ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว Erin Alexis Randolph / Shutterstock.com

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 1005786373

New York City, New York / USA - January 20 2018: A Trump supporter at that Women's March in New York City holds a pink sign that says, "Women for Trump". - ภาพ