รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 641032354

Several hands touch the belly of a pregnant woman. She hugs her stomach with well-groomed hands with a neat French manicure - ภาพ

ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้แทน ผู้หญิงที่รับอุ้มท้องแทน เป็นตัวแทน ให้เป็นตัวแทน ให้แทนที่ คุณแม่ ชนนี พระชนนี มาจากแม่ มาดา มาตา มาตุ มาตุรงค์ มาตุเรศ มารดร มารดา ม่าม้า อัมพา เป็นผู้ให้กำเนิด เป็นมารดา เป็นแม่ แม่ แม่บุญธรรม ตั้งครรภ์ มีครรภ์ มีท้อง เต็มไปด้วยความคิด เต็มไปด้วยความหมาย เต็มไปด้วยนัย กางเต็มที่ ความปรารถนาที่จะมีหรือทำบางสิ่ง ความอยากอาหาร ทำให้โป่ง พุง พุงกะทิ ส่วนท้อง ส่วนนูน ส่วนโป่ง การดูแล การเฝ้าดู การเอาใจใส่ ความควบคุม ความดูแล ความพะวง ความเป็นห่วงเป็นใย ดูแล ทำนุบำรุง ธำรงรักษา สนใจ อนาทร อาทร อินัง อินังขังขอบ อุดหนุน เป็นห่วงเป็นใย เหลียวแล เอาใจใส่ เอื้อเฟื้อ แคร์ การเป็นมารดา การเป็นแม่ ความเป็นมารดา ความเป็นแม่ ผิวหนัง ฝ้าที่อยู่ลอยบนผิวของเหลว หนัง กานดา คุณสมบัติหรือความรู้สึกของผู้หญิง ดอกดั้ว นงนุช นฤมล นัง นาง นารี พนิดา พุ่มพวง มาตุคาม มารศรี รมณี ลูกผู้หญิง วนิดา สตรี สายสมร สุดา อังคณา อิตถี อิสตรี คนหรือสัตว์ที่โตเต็มวัย ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ ผู้หลักผู้ใหญ่ พุฒ ลามกอนาจาร สำหรับผู้ใหญ่ โตเต็มที่ โตเต็มวัย ความเป็นมา ฉากหลัง ปูมหลัง พื้นหลังภาพ พื้นเดิม พื้นเพเดิม ภูมิหลัง รกรากเดิม หัวนอนปลายตีน เบื้องหน้าเบื้องหลัง เบื้องหลัง งดงาม งาม งามผุดผ่อง งามพริ้ง งามยิ่ง งามเลิศ ตรู ทรรศนีย์ ทัศนีย์ ทัศไนย นวลใย ประไพ พริ้ง พิราม มัญชุ ย้อง รงรอง รจนา รจเรข รจเลข รมย์ รังรอง รำไพ ลออ ละออ ลำยอง วิลาวัณย์ วิลาส วิไล สดสวย สวย สวยงาม สวยพริ้ง สุนทร อำไพ เจริญตา เพราพริ้ง เพราเพริศ เพริศ เพริศพราย เพริศพริ้ง เพริศแพร้ว เพาพะงา เพิศ แอร่ม โศภา โศภิต โสภณ ไพจิตร ไพรู ขวัญตา คนงาม คนสวย ความงดงาม ความงาม ความสวยงาม คุณสมบัติที่ดีที่สุด นงคราญ นงพะงา นงราม นวลลออ นวลละออ นวลหง พิศุทธิ์ รุจี รูจี รูปสมบัติ ลักษมี ลาวัณย์ วิภา วิสุทธิ์ สิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีเด่นกว่าสิ่งอื่น สิ่งที่สวยงาม การบังเกิด การเกิด ชนม์ สมภพ อาชาน อุบาท กาย กาเยนทรีย์ ชิ้นส่วนของวัตถุ ตัว ตัวตน ตัวเรือน นวทวาร รูป รูปกาย ร่าง ร่างกาย ร่างกายและจิตใจ สกนธ์ สรีระ สังขาร ส่วนประกอบหลักของยานพาหนะ เทห เทหวัตถุ เท่ห์ เนื้อตัว เรือนร่าง ใจความสำคัญของงานเขียน น้องๆ บุตรธิดา ลูกชายลูกสาว ลูกชายลูกหญิง เด็กๆ คนหรือสิ่งอำนวยความสะดวก ความรู้สึกสบาย ความสบายกาย ความอบอุ่นใจ คำปลอบใจ ทำให้สะดวกสบาย ประเล้าประโลม สิ่งปลอบใจ เครื่องบรรเทาทุกข์ เรียกขวัญ การคาดคิด การคาดหวัง ความควาดหวัง ความคาดหมาย ความคาดหวัง ความมุ่งหวัง มาตรฐานที่คาดหวังไว้ สิ่งที่คาดหมายไว้ สิ่งที่คาดหวัง สิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ครอบครัว ชาติ ชาติกำเนิด ตระกูล ประยูร ประยูรวงศ์ วงศา วงศ์ วงศ์วาน วงศ์วานว่านเครือ วงศ์สกุล สกุล หลังคาเรือน เครือ เชื้อสาย เหล่ากอ ตัวเมีย ผู้หญิง หญิง เกี่ยวกับผู้หญิง เกี่ยวกับสตรี เกี่ยวกับเพศหญิง เกี่ยวกับเพศเมีย เพศเมีย ตัวอ่อนในครรภ์ ทารกในครรภ์ กัญญา ด ญ ดรุณี สาว สาวน้อย สาวรุ่น เด็กผู้หญิง เด็กสาว เด็กหญิง เด็กหญิงรุ่น กร การปรบมือ ขาไพ่ ความมีส่วนร่วม พระหัตถ์ มือ หัตถ์ เข็มนาฬิกา ไพ่ที่ถืออยู่บนมือ กระเษมสานต์ ความบันเทิงใจ ความปลื้มใจ ความสนุกสนาน ความสบาย ความสำราญ ความสุข ความสุขสบาย ความสุขใจ ความหรรษา ความเจริญรุ่งเรือง ความเบิกบานใจ ปราโมช ปราโมทย์ รณ สวัสดิ์ สุข เกษมศานต์ เกษมสันต์ เกษมสำราญ มีความสุข สุขสันต์ สภาพร่างกาย สุขภาพ ความผาสุก ความสุขสันต์ ความสุขสำราญ ความเพลิดเพลิน ดีใจ ปลาบปลื้ม ปิติ ปีติ ยินดี สิ่งที่ทำให้รู้สึกเป็นสุข อานนท์ อานันท์ ชีพ ชีวะ ชีวัน ชีวา ชีวิต ชีวิตินทรีย์ ชีวี ช่วงชีวิตของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ปากท้อง รูปแบบการดำเนินชีวิต อายุการใช้งานของสิ่งของ ผ้าลินิน คลั่งรัก ความกำหนัด ความรัก ชอบพอ ชื่นชอบ ปฏิพัทธ์ ผูกพัน พิศวาส มลัก มโนช รดี รติ รัก รักใคร่ รักใคร่ชอบพอ สิเนหา อานก อานิก ฮัก เสน่หา เอ็นดู โปรด ใจชอบ คนงานชาย คำเรียกผู้หญิงหรือผู้ชาย คู่นอนชาย จัดกำลังคน จัดคนเข้าประจำตำแหน่ง ชาย ทหารชาย บรรจุคน บุรุษ ผู้ชาย ลูกจ้างชาย เตรียมกำลังคน การทำเล็บ ตรึงด้วยตะปู ตรึงไว้ ตอกตะปู ตะปู ตาปู ยึดด้วยตะปู เป็ก เล็บ นาภี พระนาภี สะดือ บิดามารดา บุพการี บูรพการี ผู้คุ้มครอง ผู้ดูแล ผู้ปกครอง ผู้ให้กำเนิด ความนิ่ง ความสงบ ความสงบสุข ความสงบเรียบร้อย ความสันติ ความเงียบ ความเงียบสงบ ความเรียบร้อย ศานติ ศานติภาพ ศานติสุข สนธิสัญญาสันติภาพ สันติ สันติภาพ โมน การตั้งท้อง การเงียบสงบ เชิ้ต เสื้อเชิ้ต กระเพาะ กระเพาะอาหาร การประดุง การผดุง การหนุน การเกื้อหนุน ความช่วยเหลือเกื้อกูล ความอุดหนุน ค้ำ ค้ำจุน ค้ำชู จุนเจือ ชุบชีวิต ดัน ดุน ถือท้าย ประกอบ ประคอง ประคับประคอง ผดุง พยุง ภร รองรับ สงเคราะห์ สนับสนุน สิ่งค้ำ สิ่งที่หนุนอยู่ ส่งเสีย หนุน หนุนหลัง อุปการ อุปการะ อุปการะคุณ อุปถัมภ์ อุปถัมภ์ค้ำชู อุ้มชู เข้าข้าง เชียร์ เผื่อแผ่ เลี้ยงดู เสริม แหย่ง โอบอุ้ม ที่มีอารมณ์สงบ การคอย ช่วงเวลาที่ใช้ในการรอคอย ซึ่งรอคอย ขาว ชาวผิวขาว ผิวขาว สิ่งที่มีสีขาว สีขาว หงอก ีขาว เกือบไม่มีสี เศวต กะแอ กำดัด คนที่มีอายุน้อย คนหนุ่มคนสาว ดรุณ ตะกอ ถึก ระยะแรกเริ่ม รุ่น สะกอ หนุ่ม หนุ่มสาว หนุ่มแน่น อายุยังน้อย อ่อนวัย เปลี่ยว เพิ่งเริ่มต้น เยาว์วัย เล็ก เหน้า แอ