Police tape

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 627591236

Police tape
ตำรวจ ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ผู้พิทักษ์สันติราษฎ์ รักษาความสงบเรียบร้อย ี่การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน ี่ตำรวจ ติดกระดาษกาว ผ้ากุ๊น รัดด้วยสายผูก วัดด้วยสายวัด สายผูก สายมัด สายวัด สายหลักชัยที่จุดสิ้นสุดในการแข่งขัน สายเทปบันทึกเสียง เทป เทปกาว แถบกาว ขอบขัณฑสีมา ขอบเขต ขัณฑสีมา บริเวณ เส้นเขตแดน แนวพรมแดน การระมัดระวัง การระวัง ข้อควรคำนึง ข้อควรระวัง ข้อพึงระวัง ความรอบคอบ ความระแวดระวัง การกระทำที่ผิดศีลธรรม บาป อาชญากรรม ิกาทำบาป คนหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตราย ปากเหยี่ยวปากกา พิษ พิษภัย ภยันตราย ภัย ภัยอันตราย สถานการณ์อันตราย อันตราย อุปัทวันตราย การบังคับใช้ การบังคับใช้ตามกฎหมาย ที่ไม่ได้รับอนุญาต หวงห้าม การซัก การตรวจสอบข้อเท็จจริง การตรวจสอบหาความจริง การสอบสวน การสืบค้น การสืบสวน การไต่ถาม การไต่สวน วิมังสา การแสดงความโกรธ การแสดงความไม่พอใจ จุดเกิดเหตุ ที่เกิดเหตุ สถานที่เกิดเหตุ อาการโกรธ ติดต่อกันด้วยสัญญาณ ธวัช ลงชื่อ ลงนาม ลงลายมือชื่อ ลาง วี่แวว เขียนชื่อ เค้า เซ็น เซ็นชื่อ เซ็นสัญญา แสดงอากัปกิริยา การตักเตือน การตำหนิ การต่อว่า การว่ากล่าว การเตือน การเตือนสติ ข้อควรระมัดระวัง คำเตือน ซึ่งเตือนให้ระวัง ที่เตือนให้ระวัง สัญญาณเตือนถึงเหตุร้าย สีย้อมสีเหลือง สีเหลือง เกี่ยวกับชนชาติผิวเหลือง เกี่ยวกับชนชาติมองโกลอยด์ เป็นสีเหลืองคล้ายเนยหรือมะนาวสุก เหลือง