Sturgis, South Dakota - August 8, 2014: Rider in the main street of the city of Sturgis, in South Dakota, USA, during the annual Sturgis Motorcycle Rally
ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว Peek Creative Collective / Shutterstock.com

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 663252070

Sturgis, South Dakota - August 8, 2014: Rider in the main street of the city of Sturgis, in South Dakota, USA, during the annual Sturgis Motorcycle Rally
จักรยานหรือรถมอเตอร์ไซค์ คนขี่จักรยานหรือรถมอเตอร์ไซค์ กลุ่มคน กลุ่มชน คละคล่ำ คลาคล่ำ ประดัง ประเดประดัง ผลักไปข้างหน้า ฝูงชน มหาชน มัดรวมกัน ยัดเยียด ยัดเยียดเข้าไป รวมกลุ่ม รุม หมู่คน หมู่ชน ออ เกาะกลุ่ม เบียด เบียดเสียด เบียดเสียดเข้ามา เบียดเสียดเยียดยัด เยียดยัด แออัด โขยง ไทยมุง การเตรียมที่ดินเพื่อเพาะปลูก การเพาะเชื้อจุลินทรีย์ คนที่เชื่อและปฏิบัติเหมือนกัน ค่านิยมและความเชื่อ วัฒนธรรม เพาะ เพาะเชื้อ ขนบ ขนบธรรมเนียม ขนมธรรมเนียม จารีต จารีตประเพณี ซึ่งทำตามสั่ง ซึ่งปรับปรุงให้เหมาะสม ธรรมเนียม ธรรมเนียมประเพณี พิธี รีต วิธาน อาจาร เยี่ยงอย่าง แบบแผน แผน การณ์ การแข่งขันกีฬา ผลที่ได้ สภาพการณ์ สภาวะการ เหตุการณ์ เหตุการณ์สำคัญ ขับรถจักรยานยนต์ ขับรถมอเตอร์ไซค์ จักรยานยนต์ มอเตอร์ไซค์ รถจักรยานยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ รถเครื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาเหนือ ข้อความเพิ่มเติม คนที่ขี่ม้าหรือยานพาหนะ ความเห็นเพิ่มเติม ผู้ขี่ การสัญจร การเดินทาง มะงุมมะงาหรา สัญจร เดินทาง เดินหน เที่ยว ไปเที่ยว ประเทศสหรัฐอเมริกา สหรัฐ สหรัฐอเมริกา สหรัฐฯ อเมริกา