รหัสภาพถ่ายสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์: 410111779

Myanmar monk reading a book at old Bagan, Myanmar.

Asset data

Popularity

High

Usage

Often used

Superstar

Shutterstock customers love this asset!

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง

baganพม่าการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนการหาความรู้การเรียนการให้ความรู้สิกขาชีต้นตุ๊ตุ๊เจ้าทักขิไณยบุคคลบรรพฃิตบรรพชิตผู้ทรงศีลผู้ออกบวชพระพระผู้ถือศีลพระภิกษุสงฆ์พระสงฆ์ภิกษุรูปสงฆ์อาวาสิกประเทศพม่าประเทศเมียนมาร์พุกามพุกามประเทศพูกามพูกามประเทศเมียนมาร์ขมับพระอารามวัดวาวัดวาอารามวิหารอารามอาวาสทวีปเอเชียทวีปเอเซียเอเชียอาเชี่ยนเกี่ยวกับทวีปเอเชียแห่งเอเชียจองล่วงหน้าบันทึกข้อหาบุ๊คสมุดสั่งจองล่วงหน้าหนังสือเขียนใบสั่ง์งานเขียนทศพลธรรมราชาพระพุทธพระพุทธเจ้าพระศาสดาพิชิตมารพุทธพุทธองค์พุทธเจ้าภควัตภควันต์ภควาภควานมเหสีอรหังพระพุทธศาสนาพุทธศาสตร์พุทธศาสนาศาสนาพุทธชาวพุทธผู้ที่นับถือศาสนาพุทธพุทธบริษัทพุทธมามกะพุทธศาสนิกชนburmaน้องๆบุตรธิดาลูกชายลูกสาวลูกชายลูกหญิงเด็ก ๆเด็กๆการเตรียมที่ดินเพื่อเพาะปลูกการเพาะเชื้อจุลินทรีย์คนที่เชื่อและปฏิบัติเหมือนกันค่านิยมและความเชื่อวัฒนธรรมเพาะเพาะเชื้อชาติพันธุ์เกี่ยวกับชาติพันธุ์เกี่ยวกับเผ่าพันธุ์เชื้อสายซึ่งทำด้วยหนังแพะหนังลูกแพะแหง่การเรียนรู้ความรู้ที่ได้มาจากการอ่านหรือการศึกษาก่อไฟจุดจุดไฟติดทำให้สว่างที่มีน้ำหนักน้อยที่มีน้ำหนักเบาที่ย่อยง่ายที่ไม่หนักท้องธุมเพลิงประภาสฝนภัสสรภาภาณุภาสรุจีรุมรุมๆรูจีลหุอาภาอาภาสอาโลกอ่อนๆเต็มไปด้วยแสงสว่างเบาเบาเหวงเบาโหวงเบาโหวงเหวงแสงแสงสีแสงไฟแหล่งกำเนิดแสงโอภาสให้ความสว่างไฟรถยนต์ไฟหน้ารถไฟแช็คไม่ยากเย็นไม่หนักหนาไม่เคร่งเครียดกิ่งก้อยขลุกขลิกจำนวนเล็กน้อยระยะทางสั้นระยะเวลาสั้นสักนิดสักนิดสักหน่อยสักหน่อยอายุน้อยอายุน้อยกว่าอีกหน่อยอ่อนกว่าเล็กเล็กน้อยเอียดแทบจะไม่ไม่มากไม่สำคัญไม่เท่าไหร่พิหารสังฆาวาสกลางเมืองคนในครอบครัวชนทวยราษฎร์ประชาประชาชนประชาชนพลเมืองประชาราษฎร์ปวงชนผู้ผู้คนพสกราษฎรสมาชิกในครอบครัวหมู่คนหมู่ชนเข้าไปอยู่อาศัยความจนความยากจนความยากจนข้นแค้นความอัตคัดการอ่านซึ่งใช้ในการอ่านความเชื่อในศาสนาพระศาสนาศาสนาทางธรรมเกี่ยวกับศาสนาการอบรมการอบรมสั่งสอนการอบรมเลี้ยงดูคำสอนคำอบรมที่เป็นผู้สอนที่ใช้ในการสอนวิชาชีพการสอนสิ่งที่สอนเรื่องที่สอนดั้งเดิมตัวเต็มเก่าก่อนเป็นประเพณีแบบดั้งเดิมกะแอกำดัดคนที่มีอายุน้อยคนหนุ่มคนสาวดรุณตะกอระยะแรกเริ่มรุ่นสะกอสาวหนุ่มหนุ่มสาวหนุ่มแน่นอายุยังน้อยอ่อนวัยเพิ่งเริ่มต้นเยาว์วัยเหน้าแอ

หมวดหมู่: บุคคลศาสนา

ภาพที่คล้ายคลึงกัน

นายแบบ-นางแบบคนเดียวกัน

อื่นๆ จากศิลปินคนนี้