ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว Taesik Park / Shutterstock.com

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 385972543

Seoul South Korea. October 2014. Of shops selling traditional stuff inside Korea. Insadong Street. - ภาพ

ทวีปเอเชีย ทวีปเอเซีย เอเชีย อาเชี่ยน เกี่ยวกับทวีปเอเชีย แห่งเอเชีย ก่อนถึงจุดสำคัญของเรื่อง ตัวตึก ตัวอาคาร ตึก ธุรกิจก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง สิ่งปลูกสร้าง อาคาร โรง โรงเรือน กรุง ตัวเมือง ธานี นคร บุรี บูรี พลเมืองทั้งหมด เมือง เมืองใหญ่ ความมีสีสัน คุณภาพที่เด่นชัด คุณภาพเสียง ลักษณะภายนอก ศิลปะการใช้สี สี สีผิว สีผิวของชนที่ไม่ใช่คนผิวขาว สีผิวที่มีสุขภาพดี สีสันต่างๆ เม็ดสี ใบหน้าที่มีสีแดงเพราะสุขภาพดี ใบหน้ามีเลือดฝาด ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อหวังกำไร ทางการค้า สำหรับนักธุรกิจ เกี่ยวกับการค้า เชิงการค้า เชิงพาณิชย์ เป็นการค้า โฆษณาทางโทรทัศน์หรือวิทยุ การเตรียมที่ดินเพื่อเพาะปลูก การเพาะเชื้อจุลินทรีย์ คนที่เชื่อและปฏิบัติเหมือนกัน ค่านิยมและความเชื่อ วัฒนธรรม เพาะ เพาะเชื้อ ทิพ ทิวา วัน วาร เวลาหนึ่งวัน กลางกรุง ย่านดาวน์ทาวน์ ในเมือง ขบขัน ความครึกครื้น ความสนุกสนานครื้นเครง ตลก สิ่งที่ทำให้สนุกสนาน สิ่งบันเทิงใจ ของกำนัล ของขวัญ ของฝาก ของเยี่ยม ของให้ ทักขิณา ทักษิณา พรสวรรค์ ข้างในอาคาร ภายในบ้าน ภายในอาคาร ในบ้าน ในร่ม ประเทศเกาหลี เกาหลี คนเกาหลี ชาวเกาหลี กลุ่มผู้ซื้อ ความต้องการสินค้า จำนวนสินค้าทั้งหมดที่ขาย ตลาด ตลาดเป้าหมาย ท้องตลาด ผู้เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย ราคาแลกเปลี่ยน วางตลาด สถานที่ขายของ สถานที่ชุมนุมเพื่อซื้อขายของร้านค้า ออกขาย ตลาดสินค้า กรรม กล่าวคำคัดค้าน ท้วง นามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของคำกริยา วัตถุ ตุลาคม เดือนตุลาคม กำนัล ที่นี้ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ทูลเกล้าฯ ถวาย นำเสนอ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย น้อมเกล้าฯ ถวาย ประจุบัน มอบให สมัยนี้ สมัยปัจจุบัน เสนอ เสนอให้ ให้สิ่งของ ขาย ขายได้ปริมาณมาก จำหน่าย ชวนให้เลือก ชักชวนให้ซื้อ ประกาศขาย ยอมทำเพื่อเงิน วิธีการขาย เป็นที่ต้องการ แลกกับเงิน โฆษณาให้ซื้อ กรุงโซล กรุงโซลซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้ โซล จ่ายของ ช้อปปิ้ง ร้าน โรงงานเล็ก โรงฝึกงาน ติดต่อกันด้วยสัญญาณ ธวัช ลงชื่อ ลงนาม ลงลายมือชื่อ ลาง วี่แวว เขียนชื่อ เค้า เซ็น เซ็นชื่อ เซ็นสัญญา แสดงอากัปกิริยา ทักษิณ ทางทิศใต้ ทิศทักษิณ ทิศใต้ ปากใต้ ใต้ กักเก็บ การเก็บกักตุนไว้ จัดเก็บ ตุน ป้อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ ร้านขายของ ร้านค้า สิ่งที่กักตุนไว้ ห้าง เก็บกัก เก็บข้อมูล ของถนน คนที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ตามถนน ตึกอาคารตามถนน ถนนหนทาง บนถนน ใกล้ถนน ในถนน ดั้งเดิม ตัวเต็ม เก่าก่อน เป็นประเพณี แบบดั้งเดิม การสัญจร การเดินทาง มะงุมมะงาหรา สัญจร เดินทาง เดินหน เที่ยว ไปเที่ยว ทีเป็นลักษณะของชุมชนเมือง เกี่ยวกับเมือง เป็นลักษณะของเมือง