รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 57502900

One of the travertine features at the UNESCO listed Plitvice lakes national park in Croatia - ภาพ

กว๊าน ทะเลสาบ บึงขนาดใหญ่ บ่อน้ำมัน สาบ ของชาติ ประจำชาติ ระดับชาติ ระดับประเทศ แห่งชาติ จอด จอดรถ วนอุทยาน สถานที่พักผ่อนสาธารณะ สวนสาธารณะ หยุด อุทยาน โครเอเชีย ยูเนสโก องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคนคนหนึ่ง พิภพ พื้นพิภพ ภพ มนุษยโลก สังคมมนุษย์ แห่งโลก โลก โลกมนุษย์ โลกา มรดก ตกลงมาเหมือนน้ำตก ลักษณะเหมือนน้ำตก ทวีปยุโรป ยุโรป หินปูน กลางเมือง คนในครอบครัว ชน ทวยราษฎร์ ประชา ประชาชน ประชาชนพลเมือง ประชาราษฎร์ ปวงชน ผู้คน พสก ราษฎร สมาชิกในครอบครัว หมู่คน หมู่ชน เข้าไปอยู่อาศัย การท่องเที่ยว ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจท่องเที่ยว การติดต่อ การพบปะ การเยี่ยม การเยี่ยมเยียน การเยี่ยมเยือน การเยือน การไปมาหาสู่ การไปเยี่ยม มาเยี่ยม มาเยือน สู่ สู่หา หาสู่ เยี่ยม เยี่ยมเยียน เยี่ยมเยือน เยือน แวะเยี่ยม ไปพบ ไปมาหาสู่ ไปหา ไปเยี่ยม ผู้มาเยี่ยม ผู้มาเยือน ผู้เยี่ยมเยือน อาคันตุกะ ความส่องสว่างของเพชรพลอย ชล ทำให้เปียก ทึก ธาตุน้ำ น้ำ น้ำท่า ผืนน้ำ รด รดน้ำ รดน้ำต้นไม้ ศิรา อัมพุ อาปะ อาสิญจ์ อาโป อุทก เกี่ยวกับน้ำ แผ่นน้ำ โอก ตาด น้ำตก