หนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่ภาพนายแบบ-​นางแบบและทรัพย์สินที่ลงลายมือชื่อซึ่งเก็บเข้าแฟ้มที่ Shutterstock,​ Inc

เลือกขนาด / รูปแบบ
รับภาพนี้ฟรี

ดาวน์โหลดภาพนี้ได้เลยเมื่อทดลองใช้งานฟรี

พร้อมทั้งสิทธิ์เข้าถึงห้องสมุดที่มีภาพมากกว่า 316 ล้านรายการ

เรียนรู้เพิ่มเติม

รหัสภาพถ่ายสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 496962091

Serious mature businessman talking on mobile phone in office- Corporate Business Portraits of real life business teams

s

โดย sirtravelalot

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง

กงการการขายการค้าการพาณิชย์กิจการกิจธุระธุรกิจธุรกิจการค้าธุระวณิชยาวณิชย์หน้าที่หน้าที่การงานกระทบไหล่การแข่งขันกีฬาจดกันจัดให้พบกันตอบสนองบรรจบบรรจบกับบรรจวบประจบประชุมปะพบพบกันพบกันครั้งแรกพบกันอย่างเป็นทางการพบปะพบพานพบโดยบังเอิญพานพบรับมือรู้จักเป็นครั้งแรกสบสังสรรค์สัมผัสกับสโมสรเข้าหาเจอเจอกันเจอะเจอะกันเจอะเจอเชื่อมต่อกับเห็นแสดงความคิดเห็นได้รับการแนะนำให้รู้จักกลางเมืองคนในครอบครัวชนทวยราษฎร์ประชาประชาชนประชาชนพลเมืองประชาราษฎร์ปวงชนผู้คนพสกราษฎรสมาชิกในครอบครัวหมู่คนหมู่ชนเข้าไปอยู่อาศัยคนที่อยู่ในห้องห้องการจับมือกับคนอื่นเพื่อทักทายหรือบอกลากระดานที่ประกาศบอร์ดแผงวงจรของอุปกรณ์ไฟฟ้าไม้กระดานไม้แผ่นที่ประชุมที่ร่วมกันที่เกี่ยวกับบริษัทที่แชร์ร่วมกันทักทักทายทักทายปราศรัยปราศรัยแสดงการต้อนรับโอภาโอภาปราศรัยไต่ถามทุกข์สุขความสามารถในการเป็นผู้นำความเป็นผู้นำตำแหน่งผู้นำผู้นำของกลุ่มภาวะผู้นำคนงานชายคำเรียกผู้หญิงหรือผู้ชายคู่นอนชายจัดกำลังคนจัดคนเข้าประจำตำแหน่งชายทหารชายบรรจุคนบุรุษผู้ชายลูกจ้างชายเตรียมกำลังคนที่ทำเป็นอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญผู้ที่เล่นกีฬาหรือทำงานศิลปะเป็นอาชีพผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพมืออาชีพมือโปรเกี่ยวกับอาชีพตารางวางไว้บนโต๊ะอาหารที่จัดเตรียมไว้อย่างดีในภัตตาคารหรือราชสำนักเลื่อนออกไปใส่ข้อมูลในตารางceoกระแหม่วการตกลงการทำความตกลงการทำสัญญาการรับรองการว่าจ้างเพื่อฆาตกรรมการสัญญาการให้คำมั่นข้อตกลงข้อสัญญาจัดงานแต่งงานทำความตกลงทำสัญญาทำให้หดตัวนิติกรรมสัญญาลงลายลักษณ์อักษรสนธิสัญญาสัญญาสัญญาจ้างสัญญาว่าจ้างหนังสือสัญญาเกร็งชาติพันธุ์เกี่ยวกับชาติพันธุ์เกี่ยวกับเผ่าพันธุ์เชื้อสายผู้บริหารผู้บริหารงานผู้มีอำนาจบริหารเกี่ยวกับการบริหารครบอายุทำให้พัฒนาทำให้สมบูรณ์ทำให้สุกทำให้เจริญเติบโตทำให้เสร็จเรียบร้อยทำให้ได้ที่มีพัฒนาการสุกงอมเติบโตเต็มที่เต็มตัวเป็นผู้ใหญ่เสร็จสมบูรณ์โตเต็มที่ตำแหน่งที่ทำการที่ทำงานที่ประกอบการสถานที่ทำงานสนงสำนักงานห้องทำงานออฟฟิศกระทำการการงานการทำงานกิจการงานความพยายามที่ใช้ไปในการทำงานงานการชิ้นงานซึ่งเกี่ยวข้องกับงานดำเนินกิจการทำทำการทำการทำงานทำงานทำงานทำการทำงานได้ทำให้ทำงานได้ทำให้เป็นรูปร่างทำให้ใช้การได้บริหารปฏิบัติการปฏิบัติงานประกอบการงานภารกิจอาชีพเดินเป็นผลสำเร็จเวลางานแรงงานการสนทนาการแลกเปลี่ยนความเห็นกลุ่มกลุ่มก้อนกองก๊กขันธ์คณะคล่ำค่ายจับกลุ่มชุดชุมนุมทวยฝักฝ่ายฝูงฝ่ายพรวนพวกรวมกลุ่มราสีหมวดหมู่ี่รวมกลุ่มเหล่ากลุ่มที่มีจำนวนสามจำนวนสามตรัยตรีสามไตรนักธุรกิจนักธุรกิจชายพาณิชนักธุรกิจหญิงหญิงนักธุรกิจการค้าขายสินค้าการติดต่อสัมพันธ์ในสังคมการแลกเปลี่ยนกิจการค้าพาณิชยกรรมพาณิชยการพาณิชยศาสตร์พาณิชย์การช่วยกันการช่วยเหลือการทำงานร่วมกันการยอมทำตามการร่วมมือการร่วมมือกันการร่วมแรงการร่วมแรงร่วมใจการร่วมใจความร่วมมือความร่วมแรงร่วมใจสหการกิจจะลักษณะซึ่งเป็นชุดที่เป็นทางการซึ่งเป็นเครื่องแบบที่เป็นทางการตามธรรมเนียมปฏิบัติตามประเพณีนิยมตามรูปแบบที่เป็นกฎเกณฑ์เป็นกิจจะลักษณะเป็นรูปแบบขาวชาวผิวขาวผิวขาวสิ่งที่มีสีขาวสีขาวหงอกเกือบไม่มีสีเศวตกะแอกำดัดคนที่มีอายุน้อยคนหนุ่มคนสาวดรุณตะกอระยะแรกเริ่มรุ่นสะกอสาวหนุ่มหนุ่มสาวหนุ่มแน่นอายุยังน้อยอ่อนวัยเพิ่งเริ่มต้นเยาว์วัยเล็กเหน้าแอการบรรลุการบรรลุผลสำเร็จการบรรลุเป้าหมายการประสบความสำเร็จการประสบผลสำเร็จการสำเร็จการสำเร็จลุล่วงความสำเร็จผลผลสัมฤทธิ์สัมฤทธิผลอธิคมคนหรือสัตว์ที่โตเต็มวัยผู้ที่บรรลุนิติภาวะผู้หลักผู้ใหญ่พุฒลามกอนาจารสำหรับผู้ใหญ่โตเต็มวัยกฤดีกากฤตยฎีกาการเห็นชอบร่วมกันการเห็นพ้องความตกลงความยินยอมความสมานฉันท์ความสอดคล้องทางไวยากรณ์ความสอดคล้องระหว่างประธานและกริยาความเห็นด้วยความเห็นพ้องกับมากไปกว่านั้นรวมกับแลและcaucasianดำรงตำแหน่งประธานตำแหน่งประธานตำแหน่งศาสตราจารย์ทำหน้าที่ในฐานะประธานนั่งเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี้นั่งเก้าอี้พนักคอคอเสื้อปกปกเสื้อปลอกปลอกคอลากคอไปคุมขังใส่ปลอกคอผู้ร่วมงานสหายร่วมงานเพื่อนผู้ร่วมงานเพื่อนร่วมงานกระบวนการสื่อสารการติดต่อสื่อสารการสื่อสารการส่งต่อคมนาคมความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดงานติดต่อวิธีการติดต่อสื่อสารวิธีการสื่อสารcongratulatingcoworkdecisionsลักษณะของเชื้อชาติหรือกลุ่มชนที่เหมือนกันหรือต่างกันการต้อนรับการทักการทักทายการทักทายปราศรัยการปฏิสันถานปฏิสันถารในร่มความยาวช่วงระยะเวลาส่วนยาวการประชุมการพบกันการสัมมนาการเจอกันผู้เข้าประชุมวงประชุมmultiการทำมาหากินการยังชีพการยึดครองงานอาชีพอาชีวอาชีวะของแห่งในจังหวะที่ดีช่องทางโอกาสโอกาสที่ดีจัดหาที่อยู่ให้ดำรงตำแหน่งตั้งตำแหน่งในทีมที่นั่งบทบาทประดิษฐานภายวางวางไว้ในตำแหน่งสถานสถานที่สถานที่พักหาที่อยู่ที่เหมาะสมอยู่ในอันดับที่อันดับในการแข่งขันเข้าประจำที่เข้าอันดับแสดงทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแห่งหนโอกาสในการเรียนกะแผนการกำหนดแผนการผังผังงานมีแผนวางแผนการวางแผนงานเขียนแบบแปลนแบบแปลนแบบแผนผังแปลนแผนการแผนผังงานกั๊กจัดหาที่พักให้ช่วงเวลาสามเดือนของปีปฏิทินซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ส่วนหนึ่งในสี่ส่วนเวลาการแข่งขันในช่วงสุดท้ายของสี่ช่วงเสี้ยวแบ่งออกเป็นสี่ส่วนการยืนคูหาทำให้ตั้งอยู่ทำให้ยืนขึ้นยืนยืนขึ้นแผงการกระทำร่วมกันการร่วมมือกันทำเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะทีมเวิร์กtogethernessการค้าขายค้าค้าขายซื้อขายซื้อขายแลกเปลี่ยนทำการค้าทำการตกลงซื้อขายทำมาค้าขายนำของเก่าไปแลกประกอบการค้าพณิชย์วาณิชย์เขตการค้าแลกเปลี่ยนบัญชรหน้าต่างหน้าต่างกระจกด้านหน้าของร้านสำหรับโชว์สินค้าคนงานผึ้งงานผู้ทำงาน

หมวดหมู่: บุคคลธุรกิจ/การเงิน

ภาพที่คล้ายคลึงกัน

นายแบบ-นางแบบคนเดียวกัน

อื่นๆ จากศิลปินคนนี้