รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 694562206

Selective focus of The shoe flower or china rose, Genus Hibiscus on blur nature garden background. - ภาพ

ความเป็นมา ฉากหลัง ปูมหลัง พื้นหลังภาพ พื้นเดิม พื้นเพเดิม ภูมิหลัง รกรากเดิม หัวนอนปลายตีน เบื้องหน้าเบื้องหลัง เบื้องหลัง งดงาม งาม งามผุดผ่อง งามพริ้ง งามยิ่ง งามเลิศ ตรู ทรรศนีย์ ทัศนีย์ ทัศไนย นวลใย ประไพ พริ้ง พิราม มัญชุ ย้อง รงรอง รจนา รจเรข รจเลข รมย์ รังรอง รำไพ ลออ ละออ ลำยอง วิลาวัณย์ วิลาส วิไล สดสวย สวย สวยงาม สวยพริ้ง สุนทร อำไพ เจริญตา เพราพริ้ง เพราเพริศ เพริศ เพริศพราย เพริศพริ้ง เพริศแพร้ว เพาพะงา เพิศ แอร่ม โศภา โศภิต โสภณ ไพจิตร ไพรู ขวัญตา คนงาม คนสวย ความงดงาม ความงาม ความสวยงาม คุณสมบัติที่ดีที่สุด นงคราญ นงพะงา นงราม นวลลออ นวลละออ นวลหง พิศุทธิ์ รุจี รูจี รูปสมบัติ ลักษมี ลาวัณย์ วิภา วิสุทธิ์ สิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีเด่นกว่าสิ่งอื่น สิ่งที่สวยงาม การงอก การผลิ การออกดอก การเบ่งบาน คลี่ ความเบ่งบานของวัยเยาว์ ดูมีสุขภาพดี บาน ผิวพรรณที่มีสุขภาพดี มีดอก อยู่ในระยะเวลาที่เจริญเติบโตถึงที่สุด ออกดอก เบ่งบาน แย้มบาน ช่วงที่ออกดอก ตกจั่น บานสะพรั่ง ผลิบาน มะพร้าว ออกจั่น แย้ม คนจีน จีน ชาวจีน ที่เกี่ยวกับชาติจีน ภาษาจีน กระชั้น กระชั้นชิด การยกเลิก การล้มเลิก การเลิก การเลิกล้ม คับ คุ้น คุ้นเคย คู่คี่ งับ ชิด ชิดใกล้ ซี้ ติด ทำให้จบ ที่คล้ายกัน ที่มีความใกล้ชิดกัน ประชิด ปิด ปิดกล้อง สนิท สูสี หยุด หับ หุบ ใกล้ชิด ใกล้เข้ามา การจัดแต่ง การตกแต่ง การประดับ มณฑนะ วิภูษณะ วิภูษา สนิม อลงการ อิสริยาภรณ์ เครื่องหมายเกียรติยศ เครื่องแต่ง ซึ่งตกแต่งแล้ว ซึ่งใช้ตกแต่งหรือประดับประดา มีการตกแต่ง มีการตกแต่งอย่างหรูหรา คนฮาวาย ภาษาฮาวาย ฮาวาย ดอกพู่ระหง ธรรมชาติ ธาตุแท้ นิสัย นิสัยถาวร ลักษณะที่แท้จริงของสิ่งต่างๆ วิสัย สภาพธรรมชาติ สันดาน สันดานเดิม หลักธรรมชาติ เทพนิรมิต แก่นแท้ โฉมหน้า กรรม กล่าวคำคัดค้าน ท้วง นามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของคำกริยา วัตถุ กลีบ กลีบดอก กลีบดอกไม้ ชมพู ซึ่งมีสีชมพู ตกแต่งด้วยลูกไม้ ทำให้รำคาญ ทำให้เจ็บใจ นักล่าสุนัขจิ้งจอก ประดับด้วยลูกไม้ สีชมพู แบบที่ดีเลิศ การเพาะปลูก พืชคาม ลง สิ่งหรือคนหลอกลวง อุปกรณ์ติดตั้งทั้งหมด เครื่องมือครบชุด เพาะชำ ไม้ จิ้มลิ้ม พริ้งพราย พริ้งเพรา พริ้มเพรา พิไล มโนหร สะสวย อย่างพอควร เก๋ เพา โก้เก๋ ไฉไล รัต สีชาด สีแดง เลือดนก แดง กุหลาบ ดอกกุหลาบ ต้นกุหลาบ ปลายหัวฝักบัวรดน้ำ สีกุหลาบ สีชมพูแดง จัตุรัส ตึกที่มีถนนสี่ด้าน ทำให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม ทำให้เสมอกัน ปรับให้ตรง ผลคูณยกกำลังสอง ผลที่ได้จากกำลังสอง มีสี่ด้าน ยกกำลัง ยกกำลังสอง รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ลานกว้าง ลานสี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมด้านเท่า สี่แยก อย่างซื่อตรง อย่างตั้งฉาก เป็นรูปสี่เหลี่ยม เป็นสี่เหลี่ยม แผ่นกระดานเล่นเกมซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ไม้ฉากของช่างไม้ คิมหันต์ ช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุด ช่วงเวลาที่เฟื่องฟูที่สุด ฤดูร้อน หน้าร้อน อุสุม เกี่ยวกับฤดูร้อน เดือนร้อน เลี้ยงสัตว์ในฤดูร้อน ใช้เวลาในฤดูร้อน ร้อน ร้อนชื้น เกี่ยวกับเขตร้อน ขาว ชาวผิวขาว ผิวขาว สิ่งที่มีสีขาว สีขาว หงอก ีขาว เกือบไม่มีสี เศวต