รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 112784011

Remember detail of a war memorial. An expression of faith, hope, and disbelief of what lies behind us - ภาพ

ซึ่งทำให้ระลึกถึง ซึ่งเตือนความทรงจำ ซึ่งเป็นอนุสรณ์ สิ่งเตือนความทรงจำ ทิพ ทิวา วัน วาร เวลาหนึ่งวัน การต่อสู้ การทำศึก การทำสงคราม การรบ การรบพุ่ง การศึก การสู้รบ ความพยายามที่จะกำจัดสิ่งที่เป็นอันตรายให้หมดไป ช่วงเวลาระหว่างสงคราม ดวล ทำศึก ทำสงคราม รณ รบ ระยะเวลาที่ทำสงคราม ศึก สงคราม สถานการณ์ต่อสู้กันด้วยอาวุธร้ายแรง สมร ออกศึก โรมรัน การทหาร ของทหาร ทหาร ทางการทหาร ทางทหาร บู๊ ฝ่ายบู๊ วงการทหาร เกี่ยวกับทหาร เกี่ยวกับสงคราม แวดวงทหาร กลางเมือง คนในครอบครัว ชน ทวยราษฎร์ ประชา ประชาชน ประชาชนพลเมือง ประชาราษฎร์ ปวงชน ผู้คน พสก ราษฎร สมาชิกในครอบครัว หมู่คน หมู่ชน เข้าไปอยู่อาศัย การถ่ายภาพ ครอบครัว ชาติ ชาติกำเนิด ตระกูล ประยูร ประยูรวงศ์ วงศา วงศ์ วงศ์วาน วงศ์วานว่านเครือ วงศ์สกุล สกุล หลังคาเรือน เครือ เชื้อสาย เหล่ากอ กองทัพทุกเหล่าทัพ กระบวนทหาร กองทัพ กองทัพบก ทัพบก พยุหเสนา พยุหแสนยากร พหล รี้พล หมู่เสนา เหล่าทัพ ช่างเขียน ผู้ที่มีทักษะ ผู้มีฝีมือ ศิลปิน ทองบรอนซ์ ทองสัมฤทธิ์ ทองสัมฤทธ์ ทำให้เป็นสีทองแดง ทำให้เป็นสีบรอนซ์ สัมฤทธิ์ สำริด การเริ่มขึ้น การเริ่มปรากฏขึ้น ประฮาม ฟ้าสาง ย่ำรุ่ง รุ่งสาง รุ่งอรุณ สาง อรุณ อรุโณทัย อุษา เช้าตรู่ เช้ามืด เบิกอรุณ เพรางาย เวลาย่ำรุ่ง เวลารุ่งสาง แสงทอง แสงรุ่งอรุณ แสงอรุณ แสงเงินแสงทอง ใกล้รุ่ง ไก่โห่ กริ่งเกรง กลัว กลัวเกรง ขยาด ครั่นคร้าม ความกลัวเกรง ความครั่นคร้าม ความหวั่นไหว ความเกรงกลัว ทดท้อ ทำให้กลัว ทำให้หวั่นเกรง ประหวั่น พรั่น พรั่นพรึง พรั่นใจ ย่อแหยง ระย่อ หงอ หย็อง หวั่น หวาดกลัว หวาดหวั่น หวาดเกรง หัวหด เกรง แสยง ไม่สู้ เล็บมือ จุดรวมแสง จุดรวมแสงจากเลนส์ จุดโฟกัส หนัก เพ่งความสนใจ โฟกัส ให้ความสำคัญ ก่อความรำคาญ ทำให้ลำบากใจ ทำให้อัดอั้นตันใจ รบกวน รังควาน ความหวัง คาดหวัง คิดหวัง นึกหวัง มีความหวัง มีหวัง หวัง บุคคลตัวอย่าง สิ่งที่เป็นตัวอย่าง อนุสรณ์สถาน อนุสาวรีย์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ฮอลล์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ ความรู้สึกโหยหา ความอาลัยอาวรณ์ โรคคิดถึงบ้าน ดอกป๊อบปี้ ต้นป๊อบปี้ ป๊อบปี้ สีแดงส้ม การสวด อาขยาน การคุ้มครอง การดูแล การปกป้อง คนหรือสิ่งที่คุ้มครอง ความคุ้มครอง ค่าคุ้มครอง ระบบการปกป้องสินค้าพื้นเมืองโดยการจัดเก็บภาษีนำเข้าสูง อารักขา อารักษ์ ความเชื่อในศาสนา พระศาสนา ศาสนา ความนับถือ ความนับหน้าถือตา ความเคารพ ความเคารพนับถือ คารวะ ถือเคร่ง นบนอบ นอบน้อม นับถือ นับหน้าถือตา พินอบพิเทา ยำเกรง ยำเยง สัมมาคารวะ เคารพ เคารพนบนอบ เคารพนับถือ เคารพยกย่อง เคารพยำเกรง ให้เกียรติ กลุ่มคณะ ทำเสียงก้อง ทำเสียงสะท้อน ธำมรงค์ วงแหวน สนามวงกลม สั่นกระดิ่ง ส่งเสียงดังกังวาน ส่งเสียงดังก้อง ห่วง เคาะระฆัง เนื้อที่ที่เป็นวงกลม เสียงกระดิ่ง เสียงดังกังวาน แหวน ใส่ห่วง การนิ่งเงียบ การเก็บเป็นความลับ การไม่พูด การไม่มีข่าวคราว ทำให้เงียบ กำลังกาย กำลังวังชา ข้อเด่น ความเข้มข้น ความเข้มแข็ง ความแข็งแกร่ง ความแข็งแรง ความแน่นหนา จุดแข็ง พละ พละกำลัง พลัง เรี่ยวแรง แรงกาย ค่าคบไม้ ต้นภังคี ต้นหมากรากไม้ ต้นไม้ใบหญ้า พรรณไม้ พฤกษชาติ พฤกษา พฤกษ์ ภังคี รุกขชาติ รุกข์ เจตภังคี เฌอ แผนผังรูปต้นไม้ แมก ไม้ต้น ไม้ใหญ่ ไล่ขึ้นต้นไม้ ซี่งมีความรู้ ซึ่งมีประสบการณ์ ตัวเก๋า ทหารผ่านศึก ผู้ทรงภูมิ ผู้มีประสบการณ์ รุ่นเก๋า ตัวรับเคราะห์ ผู้ประสบภัย ผู้รับเคราะห์ เหยื่อ