หนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่ภาพนายแบบ-​นางแบบที่ลงลายมือชื่อซึ่งเก็บเข้าแฟ้มที่ Shutterstock,​ Inc.

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 776548324

Portrait of young and healthy woman in health care and cosmetics concept. Collage with word mosaic. - ภาพ

ขวัญตา คนงาม คนสวย ความงดงาม ความงาม ความสวยงาม คุณสมบัติที่ดีที่สุด นงคราญ นงพะงา นงราม นวลลออ นวลละออ นวลหง พิศุทธิ์ รุจี รูจี รูปสมบัติ ลักษมี ลาวัณย์ วิภา วิสุทธิ์ สิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีเด่นกว่าสิ่งอื่น สิ่งที่สวยงาม น้ำหน้า ประสบ ผิวสัมผัส พบหน้า พระพักตร์ พักตร์ มองสิ่งหนึ่งสิ่งใด ยัน รูปหน้า หน้า หน้าตา หันหน้าออกไปทาง หันหน้าไปทาง อานน เข้าหน้า เค้าหน้า เจอะเจอ เผชิญหน้า แพนก โครงหน้า โฉมหน้า ใบหน้า ภาพบุคคล ภาพเหมือน ผิวหนัง ฝ้าที่อยู่ลอยบนผิวของเหลว หนัง ข้อมูลฯลฯ ซึ่งมีสุขภาพดี ซึ่งหายเป็นปกติ ดี ตระพัง ตะพัง ทะลักออกมา บ่อ ปล่อง พุ่งออกมา สะพัง หายดี ห้องเก็บปลาในเรือหาปลา อย่างดี อย่างมีทักษะ อย่างมีสุขภาพดี อย่างยอดเยี่ยม อย่างสุขสบาย อย่างสุดๆ ไหลออกมา กถา คำพูดแบบฉุนๆ คำพูดโต้เถียง คำโต้แย้ง ลมปาก วจนะ วจี วาท เนื้อเพลง การเป็นผู้ใหญ่ตามกฎหมาย กาลสมัย คราว ความแก่ ชนมพรรษา ชันษา ช่วงชีวิต ช่วงวัย ทำให้อายุเพิ่มขึ้น ทำให้แก่ขึ้น นิติภาวะ ปูน พระชนมพรรษา พระชนมายุ พระชนม์ มีอายุมากขึ้น มีอายุเพิ่มขึ้น ยุค ยุคสมัย ระดับการพัฒนา รุ่น วัย สมัย อายุ แก่ขึ้น งาม น่ามอง มีเสน่ห์ มีเสน่ห์ดึงดูด มโนชญ์ เป็นที่ดึงดูด ความเป็นมา ฉากหลัง ปูมหลัง พื้นหลังภาพ พื้นเดิม พื้นเพเดิม ภูมิหลัง รกรากเดิม หัวนอนปลายตีน เบื้องหน้าเบื้องหลัง เบื้องหลัง การดูแล การเฝ้าดู การเอาใจใส่ ความควบคุม ความดูแล ความพะวง ความเป็นห่วงเป็นใย ดูแล ทำนุบำรุง ธำรงรักษา สนใจ อนาทร อาทร อินัง อินังขังขอบ อุดหนุน เป็นห่วงเป็นใย เหลียวแล เอาใจใส่ เอื้อเฟื้อ แคร์ ชะล้าง ชำระ ชำระล้าง ทำความสะอาด ทำให้ว่างเปล่า ทำให้หมดจด ที่ไม่มีบาป ที่ไม่มีปัญหาเรื่องยาเสพย์ติด ที่ไม่มีอาวุธ บริสุทธิ์ ประทิน ประทินโฉม ปัดถู ผุดผ่อง ผ่องแผ้ว พิสุทธิ์ วิมล สะอาด สะอาดสะอ้าน อย่างสะอาดเอี่ยม อาบน้ำ เรี่ยม เอี่ยม แผ้ว แผ้วผ่อง ฉวี ผิว ผิวกาย ผิวพรรณ พรรณ ลักษณะผิว วรรณ วรรณะ ความคิดรวบยอด มโนทัศน์ เครื่องประทินผิว เครื่องประทินโฉม เครื่องสำอาง เครื่องหอม ความกระทบกระเทือน ความรู้สึกจากสิ่งที่เห็นหรือได้ยิน