NEW YORK, USA - APRIL 13, 2016: Presidential candidate Hillary Clinton speaks at the National Action Network convention on their 25th year anniversary.
ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว Evan El-Amin / Shutterstock.com

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 405351559

NEW YORK, USA - APRIL 13, 2016: Presidential candidate Hillary Clinton speaks at the National Action Network convention on their 25th year anniversary.
คลินตัน ฮิลลารี ตัวใหม่ นว นวชาต เอี่ยมอ่อง แผนใหม่ ใหม่ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง กรุง ตัวเมือง ธานี นคร บุรี บูรี พลเมืองทั้งหมด เมือง เมืองใหญ่ กรอบ กระบวน การชุมนุม อนุสัญญา ซึ่งตัดสินแล้ว ซึ่งมั่นใจ ซึ่งลงความเห็นแล้ว ซึ่งเด็ดขาด ซึ่งเด็ดเดี่ยว ซึ่งแน่นอน ซึ่งแน่วแน่ แตกหัก ชุดติดกัน เสื้อชุดของผู้หญิง แต่งกาย แต่งตัว แต่งพระองค์ แต่งองค์ แต่งองค์ทรงเครื่อง แต่งเนื้อแต่งตัว ใส่เสื้อผ้า ร ร โรงแรม โฮเต็ล ไมค์ ไมโครโฟน ขนมปังกลมแบน จังหวัดน่าน น่าน เกี่ยวกับประธานาธิบดี รัต สีชาด สีแดง เลือดนก แดง เกี่ยวกับพิธีทางศาสนา เคร่งขรึม การปราศรัย การพูด การอภิปราย คำปราศรัย คำปาฐกถา คำพูด ถ้อย ปราศรัย ปาฐกถา พาณี ภารดี วจีเภท วาจา สุนทรพจน์ ยอร์ก