NEW YORK CITY - FEBRUARY 16 2016: Democratic presidential candidate Hillary Clinton appeared at Shomburg Center in Harlem to outline her vision for America's future.
ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว a katz / Shutterstock.com

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 378987952

NEW YORK CITY - FEBRUARY 16 2016: Democratic presidential candidate Hillary Clinton appeared at Shomburg Center in Harlem to outline her vision for America's future.
คลินตัน ฮิลลารี นายก บุคคลสำคัญขององค์กร ปธน ประธาน ประธานาธิบดี ผู้มีอำนาจในการบริหาร สภานายก สภาบดี หัวหน้า กับ มากไปกว่านั้น รวมกับ แล และ การปรากฏตัว การแสดงตัว ภายนอก รูปพรรณสัณฐาน รูปร่าง รูปลักษณะ รูปลักษณ์ รูปสัณฐาน สกนธ์ สารรูป เปลือกนอก โฉม กาฬ คนผิวดำ ดำ ทำให้ดำ มืด สีดำ ไม่สว่าง ไร้ความหวัง การกระทำการหรือวางแผนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย การต่อสู้ การรณรงค์ การรบ การหาเสียง การหาเสียงของพรรคการเมือง ณรงค์ รณรงค์ รณรงค์หาเสียง ศึก หาเสียง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง กลาง กึ่งกลาง คนหรือกลุ่มที่อยู่ในตำแหน่งตรงกลาง จุดกลาง จุดรวม จุดศูนย์กลาง จุดศูนย์รวม ตรงกลาง ที่รวม ผู้เล่นในแดนกลาง มุ่งความสนใจไปยัง ศูนย์ ศูนย์รวม ศูนย์รวมความสนใจ ศูนย์รวมเซลล์ประสาท สถานที่ที่เป็นศูนย์รวม ส่วนกลาง อยู่กึ่งกลาง อยู่ตรงกลาง เวที แกนกลาง แหล่งชุมนุม ใจกลาง กรุง ตัวเมือง ธานี นคร บุรี บูรี พลเมืองทั้งหมด เมือง เมืองใหญ่ การปกครองแบบประชาธิปไตย ประชาธิปไตย ประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธปไตย ระบบประชาธิปไตย ระบอบประชาธิปไตย ลัทธิประชาธิปไตย เกียวกับความเสมอภาค เกี่ยวกับประชาธิปไตย การเลือกตั้ง ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในท้องที่หรือเขตหนึ่งๆ เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คนหรือของที่เป็นอันดับที่หนึ่ง ที่หนึ่ง ปฐม ประการแรก อย่างแรก อันดับหนึ่ง อันดับแรก อาทิก อาทึก เบื้องต้น เอก แรก แรกสุด แรกเริ่ม ธง ธงสัญญาณ ธงเรือ ธวัช ธุช ประดับด้วยธง ปูด้วยแผ่นหินแบน พืชที่มีใบยาวคล้ายดาบ อ่อนกำลังลง แขวนธง แผ่นหินปูพื้น โบกธง ให้สัญญาณด้วยธง ย่านหนึ่งของกรุงนิวยอร์กทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของแมนแฮตตัน ฮาเล็ม ประวัติ ประวัติศาสตร์ วิชาประวัติศาสตร์ กุลสตรี คุณหญิง ท่านผู้หญิง สุภาพสตรี หม่อม เบญจกัลยาณี กว้างขวาง คนที่มีแนวคิดเสรีนิยม นักเสรีนิยม นิยมลัทธิเสรีนิยม เกี่ยวกับลัทธิเสรีนิยม เผื่อแผ่ เวลา การเก็บรวมโปรแกรมของคอมพิวเตอร์ หอสมุด หอเก็บหนังสือ ห้องสมุด ย่านมั่งคั่งและรุ่งเรืองของอเมริกา ดัดปลัก เดือน ตัวใหม่ นว นวชาต เอี่ยมอ่อง แผนใหม่ ใหม่ การเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้ง การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือรับหน้าที่ การได้รับเสนอชื่อเข้ารับรางวัลหรือชิงตำแหน่ง ของ แห่ง ใน การมองในแง่ดี แง่ดี กองทัพมด งานกินเลี้ยง งานปาร์ตี้ งานสังสรรค์ งานเลี้ยงสังสรรค์ จัดงานสังสรรค์ จัดงานเลี้ยง พรรค มีงานเลี้ยง เกี่ยวกับพรรคการเมือง การบ้านการเมือง การเมือง กิจกรรมทางการเมือง ข้อคิดเห็นทางการเมือง วิชาการเมือง ศิลปะการปกครองโดยรัฐ หลักการทางการเมือง เล่ห์เหลี่ยมทางการเมือง ้อุบายทางการเมือง ความกว้างขวาง ความดัง ความนิยมชมชอบ ความมีชื่อเสียง ความเป็นที่ชื่นชอบ ความเป็นที่นิยม คอ คะแนนนิยม คะแนนสนับสนุน ค่านิยม บารมี กองกลาง ที่รู้กันโดยทั่วไป ที่เกี่ยวข้องกับส่วนรวม สาธารณชน สาธารณะ ส่วนรวม หมู่ชน หลวง การให้ข้อคิดเห็น ตั้งข้อสังเกต ให้ข้อคิดเห็น ตำแหน่งเลขานุการ ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ระดับสูง เลขา เลขานุการ เลขานุการิณี โต๊ะหนังสือที่มีลิ้นชักและตู้หนังสือ วุฒิสมาชิก ส ว สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาสูง การปราศรัย การพูด การอภิปราย คำปราศรัย คำปาฐกถา คำพูด ถ้อย ปราศรัย ปาฐกถา พาณี ภารดี วจีเภท วาจา สุนทรพจน์ ดวงดารา ดวงดาว ดารา ดาว ดาวเด่น ตัวเด่น นักขัต นักขัตร นำแสดง มลรัฐ รัฐ สถานะ สภาพ สภาพการณ์ สภาวะ อธิบาย แถลง แถลงการณ์ การโบย ทำให้เป็นริ้ว ทำให้เป็นลายทางยาว ลายทาง ลายทางยาว ลายแถบ แถบยศ แถบสี การมองเห็น การวาดภาพในใจ การวาดมโนภาพ การเห็น การเห็นหรือรู้ล่วงหน้า ความสามารถในการรับรู้หรือเข้าใจด้วยการคาดการณ์ ทัศนาการ วิสัยทัศน์ โลกทัศน์ ผู้ลงคะแนนเสียง ผู้ออกเสียง ยอร์ก