ความรู้สึกที่เกิดขึ้น ความสำเร็จ ประสิทธิผล ผลกระทบ ผลกระทบกระเทือน ผลที่เกิดขึ้น ส่งผลลัพธ์ ซึ่งชอบใช้อารมณ์ตัดสิน ซึ่งอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย ถืออารมณ์เป็นใหญ่ เกี่ยวกับอารมณ์ การมองเห็น การแสดงความรู้สึก จักขุ จักษุ ดวงตา ดวงเนตร ตา นัยนา นัยน์ นัยน์ตา นัยน์เนตร นัยเนตร รูเข็ม หน่วย ตัวเมีย ผู้หญิง หญิง เกี่ยวกับผู้หญิง เกี่ยวกับสตรี เกี่ยวกับเพศหญิง เกี่ยวกับเพศเมีย เพศเมีย สด สดๆ ไม่มีประสบการณ์ กัญญา ด ญ ดรุณี สาว สาวน้อย สาวรุ่น เด็กผู้หญิง เด็กสาว เด็กหญิง เด็กหญิงรุ่น ทรงผม แบบผม กบาล กระบาล จุดวิกฤต จ่า ต้น มัตถก มัตถกะ มัสดก มุทธา มุ่งหน้าไป วรงค์ ศิระ ศีรษะ สำคัญที่สุด ส่วนยอด หัว หัวหน้า หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าทีม เกล้า เกศ เกศา เศียร สภาพร่างกาย สุขภาพ ซึ่งดีต่อสุขภาพ ซึ่งมีพลานามัยดี ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย คน คนเรา มนุษย์ มนุษย์เรา มานพ เกี่ยวกับคน ซึ่งไม่น่าเชื่อ ยากที่จะเชื่อ การฉีดยา การใส่เข้าไป สารละลายที่ฉีดเข้าเส้นเลือด การพาไปส่ง การยก การหยิบฉวย การแบกขึ้น การโดยสาร การโดยสารไปด้วย การให้ติดรถไปด้วย ความกระปรี้กระเปร่า ช้อน ทำให้ร่าเริง ยกขึ้นยกลง ยัก ลิฟต์ เชิด โอษฐ์ การบำบัดโรคด้วยยา การรักษาโรคทางยา ยา ยารักษาโรค ยาแก้โรค วิชาแพทย์ วิทยาศาสตร์แพทย์ สิ่งที่ใช้ในการบำบัดโรค หยูกยา อายุรกรรม เภสัช เวชกรรม แพทยศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ โอสถ โอสถกรรม ทางธรรมชาติ ีเกี่ยวกับธรรมชาติ ศัลยกรรมตกแต่ง กระบวนการ กระบวนความ การดำเนินงาน ข้อควรกระทำ ข้อปฏิบัติ ข้อพึงกระทำ ข้อพึงปฏิบัติ ลำดับขั้น วิธีการ กษัตริย์ นฤมล ประภัสสร ล้วนๆ วิรัช เพียว แท้ ไม่ผสม ไม่มีสารอื่นเจือปน ไร้มลทิน ทำให้กระปรี้กระเปร่า ทำให้กลับสู่สภาพเดิม ทำให้กลับเป็นหนุ่มสาว ทำให้เป็นหนุ่มสาวอีกครั้ง ราบเรียบ เกลา เกลี้ยง เกลี้ยงเกลา เตียน เนียน เรียบ เลี่ยน โกน สถานบำรุงสุขภาพ สปา โรงแรมที่มีน้ำพุแร่ ขาว ชาวผิวขาว ผิวขาว สิ่งที่มีสีขาว สีขาว หงอก ีขาว เกือบไม่มีสี เศวต กานดา คุณสมบัติหรือความรู้สึกของผู้หญิง ดอกดั้ว นงนุช นัง นาง นารี พนิดา พุ่มพวง มาตุคาม มารศรี รมณี ลูกผู้หญิง วนิดา สตรี สายสมร สุดา อังคณา อิตถี อิสตรี กะแอ กำดัด คนที่มีอายุน้อย คนหนุ่มคนสาว ดรุณ ตะกอ ถึก ระยะแรกเริ่ม สะกอ หนุ่ม หนุ่มสาว หนุ่มแน่น อายุยังน้อย อ่อนวัย เปลี่ยว เพิ่งเริ่มต้น เยาว์วัย เล็ก เหน้า แอ