ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว tetiana_u / Shutterstock.com

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 583861894

SAO MIGUEL ISLAND, AZORES, PORTUGAL - JANUARY 26, 2017: Facade of building of Gorreana tea factory (Cha Gorreana). The oldest, and currently only, tea plantation in European region. - ภาพ

ร ง โรงงาน ของว่างที่รับประทานเวลาน้ำชา ชา น้ำชา กสิกรรม การกสิกรรม การเกษตร เกษตรกรรม คนสมัยก่อน คนสมัยโบราณ คนเก่าแก่ คนโบราณ บรรพชน ปรัมปรา ผู้ที่ชรามาก สมัยโบราณ เก่าก่อน เก่าแก่ โบราณ โบร่ำโบราณ ทะเลบริเวณที่มีหมู่เกาะ หมู่เกาะ มหาสมุทรแอตแลนติก เกี่ยวกับมหาสมุทรแอตแลนติก แอตแลนติก ก่อนถึงจุดสำคัญของเรื่อง ตัวตึก ตัวอาคาร ตึก ธุรกิจก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง สิ่งปลูกสร้าง อาคาร โรง โรงเรือน กงการ การขาย การค้า การพาณิชย์ กิจการ กิจธุระ ธุรกิจ ธุรกิจการค้า ธุระ ยอดไปเลย วณิชยา วณิชย์ หน้าที่ หน้าที่การงาน การมีความรู้ การเตรียมดินสำหรับเพาะปลูก การให้ความรู้ พะเลย ลักษณะที่มีการศึกษา จุดหมายปลายทาง ที่หมาย ปลายทาง สุดทาง มีลักษณะเฉพาะ ทวาร ประตู อานน ทางเข้า ประตูเข้า ปากทาง สิทธิในการเข้า กองมรดก ทรัพย์สินที่ดิน ทวีปยุโรป ยุโรป ด้านหน้าของตึกที่แสดงรายละเอียดของสถาปัตยกรรม สิ่งหลอกลวง ส่วนหน้าของอาคาร ครอบครัว ชาติ ชาติกำเนิด ตระกูล ประยูร ประยูรวงศ์ วงศา วงศ์ วงศ์วาน วงศ์วานว่านเครือ วงศ์สกุล สกุล หลังคาเรือน เครือ เชื้อสาย เหล่ากอ การทำนา การทำฟาร์ม ขยาย ขึ้น งอก งอกงาม ทำให้งอกงาม ทำให้เจริญเติบโต ทำให้เป็นผู้ใหญ่ ทำให้โตขึ้น ปลูก ผลิออก เจริญงอกงาม เจริญเติบโต เติบโต เติบใหญ่ เพิ่มขึ้น เพิ่มปริมาณ เพิ่มพูน แตกหน่อ แตกออก โต โตขึ้น ว่าน สมุนไพร ซึ่งเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ที่สำคัญในประวัติศาสตร์ อุตสาหกรรม isle เกาะ การผลิตด้วยเครื่องจักร การอุตสาหกรรม งานผลิต ผลิต ผลิตด้วยเครื่องจักร สร้างขึ้น สร้างสารที่จำเป็นต่อร่างกาย สิ่งที่ผลิตขึ้นมา หัตถกิจ ทะเลใหญ่ มหรณพ มหรรณพ มหาสมุทร สมุทร ห้วงน้ำใหญ่ ห้วงมหาสมุทร ห้วงสมุทร อรรณพ ชรา ที่ชำนาญ ที่ช่ำชอง ที่มีประสบการณ์ ที่มีอายุมาก ที่สูงอายุ ที่อยู่ในช่วงก่อน ที่อยู่ในช่วงแรก ที่อยู่ในอดีต พุฒ พ้นสมัย มีอายุ สมัยก่อน สูงอายุ หง่อม อายุมาก เก่า เก่าๆ เฒ่า เดิม เพรง แต่หนหลัง ไม้ใกล้ฝั่ง ข้างนอก ด้านนอก ที่อยู่ข้างนอก ที่อยู่ด้านนอก ที่เป็นไปได้มากที่สุด นอก นอกบ้าน ภายนอก รอบนอก วงนอก การเพาะปลูก พืชคาม ลง สิ่งหรือคนหลอกลวง อุปกรณ์ติดตั้งทั้งหมด เครื่องมือครบชุด เพาะชำ ไม้ กระทงความ ข้อความสำคัญ จุด จุดเวลา จ่อ ชี้ ชี้ให้ดู ชี้ไปทาง ตำแหน่งแห่งหน ทำเครื่องหมาย ทำให้เรียวแหลม ทำให้แหลม ประเด็น หลักสำคัญ หลักใหญ่ หัวข้อ แต้มคะแนน แล่นอิงลม ใจความสำคัญ ประเทศโปรตุเกส โปรตุเกส ชาวโปรตุเกส ภาษาโปรตุเกส ของที่ประกอบขึ้น ผลของการคูณ ผลคูณ ผลผลิต ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ ผลเก็บเกี่ยว สารที่เกิดจากปฎิกิริยาทางเคมี สารที่ได้จากสารอื่นหลังจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมี การผลิต ปริมาณที่ผลิตได้ ผลิตกรรม สิ่งที่ผลิตขึ้นมาได้ ท้องถิ่น บริเวณ ภูมิภาค แดนดิน แว่นแคว้น การท่องเที่ยว ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว นักเที่ยว ลูกทัวร์ การสัญจร การเดินทาง มะงุมมะงาหรา สัญจร เดินทาง เดินหน เที่ยว ไปเที่ยว การตรวจตราอย่างละเอียด การสำรวจทั่วไป การเดา ความคาดหมาย ทัศนียภาพที่มองเห็น ทิวทัศน์ ทิวภาพ ภาพทิวทัศน์ มีความคิดเห็น มุมมองหรือมิติที่มองเห็น ระยะที่มองเห็น วิว เพ่งพินิจ