ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว AekaPhoto / Shutterstock.com

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 707749531

NAKHONRATCHASIMA THAILAND - September 1, 2017 : Thao Suranaree (Yamo) Monument is a monument built to remember and honor the goodness. It is on capital of Nakhonratchasima, Thailand. - ภาพ

คนสมัยก่อน คนสมัยโบราณ คนเก่าแก่ คนโบราณ บรรพชน ปรัมปรา ผู้ที่ชรามาก สมัยโบราณ เก่าก่อน เก่าแก่ โบราณ โบร่ำโบราณ กรมท่า กลายเป็นสีน้ำเงิน น้ำเงิน ฟ้า สีกรมท่า สีขาบ สีน้ำเงิน สีน้ำเงินแก่ หม่น เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน กรุง ตัวเมือง ธานี นคร บุรี บูรี พลเมืองทั้งหมด เมือง เมืองใหญ่ การเตรียมที่ดินเพื่อเพาะปลูก การเพาะเชื้อจุลินทรีย์ คนที่เชื่อและปฏิบัติเหมือนกัน ค่านิยมและความเชื่อ วัฒนธรรม เพาะ เพาะเชื้อ จุดหมายปลายทาง ที่หมาย ปลายทาง สุดทาง ตอนเย็น ตอนเย็นๆ สายัณห์ อันธการ อันธิกา เย็น เวลาเย็น ขึ้นชื่อ ขึ้นหน้าขึ้นตา ชื่อดัง ดัง มีชื่อ มีชื่อเสียง มีหน้ามีตา ลือชื่อ วิศรุต วิสสุต ศรุต อุโฆษ เป็นรู้จักกันดี เรืองนาม เลื่องชื่อ โด่งดัง ประตูรั้ว ประตูเข้าออก ตัวนาง วีรสตรี เฮโรอีน ประวัติ ประวัติศาสตร์ วิชาประวัติศาสตร์ กุลสตรี คุณหญิง ท่านผู้หญิง สุภาพสตรี หม่อม เบญจกัลยาณี จุดสังเกต สถานที่ที่เป็นจุดสังเกต หลักเขต ซึ่งทำให้ระลึกถึง ซึ่งเตือนความทรงจำ ซึ่งเป็นอนุสรณ์ สิ่งเตือนความทรงจำ บุคคลตัวอย่าง สิ่งที่เป็นตัวอย่าง อนุสรณ์สถาน อนุสาวรีย์ กลางคืน คืน คืนวันหนึ่ง คืนหนึ่ง ค่ำคืน ตกดึก ยามค่ำคืน ยามวิกาล รัชนี รัต รัตติ ราตร วิกาล เวลามืด โต้รุ่ง ชรา ที่ชำนาญ ที่ช่ำชอง ที่มีประสบการณ์ ที่มีอายุมาก ที่สูงอายุ ที่อยู่ในช่วงก่อน ที่อยู่ในช่วงแรก ที่อยู่ในอดีต พุฒ พ้นสมัย มีอายุ สมัยก่อน สูงอายุ หง่อม อายุมาก เก่า เก่าๆ เฒ่า เดิม เพรง แต่หนหลัง ไม้ใกล้ฝั่ง กลางเมือง คนในครอบครัว ชน ทวยราษฎร์ ประชา ประชาชน ประชาชนพลเมือง ประชาราษฎร์ ปวงชน ผู้คน พสก ราษฎร สมาชิกในครอบครัว หมู่คน หมู่ชน เข้าไปอยู่อาศัย จัดหาที่อยู่ให้ ดำรงตำแหน่ง ตั้ง ตำแหน่งในทีม ที่ นั่ง บทบาท ประดิษฐาน ภาย วาง วางไว้ในตำแหน่ง สถาน สถานที่ สถานที่พัก หาที่อยู่ที่เหมาะสม อยู่ในอันดับที่ อันดับในการแข่งขัน เข้าประจำที่ เข้าอันดับ แสดงทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แห่ง แห่งหน โอกาสในการเรียน ความเชื่อในศาสนา พระศาสนา ศาสนา น่าดึงดูดใจ มีฉากดึงดูดใจ มีทิวทัศน์สวยงาม สวยงามอย่างธรรมชาติ เกี่ยวกับฉาก เกี่ยวกับทัศนียภาพ เกี่ยวกับภาพภูมิประเทศ จัดตั้งขึ้นในสถานที่ ทำเล สถานที่ตั้ง สถานที่เกิดเหตุการณ์ ไซต์งาน กลางหาว กลางเวหา คคนางค์ คัคนัมพร คัคนางค์ คัคนานต์ ดาราบถ ตีหรือโยนให้สูง ทิฆัมพร ท้องฟ้า นภดล นภมณฑล นภา นภากาศ นภาลัย นักษัตรบถ พื้นฟ้า ฟากฟ้า ส่วนแห่งฟ้า หาว อัมพร เวหะ เวหา เวหาส โพยม รูปปั้น ความเก๋ไก๋ ทำให้เป็นรูปแบบ ท่าทาง ลีลา สไตล์ แนว ประเทศไทย เมืองไทย แหลมทอง ไทย นักท่องเที่ยว นักเที่ยว ลูกทัวร์ ดั้งเดิม ตัวเต็ม เป็นประเพณี แบบดั้งเดิม การสัญจร การเดินทาง มะงุมมะงาหรา สัญจร เดินทาง เดินหน เที่ยว ไปเที่ยว ทีเป็นลักษณะของชุมชนเมือง เกี่ยวกับเมือง เป็นลักษณะของเมือง ในเมือง การมีชัยชนะ ความชนะ ความมีชัย ความสำเร็จ ชัย ชัยชนะ อปราชัย อัปราชัย กานดา คุณสมบัติหรือความรู้สึกของผู้หญิง ดอกดั้ว นงนุช นฤมล นัง นาง นารี พนิดา พุ่มพวง มาตุคาม มารศรี รมณี ลูกผู้หญิง วนิดา สตรี สายสมร สุดา อังคณา อิตถี อิสตรี