ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว Rob Crandall / Shutterstock.com

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 724596454

PROVENCE, FRANCE - JULY 31, 2017: ITER PF Coils Winding facility building, ITER, International Fusion Energy Organization. Conductor spool, center. - ภาพ