รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 146467091

Red emergency room sign on the side of hospital with windows - ภาพ

ฉับพลัน ฉุกเฉิน ภาวะฉุกเฉิน ภาวะเร่งด่วน รีบด่วน สถานการณ์ที่ต้องรีบเร่ง เรื่องฉุกเฉิน เรื่องเร่งด่วน เร่งด่วน เหตุฉุกเฉิน คนที่อยู่ในห้อง ห้อง ยานพาหนะส่งผู้ป่วย รถพยาบาล รถหวอ ร พ รพ โรงพยาบาล โรงหมอ ติดต่อกันด้วยสัญญาณ ธวัช ลงชื่อ ลงนาม ลงลายมือชื่อ ลาง วี่แวว เขียนชื่อ เค้า เซ็น เซ็นชื่อ เซ็นสัญญา แสดงอากัปกิริยา คำอุทานแสดงความลังเลใจ เสียงแสดงความไม่แน่ใจ การตรวจร่างกาย การเช็คสุขภาพ ด้านการแพทย์ ทางการแพทย์ เกี่ยวกับการรักษา เกี่ยวกับการแพทย์ การดูแล การเฝ้าดู การเอาใจใส่ ความควบคุม ความดูแล ความพะวง ความเป็นห่วงเป็นใย ดูแล ทำนุบำรุง ธำรงรักษา สนใจ อนาทร อาทร อินัง อินังขังขอบ อุดหนุน เป็นห่วงเป็นใย เหลียวแล เอาใจใส่ เอื้อเฟื้อ แคร์ วิชาการผ่าตัด วิชาศัลยศาสตร์ ศัลยกรรม ศัลยศาสตร์ ห้องทำศัลยกรรม ห้องผ่าตัด ห้องแพทย์ กลาง กึ่งกลาง คนหรือกลุ่มที่อยู่ในตำแหน่งตรงกลาง จุดกลาง จุดรวม จุดศูนย์กลาง จุดศูนย์รวม ตรงกลาง ที่รวม ผู้เล่นในแดนกลาง มุ่งความสนใจไปยัง ศูนย์ ศูนย์รวม ศูนย์รวมความสนใจ ศูนย์รวมเซลล์ประสาท สถานที่ที่เป็นศูนย์รวม ส่วนกลาง อยู่กึ่งกลาง อยู่ตรงกลาง เวที แกนกลาง แหล่งชุมนุม ใจกลาง การตั้งครรภ์โดยไม่ได้เตรียมตัว ความบังเอิญ อันเป็น อันเป็นไป อุบัติภัย อุบัติเหตุ อุปัทวเหตุ เหตุบังเอิญ เหตุร้าย โชคร้าย การบำบัดโรคด้วยยา การรักษาโรคทางยา ยา ยารักษาโรค ยาแก้โรค วิชาแพทย์ วิทยาศาสตร์แพทย์ สิ่งที่ใช้ในการบำบัดโรค หยูกยา อายุรกรรม เภสัช เวชกรรม แพทยศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ โอสถ โอสถกรรม ทางเข้า ประตูเข้า ปากทาง สิทธิในการเข้า เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ กรมท่า กลายเป็นสีน้ำเงิน น้ำเงิน ฟ้า สีกรมท่า สีขาบ สีน้ำเงิน สีน้ำเงินแก่ หม่น เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน งานสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตย์ คลินิก สถานพยาบาล สถานรักษาพยาบาล กลายเป็นสีเขียว ซึ่งเขียวชอุ่ม พื้นที่ที่มีหญ้าปกคลุม มีสีเขียว สีเขียว เขียว สภาพร่างกาย สุขภาพ นำสมัย สมัยใหม่ แผนปัจจุบัน รัต สีชาด สีแดง เลือดนก แดง สัญลักษณ์ เครื่องแสดง ข้อความสั้นๆ ตัวบท ตำรับ ต้นฉบับเดิม ถ้อยคำเดิม มาตรา หัวข้อสำคัญ เนื้อเพลง ความชอกช้ำ ความช้ำชอกใจ แผลบาดเจ็บ แผลเก่า การทำให้คืนสภาพ การเจรจา วิธีแสดง การเร่งรีบ ความรีบ ความเร่งด่วน ความเร่งรีบ เรื่องด่วน ขาว ชาวผิวขาว ผิวขาว สิ่งที่มีสีขาว สีขาว หงอก ีขาว เกือบไม่มีสี เศวต