รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 1034386129

Stethoscope in the shape of heart beat on electrocardiogram. - ภาพ

การคิด การพิจารณา การพินิจ การพินิจพิเคราะห์ การพิเคราะห์ การวิเคราะห์ การวิเคราะห์งาน การวิเคราะห์ทางจิตใจ การสังเกต การใคร่ครวญ การใช้เหตุผล การซ้อม การทุบตี ชนะ ตบตี ตีหรือคนให้เข้ากัน ตีไข่ ทำให้พ่ายแพ้ ทุบตี มาถึงหรือทำบางสิ่งเร็วกว่า ย่ำ ย่ำยาม หลีกเลี่ยงการล่าช้า เต้น เหนื่อยมาก ใจเต้น ที่เกี่ยวกับหัวใจ การศึกษาศาสตร์ที่เกี่ยวกับหัวใจ การดูแล การเฝ้าดู การเอาใจใส่ ความควบคุม ความดูแล ความพะวง ความเป็นห่วงเป็นใย ดูแล ทำนุบำรุง ธำรงรักษา สนใจ อนาทร อาทร อินัง อินังขังขอบ อุดหนุน เป็นห่วงเป็นใย เหลียวแล เอาใจใส่ เอื้อเฟื้อ แคร์ ทำแผนที่ ทำแผนภาพ ทำแผนภูมิ ผังอากาศ แผนที่การบิน แผนที่ทะเล แผนภูมิ แผ่นภาพ การตรวจสภาพ การตรวจสอบ การทดสอบ การหยุดอยู่กับที่ การเข้ากีดขวาง การเข้าสกัด การเช็ค ขีดกากบาท ดูให้แน่ใจ ตรวจ ตรวจค้น ตรวจชำระ ตรวจสอบ ทำสัญลักษณ์ ทำให้เจริญเติบโตช้าลง ทำให้โตช้า ฝากของ รอยร้าวเล็กๆ รุกฆาต ลายหมากรุก สอบค้น สำรวจให้แน่ใจ สิ่งที่เหนี่ยวรั้งจิตใจ หนังสือตราสาร หยุดกระทันหัน เก็บงาน เช็ค คลินิก สถานพยาบาล สถานรักษาพยาบาล ที่เกี่ยวกับคลินิค กลอุปกรณ์ อุปกรณ์เชิงกล เครื่องประดิษฐ์ ตรวจโรค วินิจฉัยโรค หาสาเหตุ การวินิจฉัยโรค การหาสาเหตุ ซึ่งใช้ในการวินิจฉัยโรค ซึ่งใช้ในการหาสาเหตุ โรค โรคภัย เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ เครื่องใช้สอย การสอบ ข้อสอบ เกี่ยวกับการเขียน เกี่ยวกับภาพ เกี่ยวกับเส้นกราฟ แสดงชัดเจน แสดงด้วยภาพ สภาพร่างกาย สุขภาพ ซึ่งดีต่อสุขภาพ ซึ่งมีพลานามัยดี ซึ่งมีสุขภาพดี ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ถึงหู เข้าหู ได้ข่าว ได้ยิน ได้ยินเสียง กมล ดวงกมล ดวงหทัย ดวงหฤทัย ดวงใจ พระราชหฤทัย พระหทัย มน มาน มโน ฤทัย ส่วนลึกของจิตใจ หทัย หฤทัย หัวอกหัวใจ หัวใจ แด โพแดง ใจ ไพ่โพแดง การเต้นของหัวใจ จังหวะการเต้นของหัวใจ ร พ รพ โรงพยาบาล โรงหมอ ติดตั้งเครื่องควบคุม ติดตั้งเครื่องตรวจวัด นิติกรรม ผู้ที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือ เรียบเรียงดนตรี เรียบเรียงเพลง คอยฟัง จงฟัง ตรับฟัง ฟัง รับฟัง สดับ สำเหนียก การตรวจร่างกาย การเช็คสุขภาพ ด้านการแพทย์ ทางการแพทย์ เกี่ยวกับการรักษา เกี่ยวกับการแพทย์ โครงการประกันสุขภาพของรัฐบาล