รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 263963465

Penicillin fungi in petri dishes - ภาพ

ยารักษาการติดเชื้อ ยาเพนนิซิลิน ยาแก้อักเสบ เพนิซิลิน บักเตรี เชื้อแบกทีเรีย แบคทีเรีย แบ็กทีเรีย การขยายตัว การขยายใหญ่ การเจริญเติบโต การเติบโต การเติบใหญ่ การเป็นผู้ใหญ่ ความงอกงาม ความเจริญ ความเจริญงอกงาม ความเติบโต สิ่งที่งอกขึ้น ผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งคล้ายวุ้นทำจากสาหร่ายทะเล วุ้น ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ ไบโอเทคโนโลยี กรมท่า กลายเป็นสีน้ำเงิน น้ำเงิน ฟ้า สีกรมท่า สีขาบ สีน้ำเงิน สีน้ำเงินแก่ หม่น เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน ประชาชนในอาณานิคม ประเทศราช ประเทศอาณานิคม อาณานิคม เมืองขึ้น เมืองที่สวามิภักดิ์ เมืองประเทศราช เมืองออก การเตรียมที่ดินเพื่อเพาะปลูก การเพาะเชื้อจุลินทรีย์ คนที่เชื่อและปฏิบัติเหมือนกัน ค่านิยมและความเชื่อ วัฒนธรรม เพาะ เพาะเชื้อ จานดาวเทียม ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการวิจัย ห้องแลป ภาคใหญ่ มหัพภาค การตรวจร่างกาย การเช็คสุขภาพ ด้านการแพทย์ ทางการแพทย์ เกี่ยวกับการรักษา เกี่ยวกับการแพทย์ การบำบัดโรคด้วยยา การรักษาโรคทางยา ยา ยารักษาโรค ยาแก้โรค วิชาแพทย์ วิทยาศาสตร์แพทย์ สิ่งที่ใช้ในการบำบัดโรค หยูกยา อายุรกรรม เภสัช เวชกรรม แพทยศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ โอสถ โอสถกรรม จุลชีววิทยา อินทรีย์ การแข่งขันเพื่อโล่รางวัล กาไหล่ จาน จานใส่อาหาร ชุบเหล็ก ตอกแผ่นโลหะ ป้าย พิมพ์ด้วยแผ่นพิมพ์ ภาพที่พิมพ์สอดใส่ในหนังสือ ภาพที่พิมพ์ออกมา ลงทอง อาหารและการบริการมื้อหนึ่ง อาหารในจาน เครื่องใช้ที่เป็นโลหะ แบบหล่อ แผ่นกระจก แผ่นป้าย แผ่นพิมพ์ แผ่นเหล็กต่อเรือ แผ่นโลหะที่จารึกไว้เป็นป้ายชื่อ แผ่นโลหะที่ใช้เป็นเครื่องป้องกัน แม่พิมพ์ แม่พิมพ์โลหะ โลหะสำหรับชุบ โล่รางวัล การค้นคว้า การค้นคว้าวิจัย การวิจัย การศึกษาค้นคว้า ค้นคว้า งานค้นคว้า งานค้นคว้าวิจัย งานวิจัย ผลงานวิจัย วิจัย ศึกษาค้นคว้า ศึกษาวิจัย การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศาสตร์ ศาสตร์หรือสาขาทางวิทยาศาสตร์ การศึกษาเล่าเรียน การหาความรู้ การเรียนหนังสือ การเล่าเรียน พิทยาคม รายงานการค้นคว้า รายงานการศึกษา ร่ำเรียน ศึกษา ศึกษาเล่าเรียน ห้องค้นคว้า ห้องศึกษาเล่าเรียน ห้องเขียนหนังสือ เรียนรู้ เรียนหนังสือ เล่าเรียน ขาว ชาวผิวขาว ผิวขาว สิ่งที่มีสีขาว สีขาว หงอก ีขาว เกือบไม่มีสี เศวต การเตรียมการย่าง การเตรียมการอบ ทำให้เกิดการหมักหรือการบูด ยีสต์ ส่า เชื้อราเซลล์เดียวซี่งสืบพันธุ์ด้วยวิธีแตกหน่อ เชื้อเหล้า แป้งข้าวหมัก แป้งข้าวหมาก แป้งหมัก แป้งเหล้า