ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว Marco Rubino / Shutterstock.com

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 146655764

PHILADELPHIA - CIRCA MAY 2013: The City Hall, Philadelphia, USA, circa May 2013. At 548 ft (167 m), including the statue of city founder W. Penn, it is the house of government for the city. - ภาพ

ฟิลาเดลเฟีย กรุง ตัวเมือง ธานี นคร บุรี บูรี พลเมืองทั้งหมด เมือง เมืองใหญ่ บ้านหลังใหญ่ที่ตั้งอยู่ในที่ดินที่กว้างขวางมาก ระเบียงหรือทางเดินในตึก หอพักสำหรับนักศึกษา ห้องซึ่งมีขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าบ้านหรือตึก โถง คณะกรรมการบริหาร คอร์ต จีบ ถนนสายสั้นๆ ที่ตัดสินความ ที่เปิดโล่ง นฤปเวศม์ ลดเลี้ยวเกี้ยวพา ศาล สนามสำหรับเล่นกีฬา เกี้ยว เกี้ยวพา เกี้ยวพาน เกี้ยวพาราสี แทะโลม แอ่ว คนอเมริกัน คนอเมริกา ชาวอเมริกัน ชาวอเมริกา เกี่ยวกับชาวอเมริกา เกี่ยวกับภาษาหรือวัฒนธรรมอเมริกา เกี่ยวกับอเมริกา งานสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตย์ การดึงดูด สิ่งดึงดูดใจ แรงดึงดูดใจ กรมท่า กลายเป็นสีน้ำเงิน น้ำเงิน ฟ้า สีกรมท่า สีน้ำเงิน สีน้ำเงินแก่ เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน ทองบรอนซ์ ทองสัมฤทธิ์ ทองสัมฤทธ์ ทำให้เป็นสีทองแดง ทำให้เป็นสีบรอนซ์ สัมฤทธิ์ สำริด ก่อนถึงจุดสำคัญของเรื่อง ตัวตึก ตัวอาคาร ตึก ธุรกิจก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง สิ่งปลูกสร้าง อาคาร โรง โรงเรือน ศาลากลางจังหวัด ศาลาการ สถานที่ราชการส่วนท้องถิ่น ตีหรือชก นาฬิกา กองทหารที่ตั้งแถวตามยาว กองย่อยๆ ขบวนเรือรบที่เป็นแนวตามยาว คอลัมน์ คอลัมน์ในหนังสือพิมพ์ ตะเกียบ บทความ สดมภ์ หัวข่าว แถว แถวหรือรายการที่เป็นแนวตรง แนวขบวนทหาร การประชุมเพื่อปรึกษาหารือ คณะมนตรี สภา สภาท้องถิ่น สภาเทศบาล กลางกรุง ย่านดาวน์ทาวน์ ในเมือง คณะผู้ปกครอง รัฐบาล หินแกรนิต แกรนิต กรีก คนกรีก ชาวกรีก ภาษากรีก เกี่ยวกับกรีก ซึ่งเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ที่สำคัญในประวัติศาสตร์ ซึ่งมีพื้นฐานมาจากประวัติศาสตร์ อิงประวัติศาสตร์ เกี่ยวข้องกับการศึกษาประวัติศาสตร์ ประวัติ ประวัติศาสตร์ วิชาประวัติศาสตร์ จุดสังเกต สถานที่ที่เป็นจุดสังเกต หลักเขต ระบายสีให้เหมือนหินอ่อน ลูกหิน ลูกแก้ว สิ่งที่ทำด้วยหินอ่อน สิ่งที่เหมือนหินอ่อน หินอ่อน สิ่งก่อสร้างทำด้วยหินหรืออิฐ อาชีพก่อสร้าง อาชีพก่ออิฐก่อตึก นายกเทศมนตรี ซึ่งทำด้วยโลหะ ซึ่งทำมาจากโลหะ ปกคลุมด้วยโลหะ สารผสมที่มีโลหะ เนื้อโลหะ เพลงแนวเฮฟวี่เมทัล โลหะ โลหะหนัก ใส่โลหะ เกี่ยวกับการปกครองเมืองด้วยตัวเอง เกี่ยวกับเทศบาล เกี่ยวกับเรื่องภายในรัฐ กลางหาว กลางเวหา คคนางค์ คัคนัมพร คัคนางค์ คัคนานต์ ดาราบถ ตีหรือโยนให้สูง ทิฆัมพร ท้องฟ้า นภดล นภมณฑล นภา นภากาศ นภาลัย นักษัตรบถ พื้นฟ้า ฟากฟ้า ส่วนแห่งฟ้า หาว อัมพร เวหะ เวหา เวหาส โพยม มลรัฐ รัฐ สถานะ สภาพ สภาพการณ์ สภาวะ อธิบาย แถลง แถลงการณ์ รูปปั้น ของถนน คนที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ตามถนน ตึกอาคารตามถนน ถนนหนทาง บนถนน ใกล้ถนน ในถนน สร้างโครงสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้น องค์ประกอบ เค้าโครง แบบสร้าง โครง โครงสร้าง มีแดดจัด มีแสงแดดมาก ร่าเริงแจ่มใส การท่องเที่ยว ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว นักเที่ยว ลูกทัวร์ ชั้นเก็บแผ่นซีดีหรือวีดีโอ สูงขึ้นไป หอคอย หอสังเกตการณ์ ซึ่งพร้อมเพรียงกัน ซึ่งร่วมมือกัน ี่รวมกัน ทีเป็นลักษณะของชุมชนเมือง เกี่ยวกับเมือง เป็นลักษณะของเมือง กำแพง ฉาก ตั้งกำแพงล้อมรอบ ผนัง ฝาผนัง ฝาห้อง ฝาเรือน ภิตติ ล้อมรอบด้วยกำแพง สร้างกำแพงล้อมรอบ สิ่งที่เป็นอุปสรรค สิ่งที่ไม่อาจทะลุผ่านไปได้ หินที่ก่อขึ้นเป็นรั้ว เครื่องกั้น เครื่องกีดดั้น เครื่องขวางกั้น เครื่องล้อม เทียง แบ่งพื้นที่ด้วยกำแพง ขาว ชาวผิวขาว ผิวขาว สิ่งที่มีสีขาว สีขาว หงอก ีขาว เกือบไม่มีสี เศวต บัญชร หน้าต่าง หน้าต่างกระจกด้านหน้าของร้านสำหรับโชว์สินค้า