Portrait of terrorist holding assalt riffle close up.

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 572695957

Portrait of terrorist holding assalt riffle close up.
การถล่ม การทิ้งระเบิด การบอมบ์ การโจมตี จู่โจม ทำร้ายร่างกาย บุกลุก พุ่งอาวุธเข้าใส่ รบกวน ระดมฟันแทง ราวี รุกราน ล่วงล้ำ ห้ำหั่น เริ่มทำอย่างกระตือรือร้น เล่นงาน โจมตี โทรมศัสตราวุธ ความเป็นมา ฉากหลัง ปูมหลัง พื้นหลังภาพ พื้นเดิม พื้นเพเดิม ภูมิหลัง รกรากเดิม หัวนอนปลายตีน เบื้องหน้าเบื้องหลัง เบื้องหลัง จองล่วงหน้า บันทึกข้อหา บุ๊ค สมุด สั่งจองล่วงหน้า หนังสือ เขียนใบสั่ง ์งานเขียน กงการ การขาย การค้า การพาณิชย์ กิจการ กิจธุระ ธุรกิจ ธุรกิจการค้า ธุระ ยอดไปเลย วณิชยา วณิชย์ หน้าที่ หน้าที่การงาน ความคิดรวบยอด มโนทัศน์ กรณีพิพาท กระทบกระทั่ง การผิดใจ ขัดกัน ความขัดแย้ง ความบาดหมาง ความหมองใจ ความไม่ถูกกัน ความไม่ลงรอยกัน ทะเลาะกัน บาดหมาง ไม่ถูกชะตา ไม่ถูกโรคกัน ไม่ลงรอย ไม่ลงรอยกัน การกระทำที่ผิดศีลธรรม บาป อาชญากรรม ิกาทำบาป ช่วงที่มีปัญหาร้ายแรง ช่วงวิกฤต ช่วงเวลาที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของโรค ช่วงเวลาที่เป็นตายเท่ากัน ภาวะวิกฤติ มรสุม วิกฤตการณ์ วิกฤติ วิกฤติการณ์ อุปสรรค ผู้ตัด มีดตัด เครื่องตัด ตะวันออก ทิศตะวันออก ทิศบูรพา ที่อยู่ทางตะวันออก บุรพทิศ บุริมทิศ บูรพา บูรพาทิศ เกี่ยวกับทิศตะวันออก ข้าศึก ข้าศึกศัตรู คู่ปรปักษ์ คู่อริ คู่อาฆาต คู่แค้น ปฎิปักษ์ ปรปักษ์ ผู้จองเวร วิปักษ์ ศัตรู สิ่งที่เป็นภัย อริ เวรี เสี้ยนศึก เสี้ยนหนาม ไพริน ไพรี ประเทศฝรั่งเศส ฝรั่งเศส กบาล กระบาล จุดวิกฤต จ่า ต้น มัตถก มัตถกะ มัสดก มุทธา มุ่งหน้าไป วรงค์ ศิระ ศีรษะ สำคัญที่สุด ส่วนยอด หัว หัวหน้า หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าทีม เกล้า เกศ เกศา เศียร คำผสม ซึ่งเป็นพันทาง ซึ่งเป็นพันธุ์ผสม ประกอบขึ้นจากหลายส่วน พันทาง พันธุ์ผสม ลูกผสม สิ่งที่เกิดจากการผสมขึ้นมา ประเทศอิรัก อิรัก ชาวอิสลาม มุสลิมและประเทศมุสลิม ศาสนาอิสลาม อิสลาม ของอิสลาม สงครามศักดิ์สิทธิ์ สงครามศาสนาที่ถือเป็นหน้าที่ของชาวมุสลิม คนงานชาย คำเรียกผู้หญิงหรือผู้ชาย คู่นอนชาย จัดกำลังคน จัดคนเข้าประจำตำแหน่ง ชาย ทหารชาย บรรจุคน บุรุษ ผู้ชาย ลูกจ้างชาย เตรียมกำลังคน กลาง กลางๆ ตรงกลาง ตอนกลาง มัชฌิม กลางเมือง คนในครอบครัว ชน ทวยราษฎร์ ประชา ประชาชน ประชาชนพลเมือง ประชาราษฎร์ ปวงชน ผู้คน พสก ราษฎร สมาชิกในครอบครัว หมู่คน หมู่ชน เข้าไปอยู่อาศัย ความเชื่อในศาสนา พระศาสนา ศาสนา ทำเป็นเกลียวร่องในลำกล้องปืน ปืนมณฑก ปืนยาว ปืนเล็กยาว ปืนไรเฟิล มณฑก รื้อค้น ผู้ลอบยิง คนมีสี ทกล้า ทหารหาญ ทำหน้าที่เป็นทหาร ทแกล้ว ผู้กล้า เป็นทหาร การเคลื่อนไหวที่ก่อให้เกิดความรุนแรงเพื่อจุดประสงค์ทางการเมือง คนหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดความกลัวสุดขีด ความสยองขวัญ เด็กที่ก่อกวน การใช้ความรุนแรงเพื่อข้อเรียกร้องทางการเมือง ลัทธิก่อการร้าย ซึ่งก่อการร้าย การใช้กำลังทำลาย ความรุนแรง การต่อสู้ การทำศึก การทำสงคราม การรบ การรบพุ่ง การศึก การสู้รบ ความพยายามที่จะกำจัดสิ่งที่เป็นอันตรายให้หมดไป ช่วงเวลาระหว่างสงคราม ดวล ทำศึก ทำสงคราม รณ รบ ระยะเวลาที่ทำสงคราม ศึก สงคราม สถานการณ์ต่อสู้กันด้วยอาวุธร้ายแรง สมร ออกศึก โรมรัน ศึกสงคราม จัดหาอาวุธ จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ ศาสตราวุธ สิ่งที่ใช้ต่อสู้กับคู่อริ อาวุธ เตรียมอาวุธให้ใช้ต่อสู้กับคู่อริ