ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว nosonjai / Shutterstock.com

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 197687342

PENANG, MALAYSIA-MAY 12: Street Mural tittle 'Little Children on a Bicycle' painted by Ernest Zacharevic in Penang on May.12, 2014. It was painted in conjunction with the 2012 George Town Festival. - ภาพ

ปีนัง รัฐปีนัง เกาะปีนัง เมืองปีนัง ของถนน คนที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ตามถนน ตึกอาคารตามถนน ถนนหนทาง บนถนน ใกล้ถนน ในถนน งานศิลปะ ทักษะทางศิลปะ ที่เกี่ยวกับงานศิลป์ ผลงานทางศิลปะ ศิลป ศิลปะ ศิลป์ มีความสุข สุขสันต์ จิตกรรมฝาผนัง จิตรกรรมฝาผนัง บนฝาผนัง ภาพจิตรกรรมฝาผนัง เกี่ยวกับผนัง เหมือนฝาผนัง กลางเมือง คนในครอบครัว ชน ทวยราษฎร์ ประชา ประชาชน ประชาชนพลเมือง ประชาราษฎร์ ปวงชน ผู้คน พสก ราษฎร สมาชิกในครอบครัว หมู่คน หมู่ชน เข้าไปอยู่อาศัย งานโฆษณา ธุรกิจโฆษณา สิ่งที่ใช้ในการโฆษณา สิ่งโฆษณา คนเดียว ตามลำพัง ฝ่ายเดียว ลำพัง วังเวง หนึ่ง เดี่ยว เพียงคนเดียว เพียงลำพัง เอง แต่ลำพัง โดด โดดเดี่ยว โดดๆ โดยลำพัง มีรสนิยม มีศิลปะ เกี่ยวกับศิลปะ อาเชี่ยน เกี่ยวกับทวีปเอเชีย แห่งเอเชีย ความเป็นมา ฉากหลัง ปูมหลัง พื้นหลังภาพ พื้นเดิม พื้นเพเดิม ภูมิหลัง รกรากเดิม หัวนอนปลายตีน เบื้องหน้าเบื้องหลัง เบื้องหลัง กระดานนั่ง ที่นั่งสำหรับนักกีฬาตัวสำรอง บัลลังก์ บัลลังก์ของตุลาการ บัลลังก์ศาล ม้า ม้านั่ง ม้ายาว ยกพื้นที่ให้สัตว์ยืนเพื่อทำการแสดง เก้าอี้ม้ายาว แท่นที่ให้สัตว์ยืนเพื่อทำการแสดง แนวหินที่นูนขึ้น ขี่รถจักรยาน จักรยาน ถีบรถจักรยาน รถจักรยาน รถจักรยานสองล้อ รถถีบ รถถีบสองล้อ กุมาร คนที่มีพฤติกรรมเหมือนเด็ก คุณหนู บุตร ผู้ไม่รู้ประสีประสา ลูก ลูกเต้า หนูน้อย หน่อ เจ้าหนู เด็ก เด็กอมมือ ความคิดรวบยอด มโนทัศน์ ที่เกี่ยวกับกรอบความคิด ความแตกต่างระหว่างความสว่างและความมืด ตัดกัน สิ่งที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิง เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่าง แตกต่างกัน ทิพ ทิวา วัน วาร เวลาหนึ่งวัน การด้อยลง การผุพัง การย่อยสลาย การสลายอนุภาคหรือรังสี การเลวลง การเสื่อมลง ทำให้ด้อยลง ทำให้ตกต่ำ ทำให้เสื่อมลง ทำให้เสื่อมโทรม ผุกร่อน ผุผัง ผุพัง ย่อยสลาย เน่า เน่าเปื่อย การสร้างสรรค์ การออกแบบ ดีไซน์ ลวดลาย ลาย ออกแบบ แบบบ้าน ขอคืน ง้าง ชัก ถอน รั้ง รูด ร่างเอกสาร วาด วาดภาพ วาดแบบ วิธีการเล่นฟุตบอลแบบหนึ่ง สิ่งที่สุ่มดึงออกมา สิ่งที่เลือกออกมา สูดควันเข้าปอด สูดลมเข้าปอด หนึ่งต่อหนึ่ง อ้า เขียนภาพ เขียนรูป เขียนแบบ เอาคืน โก่ง การติดตั้ง การประดิษฐาน การสถาปนา การแสดงผลงาน ศิลปะ ที่ทำการกองบัญชาการ เครื่องมือที่ติดตั้ง ซึ่งทำด้วยหนังแพะ หนังลูกแพะ แหง่ คนงานชาย คำเรียกผู้หญิงหรือผู้ชาย คู่นอนชาย จัดกำลังคน จัดคนเข้าประจำตำแหน่ง ชาย ทหารชาย บรรจุคน บุรุษ ผู้ชาย ลูกจ้างชาย เตรียมกำลังคน ชรา ที่ชำนาญ ที่ช่ำชอง ที่มีประสบการณ์ ที่มีอายุมาก ที่สูงอายุ ที่อยู่ในช่วงก่อน ที่อยู่ในช่วงแรก ที่อยู่ในอดีต พุฒ พ้นสมัย มีอายุ สมัยก่อน สูงอายุ หง่อม อายุมาก เก่า เก่าๆ เฒ่า เดิม เพรง แต่หนหลัง ไม้ใกล้ฝั่ง จอด จอดรถ วนอุทยาน สถานที่พักผ่อนสาธารณะ สวนสาธารณะ หยุด อุทยาน กระสวน ต้นแบบ ระบับ ระบิ ระบิล วางแบบ เป็นแบบ แบบตัวอย่าง แบบสำหรับก่อสร้าง แบบเสื้อ ภาพวาดที่มีสัดส่วนแบบที่มองเห็น เกี่ยวกับศิลปะการวาดภาพตามสัดส่วนที่มองเห็น เทคนิควาดภาพแบบที่มีสัดส่วนอย่างที่มองเห็น สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สนามเด็กเล่น เรโทร การเข้านั่งประจำที่ การตีลูกบอล การเหวี่ยงหมัด การแกว่ง การไกว ควง ชิงช้า ฟะฟัด ฟัด ยัก ส่าย ห้อยโหน เก้าอี้ที่ห้อยแกว่งไปมา โหน เปลี่ยนคู่นอนบ่อย การรีบเร่ง ฉีกออก ชลนัยน์ ชลนา ชลเนตร ทำให้เป็นรู ทำให้ไม่สบายใจ นัยนามพุ น้ำตา น้ำตาไหลออกมา รอยขาด รอยฉีก รีบตะบึง หยดของเหลว อัสสุ อัสสุชล เคลื่อนที่หรือกระทำอย่างเร่งรีบ การจัดองค์ประกอบ การจัดเส้นด้ายในการทอ ความหยาบละเอียด พื้นผิวของงานศิลปะ วัตถุที่ทำมาจากสิ่งทอ วินเทจ กำแพง ฉาก ตั้งกำแพงล้อมรอบ ผนัง ฝาผนัง ฝาห้อง ฝาเรือน ภิตติ ล้อมรอบด้วยกำแพง สร้างกำแพงล้อมรอบ สิ่งที่เป็นอุปสรรค สิ่งที่ไม่อาจทะลุผ่านไปได้ หินที่ก่อขึ้นเป็นรั้ว เครื่องกั้น เครื่องกีดดั้น เครื่องขวางกั้น เครื่องล้อม เทียง แบ่งพื้นที่ด้วยกำแพง