หนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่ภาพนายแบบ-​นางแบบที่ลงลายมือชื่อซึ่งเก็บเข้าแฟ้มที่ Shutterstock,​ Inc.

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 340095359

Newborn baby boy waking up on a sunny morning in white bed. New born child sleeping and stretching in moses basket under knitted blanket. Children sleep. Bedding for kids. Infant napping in bed. - ภาพ

ลูกอ่อนของสัตว์ สัตว์แรกเกิด เด็กน้อย แหง่ การเฝ้าศพก่อนฝังหรือทำพิธี ตำแหน่งหรือพื้นที่ด้านหลัง ตื่นตัว ตื่นนอน ทำให้ตื่นตัว ทำให้รับรู้ ปลุกให้ตื่น ผลกระทบที่ตามมา ร่องรอยทางน้ำที่เรือหรือสิ่งอื่นใดแล่นผ่านไป ร่องรอยทางอากาศหลังจากเครื่องบินบินผ่านไป เฝ้าศพก่อนฝังหรือทำพิธี ด ช ดรุณ บ๋อย พ่อหนู หำ เจ้าหนู เจ้าเด็ก เด็กชาย เด็กผู้ชาย เด็กรุ่น ไอ้หนู กางออก การขยายออก การยืดเนื้อยืดตัว การเหยียดแขนขา การแผ่ขยาย ขยาย ขยายออก ขึง ขึงให้ตึง ง่า ทำให้ตึง บิดขี้เกียจ ยาวเหยียด ยืด ยืดขยาย ยืดหยุ่น สัก อ้า เหยียด เหยียดตัว เหยียดแขนขา กระจาด กระเช้า กระเช้าของลูกบอลลูน จำนวนของสิ่งของในตะกร้า ตะกร้า ห่วงของกีฬาบาสเกตบอล เข่ง เต็มกระเช้า เต็มตระกร้า การงีบ การม่อยหลับไป ขนอ่อนของต้นพืช งีบ งีบหลับ ม่อยหลับไป หลับ ซึ่งยังไม่หลับ ปลุก ซึ่งเกิดขึ้นในตอนเช้า ตอนเช้า ยามเช้า ระยะแรกเริ่ม รุ่งเช้า รุ่งแจ้ง อรุณรุ่ง เกี่ยวกับเวลาเช้า เช้า เวลาเช้า มีแดดจัด มีแสงแดดมาก ร่าเริงแจ่มใส ผู้ปลดปล่อยในคัมภีร์ฮิบรู โมเสส เปลนอนของทารก งดงาม งาม งามผุดผ่อง งามพริ้ง งามยิ่ง งามเลิศ ตรู ทรรศนีย์ ทัศนีย์ ทัศไนย นวลใย ประไพ พริ้ง พิราม มัญชุ ย้อง รงรอง รจนา รจเรข รจเลข รมย์ รังรอง รำไพ ลออ ละออ ลำยอง วิลาวัณย์ วิลาส วิไล สดสวย สวย สวยงาม สวยพริ้ง สุนทร อำไพ เจริญตา เพราพริ้ง เพราเพริศ เพริศ เพริศพราย เพริศพริ้ง เพริศแพร้ว เพาพะงา เพิศ แอร่ม โศภา โศภิต โสภณ ไพจิตร ไพรู การมีเพศสัมพันธ์ ชั้นหิน ฐานของถนนหรือรางรถไฟ ทำให้เป็นชั้น ที่สำหรับนอน ฝังลงไป พระแท่นบรรทม พื้นที่ใต้ทะเลที่มีหอยฝังตัวอยู่ มัญจก มัญจกะ มัญจา ร่องสวน เตียง เตียงนอน แนวหิน แปลงที่ดิน ห้องนอน การบังเกิด การเกิด ชนม์ สมภพ อาชาน อุบาท ผ้าผวย ผ้าห่ม สิ่งที่ปกคลุม กรมท่า กลายเป็นสีน้ำเงิน น้ำเงิน ฟ้า สีกรมท่า สีขาบ สีน้ำเงิน สีน้ำเงินแก่ หม่น เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ถือกำเนิด ประสูติ ี่เป็นมาโดยกำเนิด เสด็จพระราชสมภพ สิ่งที่ใช้คลุมเพื่อปกป้องสิ่งอื่น การดูแล การเฝ้าดู การเอาใจใส่ ความควบคุม ความดูแล ความพะวง ความเป็นห่วงเป็นใย ดูแล ทำนุบำรุง ธำรงรักษา สนใจ อนาทร อาทร อินัง อินังขังขอบ อุดหนุน เป็นห่วงเป็นใย