New York City, New York, USA, March 31, 2016; Democratic Presidential Candidate Hillary Clinton speaks at the Apollo Theater in Harlem, New York City.
ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว Krista Kennell / Shutterstock.com

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 398894353

New York City, New York, USA, March 31, 2016; Democratic Presidential Candidate Hillary Clinton speaks at the Apollo Theater in Harlem, New York City.
กาฬ คนผิวดำ ดำ ทำให้ดำ มืด สีดำ ไม่สว่าง ไร้ความหวัง นักประชาธิปไตย ผู้นิยมการปกครองในระบบประชาธิปไตย เกียวกับความเสมอภาค เกี่ยวกับประชาธิปไตย การเลือกตั้ง ย่านหนึ่งของกรุงนิวยอร์กทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของแมนแฮตตัน ฮาเล็ม ตามแนวนอน แนวขนาน แนวยาว แนวระดับ แนวราบ มุก มุกดา มุตตา รูปทรงไข่มุก สีมุก สีออกขาวนวล สีไข่มุก ไข่มุก การชุมนุม การชุมนุมแข่งรถยนต์ทางไกล การตีลูกกลับ การตีโต้ การหายดีขึ้น ตีลูกกลับ หายเป็นปกติ ขวา ด้านขวา ตรงตามข้อเท็จจริง ถูกกาละเทศะ ถูกต้อง ทางขวา ทำให้ถูกต้อง ฝ่ายขวา พรรคฝ่ายขวา พรรคอนุรักษ์นิยม สิทธิ สิทธิตามกฎหมาย สิทธิประโยชน์ สิทธิมนุษยธรรม สิทธิ์