รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 141666343

Partnership or teamwork concept two men handing over a document file - ภาพ

กลุ่มเอกสารหรือไฟล์ที่จัดเก็บในคอมพิวเตอร์ ที่เก็บเอกสาร กรมท่า กลายเป็นสีน้ำเงิน น้ำเงิน ฟ้า สีกรมท่า สีขาบ สีน้ำเงิน สีน้ำเงินแก่ หม่น เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน ตราสาร ยืนยันด้วยเอกสาร สารบรรณ เอกสาร ใช้เอกสารประกอบ ใช้เอกสารยืนยัน จัดเก็บเข้าแฟ้ม จัดเข้าแฟ้ม ตะไบ ถูด้วยตะไบ ยื่นฟ้อง ส่งต้นฉบับไปที่สำนักข่าว ส่งต้นฉบับไปที่สำนักพิมพ์ เก็บเข้าไฟล์ เครื่องถูไม้ เดินเรียงแถว เอกสารที่จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ แถวที่เรียง แฟ้ม แฟ้มข้อมูล แฟ้มเก็บเอกสาร ใส่แฟ้ม ไฟล์ กงการ การขาย การค้า การพาณิชย์ กิจการ กิจธุระ ธุรกิจ ธุรกิจการค้า ธุระ ยอดไปเลย วณิชยา วณิชย์ หน้าที่ หน้าที่การงาน งานเอกสาร การบรรลุผลสำเร็จ การเอื้อมถึง การไปถึง จรด ถึง บรรลุ บรรลุจุดหมาย บรรลุผลสำเร็จ มาถึง มีอิทธิพลหรือผลกระทบต่อ ยื่นถึง เข้า เข้าถึง เข้าสู่ เอื้อมถึง แด่น ไปถึง ไปสู่ กั้นแบ่ง มีส่วนแบ่ง รับผิดชอบร่วมกัน ร่วมกันทำ ร่วมหุ้น ลงหุ้น สู่ ส่วนร่วม ส่วนแบ่ง หาร หุ้น หุ้นส่วน อุดหนุน เข้าหุ้น เจือจาน เฉลี่ย เผื่อแผ่ เอี่ยว แบ่ง แบ่งปัน แบ่งผลกำไร แบ่งสรรปันส่วน แบ่งส่วน ใช้ร่วมกัน ที่เก็บบรรณสาร หอจดหมายเหตุ การช่วยเหลือ การอุดหนุน การเจือจาน ความช่วยเหลือ ความอนุเคราะห์ ความเกื้อกูล ความเกื้อหนุน ความเจือจุน ความเผื่อแผ่ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ นักธุรกิจ นักธุรกิจชาย พาณิช กระแสง ความมีสีสัน คุณภาพที่เด่นชัด คุณภาพเสียง ลักษณะภายนอก ศิลปะการใช้สี สีผิวของชนที่ไม่ใช่คนผิวขาว สีผิวที่มีสุขภาพดี สีสัน สีสันต่างๆ เม็ดสี ใบหน้าที่มีสีแดงเพราะสุขภาพดี ใบหน้ามีเลือดฝาด การดำเนินเรื่อง ความต่อเนื่อง ความต่อเนื่องกัน ความสืบเนื่อง การช่วยกัน การทำงานร่วมกัน การยอมทำตาม การร่วมมือ การร่วมมือกัน การร่วมแรง การร่วมแรงร่วมใจ การร่วมใจ ความร่วมมือ ความร่วมแรงร่วมใจ สหการ ข้อมูล ทูนหัว ประสาท มอบ มอบให้ อำนวย แผ่ ให้ การยึดเกาะ กร การปรบมือ ขาไพ่ ความมีส่วนร่วม พระหัตถ์ มือ หัตถ์ เข็มนาฬิกา ไพ่ที่ถืออยู่บนมือ คนที่ช่วยเหลือ ช่วย ช่วยเหลือ ช่วยเหลือเกื้อกูล ช่วยเหลือเจือจาน บริการ พะยุพยุง ร่วมมือร่วมใจ ร่วมแรงร่วมใจ สิ่งที่ช่วยเหลือ อนุกูล อนุเคราะห์ อุปการ เกื้อ เกื้อกูล เครื่องช่วย เมตตา เอื้ออารี เอื้อเฟื้อ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โปรด พื้นที่ที่เช่าจากผู้อื่นเพื่อทำการเพาะปลูก อาทาน ตามแนวนอน แนวขนาน แนวยาว แนวระดับ แนวราบ ซึ่งเป็นของผู้ชาย ตัวผู้ เกี่ยวกับผู้ชาย เพศผู้ คนงานชาย คำเรียกผู้หญิงหรือผู้ชาย คู่นอนชาย จัดกำลังคน จัดคนเข้าประจำตำแหน่ง ชาย ทหารชาย บรรจุคน บุรุษ ผู้ชาย ลูกจ้างชาย เตรียมกำลังคน การประชุม การพบกัน การสัมมนา การเจอกัน ผู้เข้าประชุม วงประชุม ตำแหน่ง ที่ทำการ ที่ทำงาน ที่ประกอบการ สถานที่ทำงาน สนง สำนักงาน ห้องทำงาน ออฟฟิศ กระดาษ กระดาษบุฝาผนัง ติดกระดาษบุฝาผนัง ติดวอลเปเปอร์ ปิดด้วยกระดาษ วอลเปเปอร์ ห่อด้วยกระดาษ แผ่นกระดาษ ห้างหุ้นส่วน ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็ว ล่วงพ้น กลางเมือง คนในครอบครัว ชน ทวยราษฎร์ ประชา ประชาชน ประชาชนพลเมือง ประชาราษฎร์ ปวงชน ผู้คน พสก ราษฎร สมาชิกในครอบครัว หมู่คน หมู่ชน เข้าไปอยู่อาศัย การถ่ายภาพ เป็นที่ยอมรับว่าถูกต้องโดยคนจำนวนมาก การรายงานผล การแจ้งผล ทำบันทึก รายงาน รายงานตัว เพ็ดทูล แจ้งความ การขอแต่งงาน การฟ้องร้องคดี ชุด ชุดเสื้อผ้า ชุดไพ่สำรับเดียวกัน ทำให้เหมาะกับ ทำให้เหมาะสม สำรับ สูท สูทสากล เข้าที่ เข้าที่เข้าทาง เรียบร้อย เสื้อผ้า เสื้อผ้าที่เป็นชุดเดียวกัน เหมาะกับ เหมาะสมกัน กรุ๊ป กลุ่มคนทำงานหรือเล่นกีฬาในกลุ่มเดียวกัน กลุ่มสัตว์ที่ใช้เทียมรถ ขนย้ายโดยใช้สัตว์หลายตัวลากไป ขับยานพาหนะที่ใช้กลุ่มสัตว์ลากไป จัดทีม ตั้งกลุ่ม ตั้งทีม ทีม สัตว์ตั้งแต่สองตัวขึ้นไปที่ใช้ในการลากยานพาหนะ การกระทำร่วมกัน การร่วมมือกันทำเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ ทีมเวิร์ก กระชั้น ซึ่งต้องเร่งรีบทำ ด่วน ที่จำเป็นเร่งด่วน รุดเร่ง เฉพาะหน้า เร่งร้อน