เหลียวแล เอาใจใส่ เอื้อเฟื้อ แคร์ กุมาร คนที่มีพฤติกรรมเหมือนเด็ก คุณหนู บุตร ผู้ไม่รู้ประสีประสา ลูก ลูกเต้า หนูน้อย หน่อ เด็ก เด็กอมมือ ปฐมวัย ระยะต้นๆ วัยต้น วัยเด็ก วัยเด็กเล็ก บ้านหลังเล็กๆ เตียงพับได้ ก๊อป คอกสัตว์ รางใส่อาหารสัตว์ ห้องหรือบ้านเล็กๆ เตียงนอนเด็ก น้ำหน้า ประสบ ผิวสัมผัส พบหน้า พระพักตร์ พักตร์ มองสิ่งหนึ่งสิ่งใด ยัน รูปหน้า หน้า หน้าตา หันหน้าออกไปทาง หันหน้าไปทาง อานน เข้าหน้า เค้าหน้า เจอะเจอ เผชิญหน้า แพนก โครงหน้า โฉมหน้า ใบหน้า กัญญา ด ญ ดรุณี สาว สาวน้อย สาวรุ่น เด็กผู้หญิง เด็กสาว เด็กหญิง เด็กหญิงรุ่น ซึ่งดีต่อสุขภาพ ซึ่งมีพลานามัยดี ซึ่งมีสุขภาพดี ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ที่พัก ที่อยู่ ที่อยู่อาศัย บ้าน บ้านเรือน ภายในครัวเรือน มุ่งไปที่บ้าน อาคารที่พัก ซึ่งอยู่ในระยะเริ่มต้น ซึ่งอยู่ในวัยทารก ทารก ลูกเด็กเล็กแดง เกี่ยวกับทารก เด็กทารก เด็กแบเบาะ แบเบาะ แรกเกิด ทวีป ภายในความคิด ภายในจิตใจ ส่วนใน ห้อง อยู่ข้างใน ซึ่งทำด้วยหนังแพะ หนังลูกแพะ ถัก ย่นหน้าผาก กิ่งก้อย ขลุกขลิก จำนวนเล็กน้อย ระยะทางสั้น ระยะเวลาสั้น สักนิด สักนิดสักหน่อย สักหน่อย อายุน้อย อายุน้อยกว่า อีกหน่อย อ่อนกว่า เล็ก เล็กน้อย เอียด แทบจะไม่ ไม่มาก ไม่สำคัญ ไม่เท่าไหร่ ตัวใหม่ นว นวชาต เอี่ยมอ่อง แผนใหม่ ใหม่ สถานรับเลี้ยงเด็ก การกระโดดโลดเต้น การทำเล่น การบรรเลง การบรรเลงดนตรี การบรรเลงเพลง การล้อเล่น การเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่ว การเล่น การเล่นการพนัน การเล่นพนัน การเล่นเพลง ช่วงเวลาในการเล่น ดีด ทำเพลง ทำเล่น บทละคร บรรเลง ระยะเวลาในการแข่งขัน ละคร หยอกเล่น เครื่องเล่นเทป เป่า เล่น เล่นพนัน เล่นสนุก เล่นหัว แสดง แสดงหรือเล่นบทบาทของ แสร้งเป็น โจ้ ภาพบุคคล ภาพเหมือน คนที่อยู่ในห้อง ผ้าปูที่นอน แผ่น แผ่นเหล็ก แผ่นแก้ว ผิวหนัง ฝ้าที่อยู่ลอยบนผิวของเหลว หนัง การง่วงซึม การนอนหลับ การหลับ ง่วงซึม นอน นอนหลับ นิทรา บรรทม หลับนอน หลับใหล หลับไหล เคล้ง ไม่กระฉับกระเฉง ไสยาสน์ กระจิดริด กระท้อมกระแท้ม กระแบะมือ ขจิริด ขนาดย่อม จิ๊ด จุกจิก นิด นิดเดียว ยังเด็ก ยังเล็ก ย่อม ย่อมๆ หน่อยเดียว อณู อนุ เพ็จ เล็กมาก เล็กๆน้อยๆ ไม่ใหญ่โต ซึ่งไม่ปนแอลกอฮอล์ ซึ่งไม่ผสมแอลกอฮอล์ นิ่ม นุ่ม ฟักฟุ้น ละมุน อ่อนนิ่ม อ่อนนุ่ม อ่อนละมุน เนียนนุ่ม เบา เบาๆ เละ แผ่วๆ แหยะ แหยะๆ วัตถุดิบที่นำมาทำสิ่งทอ สิ่งทอ ขาว ชาวผิวขาว ผิวขาว สิ่งที่มีสีขาว สีขาว หงอก ีขาว เกือบไม่มีสี เศวต กะแอ กำดัด คนที่มีอายุน้อย คนหนุ่มคนสาว ตะกอ ถึก รุ่น สะกอ หนุ่ม หนุ่มสาว หนุ่มแน่น อายุยังน้อย อ่อนวัย เปลี่ยว เพิ่งเริ่มต้น เยาว์วัย เหน้า แอ