รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 50973121

State of Hawaii Seal - ภาพ