ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว JStone / Shutterstock.com

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 1182055102

NEW YORK - SEP 13, 2018: Jack Dorsey attends the 4th annual Diamond Ball at Cipriani on September 13, 2018, in New York City. - ภาพ