การบำบัดโรคด้วยยา การรักษาโรคทางยา ยา ยารักษาโรค ยาแก้โรค วิชาแพทย์ วิทยาศาสตร์แพทย์ สิ่งที่ใช้ในการบำบัดโรค หยูกยา อายุรกรรม เภสัช เวชกรรม แพทยศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ โอสถ โอสถกรรม กระดาษ กระดาษบุฝาผนัง ติดกระดาษบุฝาผนัง ติดวอลเปเปอร์ ปิดด้วยกระดาษ วอลเปเปอร์ ห่อด้วยกระดาษ แผ่นกระดาษ กายภาพ ทางกาย ทางกายภาพ ทางร่างกาย ทางวัตถุ ที่สามารถสัมผัสได้ ืทางกายภาพ เกี่ยวกับกฎของธรรมชาติ เกี่ยวกับกิเลสตัณหา เกี่ยวกับความปรารถนาทางโลก เกี่ยวกับตัณหาราคะ เกี่ยวกับธรรมชาติ เกี่ยวกับฟิสิกส์ เกี่ยวกับรูปธรรม เกี่ยวกับร่างกาย เกี่ยวกับลักษณะตามธรรมชาติของโลก เกี่ยวกับวัตถุ เกี่ยวกับสิ่งที่จับต้องได้ เชิงกายภาพ เชิงฟิสิกส์ ในทางกาย กดดันให้ทำ การกด การกดดัน การบีบคั้น การบีบบังคับ ความกดดัน ความดัน ความบีบคั้น แรงกดดัน แรงกดบนพื้นผิว แรงดัน แรงบีบคั้น แรงอัด ที่ทำเป็นอาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญ ผู้ที่เล่นกีฬาหรือทำงานศิลปะเป็นอาชีพ ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ มืออาชีพ มือโปร เกี่ยวกับอาชีพ ชีพจร ชีพจรเต้น เต้นเป็นจังหวะ การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศาสตร์ ศาสตร์หรือสาขาทางวิทยาศาสตร์ ทรวดทรง ทำให้เป็นรูปร่าง บังเกิดขึ้น ปรับให้เข้ารูปเข้าร่าง มีอิทธิพลต่อบางสิ่ง รูปทรง สัณฐาน สัดส่วน เป็นรูปเป็นร่างขึ้น เป็นรูปแบบขึ้นมา หูฟังของแพทย์ การสอบย่อย คำถามหรือปัญหาที่ใช้ในการทดสอบ ทดลอง ทดสอบ ประลอง ลองดี ลองทำ วิธีที่ใช้ในการทดสอบ เหตุการณ์ที่พิสูจน์คุณสมบัติของบุคคล เหตุการณ์ที่เป็นเครื่องพิสูจน์บุคคล แบบทดสอบ คนที่เป็นเครื่องมือของผู้อื่น ทำงานด้วยเครื่องมือ ลึงค์ วัสดุอุปกรณ์ สิ่งที่ใช้ในงานต่างๆ ส่วนใบมีดของเครื่องมือ อวัยวะเพศชาย อุปกรณ์ เครื่อง เครื่องมือ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องใช้ไม้สอย เครื่องไม้เครื่องมือ ใช้เครื่องมือทำงาน ให้ครื่องมือ การตามหา การร่างภาพ การวาด จำนวนบางเบา ร่องรอย ร่างคร่าวๆ ลาดเลา สืบสาวราวเรื่อง สืบหาร่องรอย อธิบายคร่าวๆ เค้าเงื่อน เค้าเดิม ข้อมูลฯลฯ ซึ่งหายเป็นปกติ ดี ตระพัง ตะพัง ทะลักออกมา บ่อ ปล่อง พุ่งออกมา สะพัง หายดี ห้องเก็บปลาในเรือหาปลา อย่างดี อย่างมีทักษะ อย่างมีสุขภาพดี อย่างยอดเยี่ยม อย่างสุขสบาย อย่างสุดๆ ไหลออกมา ขาว ชาวผิวขาว ผิวขาว สิ่งที่มีสีขาว สีขาว หงอก ีขาว เกือบไม่มีสี เศวต