ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว Michael Paschos / Shutterstock.com

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 417874180

SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA - SEPTEMBER 4, 2009: Latin Bridge and Obala Kulina Bana street that runs along the right bank of the Miljacka river.

ทำให้เอียง ทิวยาว ที่ตื้นเขิน ที่ลาดชัน ธนาคาร ฝั่ง ฟาก สิ่งที่สำรองเอาไว้ เงินที่ได้จากการเล่นการพนัน เอามากอง เอาเงินฝากธนาคาร เอาเงินเข้าธนาคาร แบงก์ แบงค์ ใส่ขี้เถ้าลงในไฟเพื่อให้ความร้อนลดลงและไหม้ช้า กระดูกจมูก ดั้ง ดั้งจมูก ตะพาน ทำสะพานเชื่อม ที่ยึดฟันปลอม สะพาน สะพานเรือ สัน หอบังคับการเรือ เครื่องวัดความฝืดของกระแสไฟฟ้า โครงจมูก ไพ่บริดจ์ กรุง ตัวเมือง ธานี นคร บุรี บูรี พลเมืองทั้งหมด เมือง เมืองใหญ่ ชาวโรมันโบราณ ภาษาละติน ภาษาโรมันโบราณ ละติน ลาติน เกี่ยวกับภาษาละติน ชรา ที่ชำนาญ ที่ช่ำชอง ที่มีประสบการณ์ ที่มีอายุมาก ที่สูงอายุ ที่อยู่ในช่วงก่อน ที่อยู่ในช่วงแรก ที่อยู่ในอดีต พุฒ พ้นสมัย มีอายุ สมัยก่อน สูงอายุ หง่อม อายุมาก เก่า เก่าๆ เฒ่า เดิม เพรง แต่หนหลัง ไม้ใกล้ฝั่ง การไหล การไหลบ่า นที น้ำ วารี ศิรา สาคร แม่น้ำ แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำธาร ชายตลิ่ง ฝั่งแม่น้ำ ริมตลิ่ง พารา ภารา