ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น
เครดิตสำหรับบทความข่าว Korkusung / Shutterstock.com

รหัสภาพสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 231573223

NAGANO,JAPAN - 23 April,2014: Zenkoji Temple in is one of the most important and popular temples in Japan. It stores the first Buddhist statue ever to be brought into Japan. - ภาพ

ขมับ พระอาราม วัดวา วัดวาอาราม วิหาร อาราม อาวาส ของถนน คนที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ตามถนน ตึกอาคารตามถนน ถนนหนทาง บนถนน ใกล้ถนน ในถนน งานสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตย์ ทวีปเอเชีย ทวีปเอเซีย เอเชีย อาเชี่ยน เกี่ยวกับทวีปเอเชีย แห่งเอเชีย พระพุทธศาสนา พุทธศาสตร์ พุทธศาสนา ศาสนาพุทธ ชาวพุทธ ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ พุทธบริษัท พุทธมามกะ พุทธศาสนิกชน ก่อนถึงจุดสำคัญของเรื่อง ตัวตึก ตัวอาคาร ตึก ธุรกิจก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง สิ่งปลูกสร้าง อาคาร โรง โรงเรือน กลุ่มคน กลุ่มชน คละคล่ำ คลาคล่ำ ประดัง ประเดประดัง ผลักไปข้างหน้า ฝูงชน มหาชน มัดรวมกัน ยัดเยียด ยัดเยียดเข้าไป รวมกลุ่ม รุม หมู่คน หมู่ชน ออ เกาะกลุ่ม เบียด เบียดเสียด เบียดเสียดเข้ามา เบียดเสียดเยียดยัด เยียดยัด แออัด โขยง ไทยมุง การเตรียมที่ดินเพื่อเพาะปลูก การเพาะเชื้อจุลินทรีย์ คนที่เชื่อและปฏิบัติเหมือนกัน ค่านิยมและความเชื่อ วัฒนธรรม เพาะ เพาะเชื้อ ขึ้นชื่อ ขึ้นหน้าขึ้นตา ชื่อดัง ดัง มีชื่อ มีชื่อเสียง มีหน้ามีตา ลือชื่อ วิศรุต วิสสุต ศรุต อุโฆษ เป็นรู้จักกันดี เรืองนาม เลื่องชื่อ โด่งดัง บ้านหลังใหญ่ที่ตั้งอยู่ในที่ดินที่กว้างขวางมาก ระเบียงหรือทางเดินในตึก หอพักสำหรับนักศึกษา ห้องซึ่งมีขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าบ้านหรือตึก โถง ญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น คนญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่น ชาวอาทิตย์อุทัย ภาษาญี่ปุ่น เกี่ยวกับญี่ปุ่น จุดสังเกต สถานที่ที่เป็นจุดสังเกต หลักเขต ตัวหลัก สำคัญที่สุด ส่วนสำคัญที่สุด หลัก ใหญ่ที่สุด นะงะโนะ ของชาติ ประจำชาติ ระดับชาติ ระดับประเทศ แห่งชาติ ชรา ที่ชำนาญ ที่ช่ำชอง ที่มีประสบการณ์ ที่มีอายุมาก ที่สูงอายุ ที่อยู่ในช่วงก่อน ที่อยู่ในช่วงแรก ที่อยู่ในอดีต พุฒ พ้นสมัย มีอายุ สมัยก่อน สูงอายุ หง่อม อายุมาก เก่า เก่าๆ เฒ่า เดิม เพรง แต่หนหลัง ไม้ใกล้ฝั่ง พลับพลา พลับพลาที่ประทับ ศาลา หอแสดงสินค้า คนเดินถนน คนเดินเท้า เกี่ยวกับการเดิน กลางเมือง คนในครอบครัว ชน ทวยราษฎร์ ประชา ประชาชน ประชาชนพลเมือง ประชาราษฎร์ ปวงชน ผู้คน พสก ราษฎร สมาชิกในครอบครัว เข้าไปอยู่อาศัย การเที่ยวชม การเยี่ยมชม การท่องเที่ยว ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว นักเที่ยว ลูกทัวร์ การสัญจร การเดินทาง มะงุมมะงาหรา สัญจร เดินทาง เดินหน เที่ยว ไปเที่ยว กรุสมบัติ ของสูงค่า ของหวงแหน ขุม ขุมทรัพย์ ตีค่าสูง พิภพ สิ่งหวงแหน เชิดชูบูชา วินเทจ ผู้มาเยี่ยม ผู้มาเยือน ผู้เยี่ยมเยือน อาคันตุกะ ทำด้วยไม้ ประกอบด้วยไม้ ไม่มีอารมณ์ความรู้สึก