งาม งามผุดผ่อง งามพริ้ง งามยิ่ง งามเลิศ ตรู ทรรศนีย์ ทัศนีย์ ทัศไนย นวลใย ประไพ พริ้ง พิราม มัญชุ ย้อง รงรอง รจนา รจเรข รจเลข รมย์ รังรอง รำไพ ลออ ละออ ลำยอง วิลาวัณย์ วิลาส วิไล สดสวย สวย สวยงาม สวยพริ้ง สุนทร อำไพ เจริญตา เพราพริ้ง เพราเพริศ เพริศ เพริศพราย เพริศพริ้ง เพริศแพร้ว เพาพะงา เพิศ แอร่ม โศภา โศภิต โสภณ ไพจิตร ไพรู กรมท่า กลายเป็นสีน้ำเงิน น้ำเงิน ฟ้า สีกรมท่า สีขาบ สีน้ำเงิน สีน้ำเงินแก่ หม่น เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน กรุง ตัวเมือง ธานี นคร บุรี บูรี พลเมืองทั้งหมด เมือง เมืองใหญ่ ภาพทิวทัศน์ของเมือง ฉูดฉาด ที่มีชีวิตชีวา ที่มีสีสันสดใส มีชีวิตชีวา มีสีสัน สีจัดจ้าน สีฉูดฉาด ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการสร้างสรรค์ เกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาด เกี่ยวกับบรรณาธิการ ทวีปยุโรป ยุโรป ด้านหน้าของตึกที่แสดงรายละเอียดของสถาปัตยกรรม สิ่งหลอกลวง ส่วนหน้าของอาคาร ประวัติ ประวัติศาสตร์ วิชาประวัติศาสตร์ ตามแนวนอน แนวขนาน แนวยาว แนวระดับ แนวราบ คนดูในโรงภาพยนตร์ จัดบ้านหรือที่พักให้อยู่ ตัวบ้าน ตัวเรือน ที่อยู่ ที่อยู่อาศัย บ้านช่อง บ้านช่องห้องหับ มีซ่อนไว้ เรือน เวสน์ เหย้า เหย้าเรือน ให้ที่อยู่ ชรา ที่ชำนาญ ที่ช่ำชอง ที่มีประสบการณ์ ที่มีอายุมาก ที่สูงอายุ ที่อยู่ในช่วงก่อน ที่อยู่ในช่วงแรก ที่อยู่ในอดีต พุฒ พ้นสมัย มีอายุ สมัยก่อน สูงอายุ หง่อม อายุมาก เก่า เก่าๆ เฒ่า เดิม เพรง แต่หนหลัง ไม้ใกล้ฝั่ง ครึ คร่ำครึ ที่ล้าสมัย ที่เป็นสมัยเก่า หมดยุค เก่าก่อน เชย เร่อร่า โบราณ พื้นที่ที่อยู่นอกบ้าน การเคลือบสี ทา ทาสี ป้าย ระบาย ระบายสี ลงสี วาดรูป สีสำหรับทาหรือเขียน สีแต่งหน้า แต้มสี ตำหนัก ที่พัก นิเวศน์ มณฑิร มณเฑียร มนทิร มนเทียร มันทิร มันทิราลัย วัง เรือนหลวง กระสวน ต้นแบบ ระบับ ระบิ ระบิล วางแบบ เป็นแบบ แบบตัวอย่าง แบบสำหรับก่อสร้าง แบบเสื้อ การถ่ายภาพ กลางหาว กลางเวหา คคนางค์ คัคนัมพร คัคนางค์ คัคนานต์ ดาราบถ ตีหรือโยนให้สูง ทิฆัมพร ท้องฟ้า นภดล นภมณฑล นภา นภากาศ นภาลัย นักษัตรบถ พื้นฟ้า ฟากฟ้า ส่วนแห่งฟ้า หาว อัมพร เวหะ เวหา เวหาส โพยม ครั้งหลัง อดีต การท่องเที่ยว ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจท่องเที่ยว พารา ภารา ค่าคบไม้ ต้นภังคี ต้นหมากรากไม้ ต้นไม้ใบหญ้า พรรณไม้ พฤกษชาติ พฤกษา พฤกษ์ ภังคี รุกขชาติ รุกข์ เจตภังคี เฌอ แผนผังรูปต้นไม้ แมก ไม้ต้น ไม้ใหญ่ ไล่ขึ้นต้นไม้